Bystyret vil gi Bane Nor riveforbud på «Hylla». Høyre vil ha omkamp om planen.

Et flertall i bystyret vil hindre Bane Nor midlertidig å rive husene ved Brynsbakken. Høyre vil ha omkamp om hele planen om å bygge togspor gjennom området.

Disse husene på «Hylla» skal etter planen rives for å gi plass til nye togspor. Nå vil et flertall i bystyret se på saken på nytt – og hindre Bane Nor å rive i mellomtiden.

Det er Rødt, Venstre og byrådspartiene Ap, SV og MDG som går sammen om forslaget. Det vil bli fremmet under onsdagens bystyremøte.

Saken ble først omtalt av Avisa Oslo.

Leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri, sier til Aftenposten at de vil sikre at Bane Nor ikke starter rive- og byggearbeidet i nærmeste fremtid.

«Slik kan vi være sikre på at bystyret har tid til å finne ut hva som kan gjøres for å få en bedre plan. Det gir rom for at vi nå kan ha den grundige, demokratiske prosessen som vi ikke fikk tatt i fjor. Det fortjener både jernbanen og innbyggerne i Gamle Oslo» skriver Mobasheri i en e-post.

Leder i Oslo Rødt Siavash Mobasheri. Rødt går sammen med Venstre og byrådspartiene om å midlertidig hindre riving på Hylla.

Høyre vil ha omkamp

Det lille boligområdet «Hylla», med trehusbebyggelse fra 1850-tallet, skal etter planen rives for å legge to nye jernbanespor gjennom området.

Et knapt bystyreflertall stemte for planene i mars i fjor. Bystyret beskriver at de var satt under et sterkt tidspress for at Bane Nor skulle rekke å starte prosjektet i 2022.

Sinnet var derfor stort i bystyret da Bane Nor i november varslet at utbyggingen ville bli utsatt med fem år.

De fem partiene mener bystyret nå må få se på saken på nytt og avklare hvordan de ønsker å behandle reguleringsplanen som følge av utsettelsen.

«Når forutsetningen er endret, så er det også tid til å gjøre denne prosessen grundig. Bystyret kan ikke ha en ny runde med hastebehandling, med ingen eller dårlige utredninger», skriver Mobasheri.

Under dagens bystyremøte kommer også Høyres James Stove Lorentzen til å be om en ny behandling av Brynsbakken-prosjekt, skriver Avisa Oslo.

I forslaget ber han byrådet legge frem en sak som gir grunnlaget for at bystyret kan oppheve vedtaket fra mars. Han ber om ytterligere utredninger av lokkløsninger i Brynsbakken og avbøtende tiltak mot støy.

Byrådspartiene samt Rødt sier alle til Aftenposten at de ikke vil stemme for dette forslaget, men at det ligger i deres eget forslag at bystyret ikke er ferdig med saken. Dermed får ikke forslaget fra Høyre flertall.

Vil kjøpe ut huseierne

Samtidig er partiene bekymret for at Bane Nor allerede i år vil starte å rive på Hylla selv om det nå skal gå fem år før de skal sette i gang for fullt.

Statsforvalteren behandler i disse dager en rekke klager på planen. Dersom klagene avvises, vil planene være gyldige, og Bane Nor har rett til å starte arbeidet hvis de ønsker det.

Statsforvalteren er forventet å komme med sin konklusjon i slutten av januar.

«Vi har ikke planer om å rive noen av byggene i området, eller starte anleggsarbeid i år. Vi må blant annet ha en stadfestet reguleringsplan og investeringsbeslutning før vi kan gå i gang med dette», skriver prosjektdirektør Bettina Sandvin i Bane Nor i en kommentar på e-post til Aftenposten.

Hun skriver Bane Nor likevel har tilbudt huseierne på Hylla å kjøpe dem ut. «Det er et frivillig tilbud, slik at de som ønsker det kan få kjøpt bolig et annet sted. Dermed slipper de å vente på avklaring om når det skal bygges i området».

Bane Nor: – Flaskehals

Sandvin peker på at arbeidet med reguleringsplanen har pågått i mange år, og skriver at det har skjedd i nært samarbeid med Oslo kommune.

«Vi har hatt flere møter med bystyrets politikere, og har gitt dem løpende informasjon om saken. Oslo kommune ble også informert om fristene for behandlingen av reguleringsplanen, og at vi måtte utsette byggeprosjektet i Brynsbakken, hvis vi ikke fikk en godkjent reguleringsplan innen påske 2021. (...). Nå er vi i 2022 og har fortsatt ikke en stadfestet plan. Dermed rekker vi ikke å bygge ut sporområdet i Brynsbakken før vi må bygge det nye, lenge planlagte signalsystemet ERTMS», skriver hun.

«Det er også viktig å huske hva denne utbyggingen handler om. I dag er Brynsbakken en flaskehals som struper togtrafikken gjennom Oslo», skriver Sandvin.

Uvisst hvor lenge det vil vare

Abdullah Alsabeehg (Ap), varaordfører i Oslo, sier det ikke er tidfestet fra byrådspartienes side hvor lenge det midlertidige forbudet vil vare.

– Vi har spurt kommuneadvokaten hva konsekvensene av å oppheve vedtaket fra i fjor vil være. Der fikk vi et svar i går som vi må bruke tid på å studere. Det er en regional sak, men det er store nasjonale interesser som står på spill, og det tar vi på alvor. Vi vil bruke denne tiden til å se hvilke muligheter vi har, sier han.