Oslo kommune eier tomten - kan likevel bli nødt til å betale staten 80 mill. for å bygge skole

Da staten solgte Myntgata 2 i Kvadraturen til Oslo kommune, sikret de seg en avtale om ekstrabetaling hvis kommunen bygger mye på tomten.

Myntgata 2 i Kvadraturen ble kjøpt av Oslo kommune for to år siden. Kommunen ønsker en skole for 840 elever, noe som kan koste skattebetalerne over 80 millioner kroner ekstra.

Kommunen kjøpte Myntgata 2 for 338 millioner kroner fra Forsvarsbygg i 2017.

I kjøpekontrakten er det tatt med en klausul som sier at dersom det vedtas en regulering for eiendommen med et større bygningsvolum enn 15.700 kvadratmeter (bruksareal), så skal det betales en tilleggspris på 21.541 kroner per kvadratmeter som overstiger denne grensen. Denne klausulen gjelder i 25 år.

Denne illustrasjon viser hvordan en mulig skole kan bli seende ut i Myntgata 2. Planene må godkjennes av blant annet Plan- og bygningsetaten før de kan realiseres.

Dokumenter Aftenposten har fått innsyn i, viser at Oslo kommune har satt i gang prosessen med å få omregulert eiendommen til skole, flerbrukshall og kultur- og næringsvirksomhet.

Eksisterende fredet bebyggelse på tomten skal bevares. Ifølge planene får skolen og annen bygningsmasse i eiendommen bruksareal på 19.450 kvadratmeter. Hvis planene blir realisert, må kommunen betale Forsvarsbygg 80,8 millioner kroner.

I et annet dokument står det at klausulen kan koste kommunen over 100 millioner kroner ekstra.

Høyre: Sløsing med skattepenger

Ordførerkandidat Saida Begum (H) mener dette er sløsing av skattepenger.

– Når dette skoleprosjektet ligger an til å bli nesten 100 millioner kroner dyrere før oppussingen og byggingen av eiendommen har startet, så er det for meg 100 millioner grunner til å ikke gå videre med det. Bare tomten kan nå koste skattebetalerne opp mot 450 millioner kroner. Det må være Norgeshistoriens i særklasse dyreste skoletomt, sier Begum.

Hun mener kommunen kunne fått flere skoleplasser for disse pengene andre steder i sentrum.

Høyres ordførerkandidat Saida Begum er kritisk til skoleprosjektet i Myntgata 2.

– Denne tomten burde vært solgt til private aktører som kunne bygget boliger, butikker og hyggelige kafeer. En skole vil skape liv i Kvadraturen bare på dagtid. Med boliger ville vi fått mer byliv mesteparten av døgnet, sier Begum.

– Ikke rom for forhandlinger.

Det var Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som fremforhandlet avtalen om kjøp av Myntgata 2. Ifølge EBY er det ikke uvanlig at staten selger eiendom direkte med lignende klausuler. Altså før eiendommer legges ut for salg i det åpne markedet.

– Eiendommen var da taksert med en bestemt utnyttelse og med et krav om at selger skulle bli kompensert dersom det ble vedtatt en høyere utnyttelse for eiendommen, skriver kommunikasjonssjef Lena Nesset i en e-post.

Ifølge Nesset var denne klausulen et tema i kjøpsforhandlingene, men selgeren var tydelig på at deres standard salgskontrakt skulle legges til grunn i forbindelse med kjøpet, og at det ikke var rom for forhandlinger om kontrakt og pris.

Begrunnelsen for at staten tar med denne klausulen ved salg til kommuner, er at den enkelte kommune har mulighet til å regulere opp utnyttelsen av eiendommen etter at de har kjøpt den, og sånn sett øke verdien på eiendommen.

– Hvorfor var det viktig for kommunen å kjøpe eiendommen?

– Med eierskap til Myntgata 2 kan Oslo kommune blant annet styrke muligheten til å sikre en god byutvikling av Kvadraturen, svarer Nesset.

Marcussen: Planleggingen pågår

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) ser på Myntgata 2 som et godt kjøp.

– Myntgata 2 er en flott tomt i kvadraturen i Oslo sentrum, hvor det er mulig å legge til rette for behov innbyggerne har, som skole, flerbrukshall, lekeplass og lignende. At vi har kjøpt og nå planlegger for bruken av Myntgata 2, er helt i tråd med vår politikk om at kommunen skal styre og bidra aktivt til byutviklingen.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen sier det er mulig å skape liv i Kvadraturen med blant annet skole og lekeplass.

– Hvorfor har kommunen sagt ja til en avtale som vil koste 80 millioner kroner ekstra ved bygging av den planlagte skolen?

– Planleggingen pågår, og så får vi se hvilken utnyttelse som er naturlig og hva det betyr for en eventuell etterjustering av prisen, svarer byråden.

Byrådsavdelingen understreker at planene ikke er endelige og kan bli endret underveis.

– Hva sier du til at Høyre vil selge tomten?

– At Høyre ønsker å selge forundrer meg ikke, det er jo konsekvensen av deres utsalgspolitikk over flere tiår som gjør at vi nå må kjøpe nye eiendommer for å møte behovet for nye skoler og barnehager i takt med befolkningsveksten, svarer Marcussen.

Saida Begum er ikke enig i dette.

– Det er riktig at vi i en tiårsperiode solgte unna eiendommer Oslo kommune ikke trengte for 7 milliarder kroner samtidig som vi investerte i eiendom for over 35 milliarder. Det kostet 500 millioner å totalrehabilitere Hersleb skole. Det er en bygning som er bygget som skole. Med en startpris på nesten 450 millioner tør jeg nesten ikke tenke på hva sluttregningen kan komme til å bli i Myntgata.