Oslo

Byrådslederen på sykkel: – Det er jo litt smalt noen steder

Stian Berger Røsland (H) har ingen tro på at flere vil sykle bare fordi man ferdigstiller hovedsykkelveinettet, som skulle stått ferdig i 2008.

 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Aftenposten og Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedre! Gå inn på vårt digitale kart og fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykke l. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Idet byrådslederen kommer inn i det røde sykkelfeltet i Kirkegata kan han puste ut. — Hvordan gikk det?

— Det er jo litt smalt noen steder. Du merker at det å bevege seg på sykkel i sentrum er litt vrient av og til. Trikker, biler og fotgjengere. Mye å følge med på, sier byrådslederen.

Han innrømmer at han følte seg mer komfortabel på den rødmerkede traseer nedover Kirkegata, hvor det er tillatt å sykle mot kjøreretningen, enn i trafikkerte Grensen.

Sist uke utfordret Aps byrådslederkandidat Raymond Johansen byrådet på sykkelpolitikken. Johansen mener Røsland & co. har sviktet når det gjelder tilrettelegging for syklister. - Ingen kan være stolt av det som har skjedd i Oslo, sa han til osloby.no

Røsland mener nå at hovedsykkelveinettet kan være ferdig innen 2022. Det er tre år senere enn Arbeiderpartiet vil ferdigstille det.

— Hvis flere skal sykle må vi bidra med grep som røde felt og flere bysykler, sier Røsland, som har ansvaret for at hovedsykkelveinettet bygges ferdig.

Ikke alltid lett

Høyre hadde byrådsmakten da det ble vedtatt å bygge et 180 kilometer langt hovedsykkelveinett i Oslo i 1998. Nettet, som var en revidert utgave av et tidligere vedtatt sykkelveinett, skulle stå ferdig i løpet av ti år, i 2008.

På tide å komme seg tilbake til kontoret igjen. Byrådslederen kaster seg ut i trafikken igjen etter sykkelturen med Aftenposten.

Nettet er fortsatt ikke ferdig. Det gjenstår å bygge rundt 48 kilometer. Det er de vanskeligste strekningene som gjenstår å bygge, deriblant Grensen, som byrådslederen fikk kjørt seg på onsdag formiddag. — Hvorfor har dere ikke greid å få ferdig nettet?

— I sentrum er det knapphet på arealer. Mange hensyn skal avveies. Det er ikke alltid lett å finne en enkel løsning. Du kan ikke bare å ta bort trikken. Vi skal få plass til hovedsykkelveinettet, men jeg mener det er utdatert å tro at man kan øke andelen reiser med sykkel bare ved å bygge nettet ferdig. Hvis flere skal sykle må man gjøre andre grep også, sier han.

Klar for tur: Sykkelturen startet i krysset Kristian IVs gate/Frederiks gate, hvor Oslo kommune har anlagt røde sykkelbokser. Boksene skal gi trygghet og fortrinn i kryss. Byrådslederen mener tiltak som dette vil få flere opp på sykkelen.

— Mange mindre tiltak, som røde felt inn mot kryss, sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater og utvidet bysykkelordning er også viktige for å øke sykkelandelen, sier byrådslederen.Han mener det overordnede målet må være å få flere bilister til å bruke sykkel, gå eller reise kollektivt. - Da må man finne gode ordninger for folk om velger gange, sykkel eller kollektivt, sier han.

- Du sier at hovedsykkelveinettet ikke er avgjørende for å få flere på sykkel. Blir de siste strekningene noen gang bygget ferdig?

— Målet om å få et hovedsykkelveinett må ligge fast, men skal vi få opp sykkelandelen må vi gjøre flere tiltak.

I 2010, to år etter at hovedsykkelveinettet skulle vært ferdig, lovet Røsland ferdigstillelse i 2012. Også det målet sprakk. Kommunerevisjonen skrev i august i fjor at "Slik det nå ser ut, blir hovedsykkelveinettet tidligst fullført i 2018".

- Oslo Ap sier de skal greie å få det ferdig til 2019. Hvorfor klarer ikke dere det?

— Et bedre spørsmål er Hvordan de har tenkt å greie det? I Arbeiderpartiets alternative budsjett ligger det ingen bevilgninger til nye sykkelveier eller et økt tempo i utbyggingen. De har heller ikke fortalt hva som er deres alternativ og hvordan de har tenkt å løse arealkonfliktene som for eksempel her i Grensen mellom fotgjenger, sykkel og kollektivtrafikk, som egentlig er det store spørsmålet. Retorikk gir ingen sykkelvei, sier han.

- Ønsker du at Oslo skal bli en by som har ord på seg for å være en sykkelby?

— Ja, men enda viktigere mener jeg det er at Oslo skal ha ord på seg for å være en av verdens mest miljøvennlige byer. Å legge til rette for sykkel er en viktig del av dette, sier Røsland.

I Sykkelstrategien , som byrådet snart skal sende til bystyret, er det foreslått at Oslo skal ha et nett med opp mot 600 kilometer med sykkelveier.

- Hvordan skal dere få til det når dere ikke har greid å få ferdig hovedsykkelveinettet?

— Det finnes gater hvor det er enklere å få til løsninger. Handelsstanden protesterte kraftig da vi skulle lage røde sykkelfelt i Skippergata og Kirkegata. Da sa vi at i dette tilfellet ville vi ikke vike. Slike løsninger må vi lage flere steder, men ikke i alle gater. Vi må sørge for levende handel også, sier han.

- Hvor viktig er sykkel i valgkampen?

— Jeg tror sykkel blir et viktig tema, men jeg håper hovedtemaet blir hvordan vi kan redusere bilbruken. Sykkel er viktig for å få det til. Flere må sykle og gå. Det er både folkehelse og miljøpolitikk. Vi har kommet veldig langt på kollektivtrafikk, men vi har ikke lykkes like godt på sykkel. Sykkel er et viktig verktøy for å redusere antallet biler, men det er ikke et stort mål for meg at flere skal sykle fremfor å gå, sier byrådslederen.

Les også

 1. 1977: Oslo skal få sykkelveinett. 2014: Oslo mangler fortsatt sammenhengende sykkelveinett

 2. Her er de fem verste stedene å sykle i Oslo

 3. Kraftig økning i antall alvorlige skader på sykkel

 4. Fortsatt sykkelkrøll i nye Storokrysset

Byrådsleder Stian Berger Røsland prøvekjørte både ferdige og uferdige traseer av hovedsykkelveinettet sammen med Sykkelpatruljen. Han ser ikke for seg eget sykkelfelt i Grensen. - Gaten er smal. Det er ikke så lett å se for seg en veldig god løsning, så her blir det sambruk. Gruppene må forsøke å ta hensyn til hverandre, sier han.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Sykkelpatruljen