Oslo

Vil ha mindre graving i Oslos gater

Smithsvingen er full av hull fordi avløpsetaten nå jobber med å bytte ut det gamle ledningsnettet. Nå lokker kommunen med penger til firmaer som finner løsninger som gjør at man slipper slike hull. Fra venstre finansbyråd Eirik Lae Solberg miljøbyråd Guri Melby og prosjektleder Steinar Armann Nilo.

Hvordan kan man koble vannrør i gaten til bolighus uten å måtte grave et nytt hull utenfor hver eneste innkjørsel? Oslo kommune inviterer rørbransjen og kreative hoder til konkurranse.

  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Det er svaret Oslo kommune og Vann— og avløpsetaten (VAV) forsøker å finne svar på. Onsdag lanserte de konkurransen "NoDigchallenge".

- Vi vet at teknologien finnes. Utfordringen er å skape et system som gjør at røret som går fra huset treffer rørledningen i gaten, og å få koblingen så tett at den ikke lekker når det har gått 20 år, sier Steinar Armann Nilo, prosjektleder i VAV.

Pengepremier

60 personer har allerede meldt sin interesse for konkurransen. Nilo håper på å få inn forlag til løsninger fra seks eller syv leverandører.

Firmaene som blir med, får en sum til å dekke kostnader til utvikling av løsninger. Det er satt av fire millioner kroner til konkurransen. Vinnerens modell skal testes ut på et prosjekt i Oslo.

Nilo presiserer at vinneren får beholde eierskapet til sin løsning.

— Firmaer som ikke når helt opp, vil stå fritt til å selge inn sin løsning til andre kommuner, sier han.

Miljøgevinst

Akkurat nå jobber VAV med å skifte ut det gamle ledningsnettet i gatene ved Husebyskogen. Det er ikke bare vannledningen i gaten som må skiftes, men også den ledningen som kobles til husene. Det betyr at man må lage et nytt hull utenfor hver port.

- I dette området er det 185 hus. I dag må det lages ett hull for hvert eneste hus for å koble ledningen til huset. Det blir mye kjøring, støy og støv når man skal lage så mange hull. Med fremtidens løsning er håpet at vi bare skal trenge å lage et titall hull for å koble oss på husene, sier Nilo.

Konkurransen er en ny måte å skaffe leverandører på for Oslo kommune.

— Tradisjonelt ber vi om akkurat det vi vil at leverandøren skal tilby. Her definerer vi bare behovet, så er det opp til leverandøren å finne ut av hvordan oppgaven skal løses. For å kunne vinne, må man ha kreative og nyskapende løsninger, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg.

Økonomisk gevinst

Miljøbyråd Guri Melby presiserer at prosjektet også er prisbesparende. Ifølge Melby sparer man rundt 40 prosent av kostnadene fordi det graves mindre, samtidig som men kan rehabilitere flere ledninger grunnet kortere arbeidstid.

- Finner vi en slik løsning, kan vi legger 13,4 kilometer ekstra med rørledninger hvert år. Oslo skal være ledende, sier Melby.

Nilo anslår at de har kåret vinneren så raskt at de kan starte med et testprosjekt allerede i 2016.

— I dag har vi en "No dig light"-løsning. Får vi til dette, blir det "No dig", eller på norsk, en metode uten graving. Det blir i så fall en revolusjon; da blir det bare minimalt med hull når vi legger vannrør i Oslos gater, sier Nilo, som ser for seg at teknologien kan overføres til andre typer graveprosjekter.