Oslo

300 leiligheter mister varme og varmt vann i 21 timer

Arbeider i forbindelse med at fjernvarmeledningen må legges rundt Vålerengas stadion, gjør at 300 leiligheter blir uten varme i 21 timer.

En fjernvarmeledning må mandag flyttes i forbindelse med byggingen av Vålerengas stadion. Dermed blir 300 leiligheter i området uten varme og varmt vann i 21 timer.

  • Stein Erik Kirkebøen

Kommunikasjonsdirektør Truls E. Jemtland i Hafslund Varme er fornøyd med at vinteren ennå ikke er kommet og at temperaturen er relativt høy. Det gjør det lettere for kunder i 300 leiligheter i Valle Hovin/Ensjøområdet å komme gjennom 21 timer uten varme i rørene og varmt vann i springen.

- Nødvendige arbeider

– Det er ingen vei utenom, dette er helt nødvendige arbeider som må gjøres. Vi hadde gjerne sett at de ble gjort tidligere på året, og gjør vårt beste for å legge planlagt vedlikeholdsarbeid til tidspunkt da dette er til minst mulig ulempe for kundene. Vi har forståelse for at et såpass langvarig avbrudd i forsyningen av varme og varmtvann oppleves som uheldig, men fremdriften i prosjektet slik at arbeidet må gjøres nå. Det er forholdsvis sjelden at vedlikeholdsarbeider medfører leveringsavbrudd i så lange perioder, sier Jemtland.

  • Smuglerpopcorn ble fjernvarme.

Han opplyser også at planlagte avstengninger varsles i god tid. Beboere med registrert telefonnummer skal ha mottatt et sms-varsel og kontaktpersoner er blitt oppringt med informasjon.

- Hvordan vil det merkes?

– Varmtvannet blir ganske fort kaldt. De som har satt på varmen, vil miste denne. Hvordan det vil slå ut avhenger av utetemperaturen, hvor varm leilighetene er og om de har andre varmekilder.

- Hva om dette hadde skjedd i februar?

– Da hadde vi vært nødt til å utsette arbeidene, sier Jemtland.

Skjønner, men...

Bengt Ove Berg

Bengt Ove Berg er leder for et borettslag på Ensjø hvor 152 leiligheter blir rammet.

– Jeg er ikke så bekymret for oppvarmingen. De fleste har gode, varme leiligheter som holder godt på varmen i noen timer. Jeg er mer bekymret for varmtvannet som visstnok vil bli kaldt ganske fort etter at vi mister varmen mandag klokken ni om morgenen. Den er tilbake 21 timer senere, tirsdag klokken seks, sier Berg, som synes denne saken illustrerer hvor sårbart et moderne samfunn er. Når fjernvarmen forsvinner, er det ikke alternative kilder for varme – Hafslund sponser ikke innkjøp av panelovn - eller varmtvann.

– Jeg skjønner at det av og til kan være behov for å stenge nettet for vedlikehold og reparasjoner. Men jeg synes de kunne anstrengt seg enda mer for å skjerme kundene for konsekvensene av slikt arbeid, sier Berg.

Les mer om

  1. Fjernvarme
  2. Hafslund