Oslo

Nye Deichman kan få like liten plass som i dag

I forrige uke mente Byrådet at kun «biblioteksrelatert virksomhet» skal få leie seg inn hos Deichman. En rapport viser derimot at biblioteket kan få opptil 7000 kvadratmeter med butikklokaler.

Det nye byrådet torsdag presenterte sine planer for det nye biblioteket i Bjørvika, hadde pipen fått en annen lyd. Nå ønsker de altså å leie ut inntil 7500 kvadratmeter av bibliotekets lokaler. Foto: Lund Hagem og Atelier

 • Arve Henriksen
  Journalist

En rapport som Kultur— og idrettsbygg i Oslo (KID) har utarbeidet på oppdrag for Byrådet, viser hvilke alternativer det nye byrådet har for utleie. Her presenteres fire alternativer:

 • I de to mest radikale alternativene blir det foreslått å fylle hele underetasjen og førsteetasjen (inkludert mesaniner) med næringslokaler til butikker, bevertning og/eller konferanser. Arealene utgjør totalt 7602 kvadratmeter.
 • I det ene alternativet blir det i tillegg foreslått å sette av fjerde og femte etasje (inkludert mesanin) til kontorlokaler.
 • I det tredje alternativet er det kun de tre øverste etasjene som foreslås brukt til kontorlokaler, mens den nederste delen av bygget forbeholdes bibliotek.
 • Det fjerde alternativet innebærer å følge den opprinnelige planen, noe som ikke lenger er aktuelt.
  Flere av alternativene vil uansett bety at arealet som gjenstår til bibliotekdrift tilsvarer omtrent størrelsen på dagens bibliotek på Hammersborg.
Les også

Dette er byrådets Deichman-konklusjon

Vet ikke hva som går tapt

Ved å leie ut deler av bibliotekets lokaler tilsvarende størrelsen av en fotballbane, håper byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at Oslo kommune kan hente inn inntekter på rundt 50 millioner kroner i året.

Mandag denne uken sendte Eirik Lae Solberg i Høyres bystyregruppe et brev til finansbyråd Robert Steen (Ap), der han blant annet ber om en oversikt over hvilke biblioteksfunksjoner som ville forsvinne ved utleie av henholdsvis 2500, 5000 og 7500 kvadratmeter av nye Deichman.

A rtikkelen fortsetter under grafikken.

Her er alternativene til de ulike utleiemulighetene av det nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika, slik Kultur- og idrettsbygg skisserer det. Foto: Svein Eide

I sitt svar skriver Steen at dette må avklares i den videre prosessen. Det bekymrer Lae Solberg.

— Slik jeg leser dette svaret, har byrådet ingen anelse om hvilke bibliotekfunksjoner som vil går tapt når de leier ut inntil 7500 kvadratmeter. Det er oppsiktsvekkende å bestemme seg for å leie ut en så stor del av Deichman uten å ane hvilke konsekvenser dette vil få for byens innbyggere, sier Lae Solberg.

Les også

Store deler av nye Deichman skal brukes til noe annet enn bibliotek

— Dyr ombygging

Under pressekonferansen sist torsdag understreket byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap), at det ikke ville medføre store ekstrakostnader å omprioritere bygget.

Dette står i sterk kontrast til bystyrets vedtak fra mars i år. Her stilte både Ap og SV seg bak vedtaket om at en økt kommersiell utnyttelse av deler av nye Deichman vil kreve til dels betydelige omprosjekteringer, og at dette igjen vil få konsekvenser for kvaliteten på bygget.

Her blir det blant annet vist til beregninger fra konsulentselskapet ÅF Advansia, som viser at det vil koste anslagsvis 5,5 millioner kroner å prosjektere 350 kvadratmeter av mesaninen i femte etasje til kontorlokaler.

— Da er det jo bare å forestille seg hva det vil koste å omprosjektere det som er igjen av de 7500 kvadratmeterne, sier Lae Solberg.

Også i den ferske rapporten fra KID heter det at det ikke kan utelukkes at det er behov for omregulering ved enkelte eller alle av de presenterte alternativene.

Einar Hagem i Lund Hagem Arkitekter, som har tegnet nye Deichman, har sett de ulike alternativene for utleie, men har ikke fått i oppdrag å endre noe. Han tror det letteste vil være å bruke utleiedelen til virksomhet relatert til bibliotek.

— Da kan de åpne løsningene beholdes. Utover det må jeg henvise deg til oppdragsgiver, sier Hagem.

Les også

Bystyret i Oslo kan ikke garantere at Lambda blir bygget

— Få muligheter til innsparing

Da kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune i februar behandlet forslaget fra det forrige byrådet om kostnadsreduserende og inntektsbringende tiltak ved nye Deichman, konkluderte representantene til Ap, SV og Rødt med at det er få muligheter til innsparing eller økte inntekter i det nye biblioteket.

Under debatten i kultur- og utdanningskomiteen i februar uttalte Gülay Kutal (SV) blant annet at det var grenser for hvor mye av Deichman som kan leies ut før det går ut over bibliotekets rolle og kjerneoppgaver.

— Bibliotek skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Dette står i motstrid til kommersialiseringsbehovet. Ytterligere kommersialisering vil gå på bekostning av bibliotekets egne arrangementer og oppgaver.

Skiftet mening

Da bystyret måneden etter behandlet samme sak, vedtok samtlige partier, med unntak av Frp, at en større ombygging av det nye biblioteket for å legge til rette for salg eller utleie av kontorlokaler vil svekke muligheten for å nå målene som er satt. Samtidig ville dette innebære betydelige kostnader knyttet til omprosjektering og ombygging.

Da det nye byrådet torsdag presenterte sine planer for det nye biblioteket i Bjørvika, hadde pipen fått en annen lyd. Nå ønsker de altså å leie ut inntil 7500 kvadratmeter av bibliotekets lokaler.

- Det var noe helt annet enn det Ap og SV sa da bystyret behandlet dette i mars, da var det full enighet om at det ikke var noe å hente på leie ut deler av lokalene, sier Lae Solberg.

Kulturetaten, som biblioteket ligger under, har ikke vært involvert i arbeidet fra Kultur og idrettsbygg. Biblioteksjef Kristin Danielsen ved Deichman ønsker derfor ikke å kommentere forslagene.

Les også

Slik vil arkitektene slå ring om vikingskipene på Bygdøy

— Blir en spennende miks

— Jeg ønsker ikke å gå inn konkret på hvilke type leiertakere vi ser etter, men butikker tror jeg er veldig lite aktuelt. Det er ikke den type leietagere vi ønsker oss, sier Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap.

Han understreker det samme som han uttalte under pressekonferansen sist torsdag at leietagerne som skal inn i nye Deichman må ha relevans for biblioteket.

- Synes du butikker, bevertning og konferanse er det befolkningen skal bli møtt av i et bibliotek?

— Planen har hele tiden vært at folk skal kunne kjøpe seg en kopp kaffe når de kommer. I tillegg har vi lagt inn en kino, som også er viktig rent bibliotekfaglig, og som byens befolkning vil få glede av. Så får vi se hva annet som kan bli aktuelt.

- Men rapporten foreslår butikker i førsteetasje?

— Vi har sagt at det er naturlig at leietagerne skal passe inn et slikt miljø som et bibliotek representerer. Vi har likevel ikke begynt arbeidet med å finne aktuelle leietagere. Det jeg er sikker på er at det blir en spennende miks.

Les også

Mange er fornøyde etter Deichman-avgjørelsen, men ikke Frp

— Likevel stemte dere for bystyrets vedtak som konkluderte med at det ikke ville lønne seg å omprosjektere arealer til ekstern utleie?

— Vi har gitt beskjed om at det ikke skal skje noen omprosjekteringer som vil forsinke eller fordyre prosjektet. Det vil derfor ikke bli noen endringer i bærende konstruksjoner eller ytre konstruksjoner.

Noen kostnader vil det selvsagt kunne påløpe for å gjøre klart til utleie, men det skal ikke medføre nye omfattende endringer.

- Hvilke bibliotekfunksjoner vil kunne forsvinne ved utleie?

— Det er ikke mitt bord, mitt bord er å få dette bygget reist. Når bystyret vedtar dette mener jeg helt bestemt at vi får et bibliotek helt i toppklasse.

Debatten raste da det i høst ble kjent at Byrådet vurderte å skrote planene for nye Deichman. Her er noen av sakene:

Relevante artikler

 1. OSLO

  Deler av nye Deichman kan bli stengt for publikum

 2. OSLO

  Blir dette Oslos beste utkikksplass?

 3. OSLO

  Se bildene fra innsiden av nye Deicman

 4. KRONIKK

  Tre byråd med ulik politisk farge har båret frem nye Deichman. Det forplikter.

 5. KULTUR

  Etter ti år med budsjettsprekk, lekkasjer, forsinkelser og kritikk av fasaden: Her er nye Deichman.

 6. KRONIKK

  I dag legges grunnstenen for Lambda: Det nye museet vil styrke Oslo som internasjonal kulturby