Oslo

Ideelt drevne sykehjem helt på topp, men også kommersielle slår kommunens egne

Brukerne er mest fornøyde med de private sykehjemmene i Oslo, både kommersielle og ideelt drevne. – Tilfeldig, mener Sykepleierforbundet.

Ingen sykehjem i Oslo får bedre skussmål fra brukerne enn Fagerborghjemmet. Anbjørg Christensen, fagutviklingssykepleier May Liss Waage, Alise Eidem og avdelingssykepleier Marianne V. Grønseth trives også.
  • Hilde Lundgaard
  • Stein J. Bjørge
    Fotograf

«Velferdsprofitører», anbud og privatisering av omsorgstjenester er et hett tema i valgkampinnspurten.

I Oslo har det rødgrønne byrådet allerede tatt tilbake to kommersielle sykehjem. De lover å tilbakeføre samtlige som drives av kommersielle, mens de ideelle, som Kirkens Bymisjon, blir med videre.

Les hele saken med abonnement