Traumesenteret fikk ros etter 22. juli. Nå frykter fageksperter at sykehusplanene vil svekke akuttberedskapen.

Fageksperter advarer om at det innebærer en betydelig risiko å splitte opp dagens akuttmiljø ved Ullevål. – Vi er nødt til å bevare beredskapssenteret, for vi vet at det kommer til å skje tilsvarende hendelser som 22. juli igjen, sier avdelingslederen.

Det var tettpakket i auditoriet da Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, møtte ansatte og publikum.
  • Frøydis Braathen

Auditoriet ved Ullevål universitetssykehus var fylt til randen da Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, møtte fagmiljøer og publikum i et åpent møte om sykehusplanene mandag ettermiddag.

Flere fagmiljøer er bekymret for at sykehusplanene vil gi et dårligere behandlingstilbud til pasientene. Blant dem er eksperter ved traumesenteret på Ullevål sykehus. Det er hit personer fra Oslo og hele Helse Sør-Øst som blir alvorlig skadet i ulykker kommer.

I tillegg kommer alvorlig skadede pasienter fra andre deler av landet, som trenger avansert behandling som bare er tilgjengelig ved traumesenteret i Oslo.

Helse Sør-Øst vedtok før jul å gå videre med planforslaget om å legge ned Ullevål sykehus og i stedet bygge nye sykehus på Aker og Gaustad. Det innebærer at traumesenteret blir splittet opp og hovedsakelig flyttet til Gaustad.

– Vil gjøre oss dårligere

Fageksperter skriver i en rapport til ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS) at «en splitting av dagens høyspesialiserte og tverrfaglige sammensatte akuttbehandlingsmiljø på Ullevål innebærer en betydelig risiko».

– Fragmentering eller spredning av fagmiljø, spesielt innen blokkene «akutt indremedisin» og «akutt kirurgi», vil gjøre oss dårligere enn i dag og i verste fall dårligere enn de fleste andre norske sykehus, står det i rapporten.

Rapporten er undertegnet av Tina Gaarder, avdelingsleder og professor ved traumesenteret, avdelingsleder Inger Larsen og overlege Anders Holtan.

Under møtet sa Gaarder at det ikke vil gi noen synergieffekt, med unntak av enkelte regionale funksjoner, å flytte traumeavdelingen til Gaustad.

– Det finnes ett, stort beredskapssenter i Norge, og vi er nødt til å bevare dette, for vi vet at det kommer til å skje tilsvarende hendelser som 22. juli igjen, sier Gaarder.

Tina Gaarder, avdelingsleder og professor ved traumesenteret.

Kritikken mot planene hagler

Fagmiljøet ved traumesenteret er ikke det eneste som er bekymret for at de nye sykehusplanene vil gi et dårligere behandlingstilbud til befolkningen:

Slik ser planene for det nye sykehuset på Gaustad ut.

For få pasienter til å opprettholde kompetanse

Bekymringen for oppsplitting av traumesenteret var ett av temaene som ble diskutert på møtet mandag. Hovedårsaken til fagmiljøets bekymring, er at sykehuset på Gaustad blir mindre med langt færre tilhørende pasienter enn Ullevål har i dag.

I dag tilhører rundt 480.000 pasienter Ullevål, mens pasientgruppen vil være på 150.000 ved det nye sykehuset på Gaustad.

En god traumebehandling krever at helsepersonellet får mengdetrening. Da er det ifølge fagekspertene nødvendig med minimum 240.000 tilhørende pasienter.

Bildet viser det planlagte nye Gaustad sykehus sett fra vest.

«I løpet av 15 minutter var mottaket tømt»

Traumesenteret ved Ullevål sykehus fikk ros for håndteringen av 22. juli. Overlegene Tina Gaarder og Paal Aksel Næss styrte senteret da det store antallet skadede etter terrorangrepet kom dit.

I 22. juli-rapporten står det at «akuttmottaket på Ullevål var fullt av ordinære pasienter da varslingen om bombeeksplosjonen kom. I løpet av 15 minutter var mottaket tømt, og flere traumeteam sto klare da de to første pasientene ankom klokken 15.51. I løpet av det første døgnet ble 20 traumeteam og 12 operasjonsteam mobilisert».

Etterpå har Traumesenteret fått besøk fra inn- og utland av andre akuttmiljøer som vil lære av deres kompetanse.

Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved OUS, (nr. fire fra høyre) måtte høre på flere kritiske innlegg om sykehusplanene fra ansatte og andre på møtet mandag ettermiddag.

OUS-direktør: - Vi jobber med problemstillingen

Bjørn Erikstein svarte på kritikken under møtet at han er opptatt av å bevare et godt akuttmiljø.

– Dette er en problemstilling vi er klar over og jobber med. Jeg ønsker at traume skal ivaretas på best mulig måte og få gode vilkår. Vi har ikke diskutert ferdig hvor mange pasienter som skal tilhøre Gaustad, sa Erikstein til Aftenposten etter møtet mandag.