Oslo

Naboer protesterer mot Melgaards «dødshus»

  • Charlotte Karlsen
– Vi bruker å bygge hytte, lage mat og ha snøballkrig her, forteller (fra venstre) Jess, Bastian, Jess, Vårin og Ariane. 2-åringene fra Dokka barnehage bruker Kikut-tomta hyppig til lek året rundt.
Modell av hovedhuset, "A House to Die In".
Kikut-tomta er planområdet, bak ligger Munchs Ekely.
Martin Hill Oppegaard i Hoff Terrasse Sameie og barnehagestyrer i Dokka, Randi Kalland, er usikre på seriøsiteten i forslaget. – For Melgaard kan den kunstneriske ambisjonen være over i morgen. Kanskje poenget var å komme i avisen og få stilt ut modellen, sier Oppegaard. Før forrige kommunevalg gjennomførte sameiet en partiundersøkelse som viste at samtlige i lokalpolitikken i Ullern ønsker å bevare den luftige Kikut-kollen som grøntområde.
Fordi Kikut-tomta sånn den står i dag er et populært grøntareal (for øyeblikket hvitt) for dem som bor i området rundt, mener naboene det fortsatt bør være tur- og lekemuligheter på kollen etter at Melgaards bolig eventuelt reises der. – Melgaards prosjekt fremstår ikke akkurat som noe trivelig, synes Randi Dokka, som heller skulle sett en skulpturpark eller annen offentlig kunst i barnehagens egen «Hakkebakkeskog». Dokka barnehage er det hvite huset til høyre.
Plantegningene viser planene for kunstnerbolig med atelier og tårn på Kikut-tomta.
  • Hvis det skal bygges rock 'n roll-hus på Hoff, så er minstekravet at alle må få se det på nært hold, mener Bjarne Melgaards fremtidige naboer.

Det er på tomta han nå står at Bjarne Melgaards kunstnerbolig er planlagt bygget så snart reguleringen er klargjort. Det er også på denne tomta at Bastian, Vårin, Ariane og Jess (alle 2 år) og de andre barna i området liker å bygge hytte og kaste snøballer.

- De kaller det Hakkebakkeskogen sin, forteller barnehagestyrer Randi Kalland og peker mot Thorbjørn Egners tidligere bolig i kunstnerkolonien på Munchs Ekely.

— Galskap

Kikut-kollen er et yndet friområde for beboerne i Hoff-området, der mange barnefamilier holder til.

— Det er ikke store grøntområder rundt her, så vi trenger denne vesle skogen, sier Kalland, som har vært styrer i Dokka barnehage i 27 år.

Nå som en reguleringsprosess med tomteeier Selvaag Bygg og arkitektfirmaet Snøhetta i spissen er i gang, frykter naboene at kollen blir gjort utilgjengelig for dem.

Les også:

Les også

Her skal Bjarne Melgaard dø

- Jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte da jeg så tegningene første gang. Det er galskap at et slikt bygg foreslås i vårt nærmiljø, mener barnehagestyreren.

Hun ser frem til å få forslaget ut på høring.

Betenkelig

Naboene skulle helst sett at hele tomta ble omgjort til friområde, noe som krever at kommunen kjøper ut nåværende eier.

— Men det er klart at det er for dyrt, sier Oppegaard.

At det bygges på tomta er ikke det verste i hans øyne, men han frykter kommunen tillater bestemmelser utover det vanlige fordi Melgaard er involvert.

Martin Hill Oppegaard er usikker på seriøsiteten i forslaget. – Hva skjer om Melgaard trekker seg, spør han.

- Det er litt betenkelig. Selvaag ville bygge sjøl, men fikk ikke lov. Så kommer Melgaard og Snøhetta. Kanskje kommunen har dårlig samvittighet overfor Munch, og hva skjer da dersom Melgaard trekker seg, undrer Oppegaard.

Under en eventuell byggeprosess vil området uansett bli avstengt for publikum. Nå har Oppegaard startet opprop for å få innbyggerne til å signere en kampanje for å få området bevart.

Ingen attraksjon

Kommunen prøvde å få overta eiendommen vederlagsfritt da de i 2011 avslo Selvaags byggesøknad og anbefalte omregulering av området.

— Vi kommer til å fremme forslag om ekspropriering når dette forlaget kommer ut på høring, sier Oppegaard og styreleder i Hoff Terrasse Sameie, David Fluck.

En oppfordring til at kommunen kjøper ut Selvaag ble også fremmet fra Kontaktutvalget for Velforeninger (KUV) i 2010, uten at kommunen valgte å følge dette.

Utbyggernes intensjon er at prosjektet skal ivareta en viss privathet som bolig og ikke annonseres som en offentlig «attraksjon», selv om de av plan- og bygningsetaten pålegges å sørge for at friområdet bevares.

– Vi bruker å bygge hytte, lage mat og ha snøballkrig, forteller (barna fra venstre) Bastian, Jess, Ariane og Vårin. 2-åringene fra Dokka barnehage bruker Kikut-tomta hyppig til lek sammen med Tom André Sjølie.

— Det bygges mye likt i Oslo, så arkitektur på grensa mellom skulptur og bolig er absolutt mer interessant enn boligblokker uten arkitektoniske ambisjoner, mener Oppgaard og Fluck.

Men det er jo ikke bare snakk om et bolighus. Hva med tårnet?

— Vi er svært skeptisk til høy byggehøyde uansett om det er tårn eller bolig. Frykten er dessuten at Melgaard trekker seg og at Selvaag bruker reguleringene til sin fordel i et nytt prosjekt, sier Oppegaard og Fluck, som er både spente og urolige på hvordan dette ender.

Les også

Ber om unnskyldning etter posering på Melgaards kunstverk