Oslo

Fylkesmannen opphever regulering med feil solforhold

Utbyggeren oppga feil solforhold og fikk godkjent syv etasjer i Konows gate. Nå har Fylkesmannen opphevet vedtaket og bedt om ny behandling.

Naboene Martin Lotherington (til venstre) og Anders Nordby måtte selv finne ut at utbygger hadde oppgitt feil solforhold i søknaden om omreguleringen av Konows gate 101/103. Nå har naboene fått gehør hos Fylkesmannen. Reguleringen er opphevet.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

Tidligere denne uken kunne Aftenposten fortelle at en utbygger hadde fått godkjent en detaljreguleringsplan for Konows gate 101/103 etter å ha oppgitt feil sol- og skyggeforhold. Planen ble vedtatt i bystyret i mai i fjor. Flertallet i bystyret forkastet forslaget fra Plan- og bygningsetaten (PBE) som foreslå å fjerne en etasje og redusere utnyttelsesgraden.

I ettertid klarte en årvåken nabo å påvise at det var lagt feil solforhold til grunn i saken. Klagen fra naboene havnet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus som torsdag opphevet kommunens vedtak. Saken er nå sendt tilbake til Oslo kommune for ny behandling.

Reguleringen som nå er opphevet åpner for at det kan komme 35 boliger på tomten. Flere av disse er allerede solgt.

  • LES OGSÅ: Utbygger oppga feil solforhold – fikk godkjent syv etasjer
Martin Lotherington er fornøyd med at Fylkesmannen har hørt på naboene i Konows gate.

– Vi er veldig glade for at vi til slutt er blitt hørt. Det er ikke bare oss naboer som ville bli rammet. Også kjøperne ville lidd av dårlige solforhold. Nå får politikerne en ny mulighet til å vedta en plan for tomten som vil løfte nabolaget, og ikke forverre det, sier nabo Martin Lotherington.

Kan bli godkjent likevel

Selv om Fylkesmannen har opphevet vedtaket, er det fremdeles mulig at utbygger får godkjent samme regulering i en ny søknad med riktige solforhold. Dette fordi byrådet i sommer listet opp syv punkter som ifølge byrådet tilsier at feilen ikke har virket bestemmende på vedtakets innhold.

Også politikerne i byutviklingskomiteen, der flertallet godkjente saken, stadfestet sin avgjørelse da saken kom opp der etter naboklagen.

– Jeg håper at politikerne virkelig forstår at dette handler om Svartdalens fremtid. Dette er et område der en god del av bebyggelsen er uten sol i nesten fire måneder. Jeg håper at politikerne involverer oss når de behandler saken på nytt, sier Lotherington.

Byrådssekretær Anders Røberg-Larsen (Ap) sier at de ikke kan gjøre annet enn å behandle saken fra PBE på nytt, hvis utbyggeren fremdeles ønsker å bygge der.

Høy terskel

Seniorrådgiver Marius Vamnes hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus sier at terskelen for å oppheve et påklaget reguleringsvedtak normalt er høy.

Vamnes uttaler at Fylkesmannen som klageinstans normalt vil være tilbakeholden med å sette til side kommunens skjønnsutøvelse, altså valg av arealbruksformål, tillatt utnyttelse høyder m.v.

– Dette forutsetter imidlertid at kommunen har truffet vedtaket på bakgrunn av en forsvarlig saksbehandling, herunder at vedtaket er basert på riktige faktiske opplysninger. Denne saken var uriktig fremstilt med tanke på hvilke konsekvenser dette ville gi for naboene. Vi mener at det ble gjort en saksbehandlingsfeil, og har derfor opphevet reguleringen, sier Vamnes.

Dette huset er ett av to småhus som i dag står på Konows gate 101/103. Nå håper naboene at de slipper 35 boliger på tomten.

Fylkesmannen kunne ikke ved vurderingen av saken utelukke muligheten for at flertallet i bystyret ville ha endt opp med en annen avgjørelse hvis kommunens vurdering av planforslaget hadde vært basert på en korrekt fremstilling av riktige sol- og skyggeforhold.

Nå blir det opp til kommunen å avgjøre om utbygger må igjennom en like omfattende planprosess som i første runde, eller kan ta enklere grep for å få saken behandlet på nytt.

Skal gå igjennom saken

Det er Taj Holding som eier eiendommen.

– Jeg fikk avgjørelsen for en halvtime siden, og er i sjokk over konklusjonen. Jeg har vært i byggebransjen i 35 år, og har aldri opplevd en slik sak tidligere. Nå skal vi be et nytt arkitektkontor om å gå igjennom hele saken på nytt, sier styreleder Terje Johansen.

Flere av de 35 boligene i Konows gate 101/103 som ble lagt ut for salg er allerede solgt. Nå har Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevet reguleringen. Denne faksimilen er hentet fra finn.no.

Han har tidligere sagt at feilen har ligget hos arkitektkontoret som har jobbet med prosjektet.

– Jeg har ikke fått noen signaler underveis som skulle tilsi at jeg kunne oppdaget dette tidligere, sier Johansen.

– Hva skjer med kjøperne nå?

– Vi har tatt forbehold om forsinkelser i prosjektet. Det er likevel synd at flere har fått boligdrømmen sin knust. Nå skal vi ha et møte med kommunen for å se på hva som kan skje videre, svarer Johansen.

Tar til etterretning

PBE tar Fylkesmannens avgjørelse om at planen oppheves og sendes tilbake for ny behandling til etterretning. Etaten viser også til byrådens notat av fra i sommer der det vurderes at dette ikke var utslagsgivende for byrådets valg av alternativ.

– Hvorfor tok ikke PBE klagen fra naboene til følge?

– Vi vurderte på dette tidspunktet (21. november 2016, red.anm.) at klagen på bystyrets vedtak ikke tok opp nye forhold som ga grunnlag for å endre kommunens vedtak. Forslagsstiller redegjorde for at sol- og skyggediagrammene var basert på umanipulerte data og ga et korrekt bilde av tomtens solforhold. I februar ba Fylkesmannen kommunen om å gjøre en vurdering av om forslagsstillers sol- og skyggediagrammer var riktige. Vår undersøkelse viste at sol- og skyggediagrammer var uriktige, svarer avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslo kommune