Oslo

Ruters priser øker og øker. Byråden vil hente 300 millioner fra bilistene for å gjøre enkeltbilletten billigere.

Færre reiser kollektivt. Flere bruker bilen. Samtidig øker prisene. Nå vil Sirin Stav (MDG) ha med seg de andre partiene i Oslopakke 3-forhandlingene på et priskutt.

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Sirin Stav, vil kutte enkeltbillettene til Ruter med 20 prosent.
  • Sondre Moen Myhre
    Sondre Moen Myhre
    Journalist

– En viktig prioritet for oss i Oslopakke 3-forhandlingene med Viken er å få redusert enkeltbillettprisene med 20 prosent.

Det sier byråden for miljø- og samferdsel, Sirin Stav.

Utspillet kommer bare dager etter at Ruter nok en gang satte opp prisene på sine billetter. Enkeltbillettene gikk opp med 1 krone og koster nå 39 kroner for én sone. Det betyr at enkeltbilletten har økt med 9 kroner de siste syv årene.

Prisjusteringen er for å dekke inn økte kostnader i blant annet lønn og tjenester. Ruter anslår at økningen på 2,5 prosent i billettpriser i beste fall vil gi inntekter på 100 millioner kroner.

Vil gjøre kollektivt billigere enn bil

For at billettprisene på kollektiv skal bli billigere, må finansieringen komme fra et annet sted enn Ruters egen kasse. Derfor vil Stav ha billigere enkeltbilletter og en utvidelse av familierabatten inn i Oslopakke 3.

– Nå er det viktigere enn noen gang. Vi vet at en del reisende har valgt bilen fremfor buss og bane under pandemien. Nå, når den forhåpentlig går mot slutten, må vi prøve å vinne de reisende tilbake. Vi vet også at de med lavest inntekt er mer avhengig av kollektivtransport, sier Stav.

Å redusere enkeltbillettene med 20 prosent, fra 39 til 31 kroner, vil koste ca. 264 millioner årlig, opplyser Ruter. Med utvidet familierabatt i tillegg anslår Stav kostnaden til 300 millioner.

– Med en allerede presset økonomisk situasjon i Oslopakke 3, hvor vil dere kunne finne midler til å sette ned prisen med 20 prosent?

– Det er ikke noen tvil om at bompengene må økes betydelig. Det er nødvendig både for å redusere utslippene og biltrafikken og for å finansiere kollektivsatsinger.

Les også

Oslos trafikkplan i krise. Trolig må bompengene opp. Hvordan kunne det skje?

Bilistene må ta regningen

Altså er det bilistene som skal ta regningen, om byrådet får viljen sin.

– Jeg tror også at folk vil oppleve det som rimelig at vi kutter i kollektivprisene når bomtakstene går opp, så det håper jeg at vi får med oss de andre på, sier Stav.

I 2019 gikk MDG til valg på nettopp 20 prosent priskutt. Stav sier at byrådet har jobbet for dette lenge, men så langt ikke fått med seg Viken, som også er eier av Ruter, på dette.

– Ruter er i en presset økonomisk situasjon og er allerede avhengig av hjelp fra Oslo, Viken og regjeringen for å opprettholde tilbudet. Kan man stå i fare for å gi Ruter enda større problemer om man pålegger dem å kutte i prisene?

– Nei, jeg mener at vi må få til både priskutt og å opprettholde og styrke tilbudet. Derfor må vi bruke bompenger til å kutte kollektivprisene.

Politikerne diskuterer i dag hvor mye bompengene skal økes med. Stav mener at bilistene også bør betale for et billigere kollektivtilbud.

Har som mål å holde lav pris

Med «de andre» sikter Stav til Oslo- og Viken-partiene som sitter i Oslopakke 3-forhandlingene. Det er de tre største partiene i Viken (Ap, Sp og Høyre) og de tre største i Oslo (Ap, MDG og Høyre) som forhandler.

Én av dem er fylkesråd for distrikt- og vei i Viken, Olav Skinnes (Sp). Han sier at et viktig mål for dem er å holde billettprisene lave. – Utgangspunktet er at vi ikke ønsker å øke prisene. Så må vi selvsagt dekke kostnadene til Ruter for å holde prisen lav.

Skinnes påpeker at det ikke bare er å sette lavere billettpriser som et mulig virkemiddel for å få flere til igjen å ta kollektivt.

– Vi ser at mange kjører elbil til kontoret. De har lave kostnader sammenlignet med å reise kollektivt. Det peker i retning av at bomprisen på elbil må opp, sier han.

Les mer om

  1. Ruter
  2. Samferdsel
  3. Kollektivtrafikk
  4. Oslo-samferdsel