Hvem har ansvaret for å lage elsparkesykkel-regler? Mens tiden går, peker politikerne på hverandre.

Byrådet i Oslo mener at de ikke har myndighet til å regulere og peker på regjeringen. I Bergen har kommunen rett og slett begynt å samle dem inn.

Sandra Milena Iden kjøpte etter hvert sin egen elsparkesykkel, siden hun brukte de kommersielle så mye. – Jeg hadde alle appene, og det ble veldig dyrt til slutt, sier hun.

Sandra Milena Iden ble til slutt så lei av rot med elsparkesyklene at hun kjøpte sin egen. Hun bruker sparkesykkel hver dag til jobb på Grønland i Oslo.

– De var ofte tomme for batteri, de sto bare rundt omkring og ble ikke ivaretatt. Jeg fant ut at hvis jeg har min egen, kan jeg passe på den, sier Iden.

Hun mener hvert enkelt firma må ta ansvar.

– Jeg ser at noen er flinkere enn andre og kjører rundt og henter dem. Men flere steder ligger de bare strødd rundt omkring og er direkte farlige for folk, sier hun.

Setter ut stativer selv

I februar varslet byrådet strengere regulering, men uten at det foreløpig er skjedd noe.

Forrige uke skrev Aftenposten at elsparkesykkel-firmaet Voi og Transportøkonomisk institutt skal teste ut en ordning med egne parkeringsstativer i én bydel. Men selskapet etterlyser samtidig at kommunen må ta større ansvar.

Voi og fire andre større aktører har satt ut flere tusen elsparkesykler også i år. Men ingen har oversikt over hvor mange det faktisk er.

Mangler juridisk handlingsrom

I lovverket er elsparkesykler sidestilt med ordinære sykler. Det har gitt både Oslo og andre byer hodebry.

Arild Hermstad (MDG), fungerende samferdselsbyråd i Oslo, sier at de gjerne skulle ha regulert markedet, men at kommunen mangler juridisk makt til å gjøre det.

Vurderingen til kommunen er at de ikke har lov til å bestemme hvem, hvor og hvor mange gjennom en anbudskonkurranse eller lignende.

– Oslo, i likhet med flere norske byer er enig om at vi trenger et bedre regelverk fra regjeringen, så vi kan gjøre det trygt for alle å ferdes i byen, enten man er barn, blinde eller besteforeldre. Vi har bedt om det lenge, men regjeringen har skjøvet ansvaret fra seg, sier Hermstad.

Oslo kommune ventet lenge på en dom fra Trondheim. Den kom sent i april, og Trondheim kommune tapte i tingretten. De kan ikke nekte et selskap å sette ut elsparkesykler bare fordi selskapet ikke har en avtale med kommunen, konkluderte tingretten. Kommunen har anket.

Arild Hermstad (MDG) er vikarierende samferdselsbyråd i Oslo. Han mener problemene elsparkesykler skaper, er vanskelige å løse for Oslo.

Oslo har imidlertid en bestemmelse i de lokale politivedtektene, som sier at man ikke kan benytte kommunal grunn til kommersiell aktivitet uten tillatelse. Dette kan kanskje brukes. Men det må i så fall politiet, ikke kommunen, håndheve.

Bergen med hardere linje

Bymiljøetaten i Oslo samler inn en liten andel av elsparkesyklene som er feilplassert. De har ikke tall på hvor mange det er snakk om. Disse kan firmaene hente ut igjen uten å betale.

I Bergen har det første firmaet startet opp først i år. Byrådet i Vestlandets hovedstad har varslet en langt hardere linje.

Til Bergensavisen forteller byråd Thor Haakon Bakke (MDG) at kommunens ansatte er instruert til å samle inn elsparkesykler som står i veien for folk eller henslengt.

– Vi kan ikke ha det slik det er i Oslo, der kommunen jobber gratis for aktørene. Der går kommunen rundt for skattebetalernes penger og plasserer dem på et lager, hvor aktøren bare henter dem, sier Bakke til avisen.

Bildet er tatt på Rådhusplassen tidligere i juni. Det er et av stedene mange setter fra seg elsparkesykler, enten for å besøke Aker brygge eller for å ta rutebåt til øyene i Oslofjorden.

Nye prøveprosjekter i Oslo

Det eneste Oslo-byrådet mener de har mulighet til å gjøre, er å forsøke å samarbeide med selskapene. Denne uken instruerte Hermstad Bymiljøetaten om å forsøke å inngå frivillige avtaler med alle aktørene.

Selv om det ikke er juridisk bindende, vil det formalisere hvem som har ansvar for blant annet innsamling. De ønsker også tydelige oppstillingsplasser, avgrenset parkering og holdbarhet på sparkesyklene.

Oslo vil i sommer også starte et prøveprosjekt hvor det lages egne parkeringsplasser for elsparkesykler.

– Kommer det en ny aktør på markedet i morgen, kan de like godt nekte å følge disse kravene. Nå er det på tide at samferdselsministeren kommer på banen og rydder opp i kaoset som hans forgjenger fra Frp skapte, sier Hermstad.

– Hva mangler du, Hermstad?

Dersom byrådet ikke har de virkemidlene som trengs for å regulere, bør Hermstad konkret etterlyse dem fra regjeringen, sier Helge Orten.

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) mener parkeringssituasjonen er hovedutfordringen med elsparkesyklene.

Høyre-politikeren leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Nå utfordrer han Oslo:

– Hva mangler du, Hermstad? Jeg er åpen for å diskutere problemstillingen, men da må han konkretisere hva som ikke er tilstrekkelig i dagens regelverk.

Han savner at Oslo-byrådet selv tar et mer aktivt grep.

Orten mener mye av problemet rundt elsparkesyklene kunne vært løst dersom Oslo selv hadde ryddet fortauene. Dette, mener han, ville hatt en preventiv effekt.

– Det er lettvint å skyve ansvaret over til regjeringen. Jeg tror Hermstad har de virkemidlene han trenger, men vi er åpen for å diskutere hvordan dette kan løses på en best mulig måte, sier stortingspolitikeren.

Selv er han positiv til elsparkesykler og mener det er et positivt tilskudd i bybildet. Han understreker at han ikke er så opptatt av å begrense antallet aktører eller kjøretøy.

– Det er viktig med konkurranse, også på dette området. Hovedutfordringen er å få orden på oppstillingen og at de ikke ligger slengt rundt over alt.

Vil ha lovendring

Byråd Hermstad mener det bør være lovpålagt at om man skal drive slik kommersiell virksomhet på kommunal grunn, så må man ha tillatelse.

– Som kommune har vi slitt med at jusen er så uklar. Det hadde hjulpet oss veldig om vi hadde et regelverk som kunne gi oss hjemmel til å sanksjonere, sier Hermstad.

Han ønsker seg spesielt et regelverk hvor kommunen, med loven i hånd, kan si nei til aktører som for eksempel ikke oppfyller krav til forsvarlig produksjon og sikkerhet. Dette er ett av kravene som han ønsker å ta opp med samferdselsministeren og håper å få til et møte med ham – over sommeren.

Men han ønsker ikke å begynne å rydde fortauene, slik Bergen har varslet. Hermstad mener at det kan sende et signal til utleieaktørene om at de ikke behøver å ta ansvar selv. Han mener dessuten at det kan stjele ressurser fra andre områder.

Hareide varsler strengere regler

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varsler at endringer kommer. Han vil «starte et arbeid med sikte på å foreslå innstramminger i det regelverket vi har i dag», skriver han i en e-post.

I første omgang er det ikke snakk om å gi kommunene mulighet til å regulere antall aktører og antall sykler, for eksempel gjennom anbudskonkurranser.

I stedet vil regjeringen se på forhold rundt parkering.

«Dette vil starte med en vurdering av regelverket om parkering på fortau, gangvei også videre, hvem som skal kunne håndheve disse reglene, og hvilke reaksjoner som skal kunne brukes ved overtredelse», skriver Hareide.