Oslo

- Oslo trenger oss for å være en varm by

Adelheid Firing Hvambsal, nyansatt generalsekretær i Kirkens Bymisjon Oslo, vil snakke tydelig om urett til dem som sitter med makten i byen.

Det har vært veldig hyggelig å oppdage hvor sterkt Kirkens Bymisjon står i Oslo-folks bevissthet, sier påtroppende generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal.
  • Aftenposten Redaksjon

- Din fødeby er Kongsberg, du utdannet deg til psykolog i Tromsø og bor nå i Sandefjord. Tærer det på humøret å dagpendle på statsbanenes nåde, slik du har gjort i en årrekke?

- Jeg er faktisk en av dem som er fornøyd med NSB. Forsinkelsene er blitt færre og servicen bedre de siste årene. For meg er ikke veien frem og tilbake en reise med dødtid, snarere er det en måte å komme gjennom avisene og starte arbeidsdagen på, selv om telefon— og dataforbindelsen kunne ha vært bedre.

- Hva innebærer det at Kirkens Bymisjon nå skal ledes av en psykolog, mens dine forgjengere i hovedsak har vært prester?

- Ved å ansatte meg, gjør styret det klart at man legger stor vekt på den helsefaglige delen - og signaliserer at ulike faggrupper, ikke bare teologer, kan lede stiftelsen. Kirkens Bymisjon Oslo, med over 40 ulike institusjoner og tiltak under sin paraply, har et fantastisk bredt helse- og sosialarbeid gående for hovedstadens befolkning. Folk møter oss i ulike livsfaser- og situasjoner, fra de helt unge til gamle og pleietrengende. Her ligger nok også mye av forklaringen på at Kirkens Bymisjon står så sterkt som varemerke i folks bevissthet. For meg har det vært en veldig positiv opplevelse å oppdage akkurat dette.

- Hvordan vil du karakterisere ditt eget ståsted?

- Jeg har en høy himmel over livet, og tror at hvert menneske er skapt av Gud og ikke skal krenkes. Det formidles best gjennom handling. Samtidig har jeg et blikk for samfunnsstrukturer som skaper urett og vil fremstå som en tydelig leder, som snakker klart om rett og urett til og med dem som sitter med makten.

- Du er ikke redd for å bli stemplet nærmest som opposisjonspolitiker?

- Jeg er overbevist om at det går an å ta opp omstridte saker uten å havne i en partipolitisk bås. Det er en myte at kristne mennesker skal være så snille og forsiktige. Ikke minst må vi sørge for at de som virkelig vet hvordan man har det der livet ikke er så lett, får en mulighet til å rope ut, høyt og klart, slik at deres stemme høres.

- Hva blir din og Kirkens Bymisjons viktigste oppgaver fremover?

- Oslo trenger oss for fortsatt å være en varm hovedstad i et kaldt, arktisk strøk - og i et Europa som blir mer utfordrende for mange mennesker. Hvis vi rydder byen for tiggere og andre som trenger vår omsorg, får vi en kald by. Også de som ikke trenger å bruke våre tilbud, trenger våre handlinger og ord for å se de svakeste.

Her serverer Kirkens Bymisjon en kopp kaffe til besøkende som vil handle glassengler, notatbøker og andre produkter fremstilt av resirkulert materiale, laget av folk som deltar i arbeidstilbudet «Lønn som fortjent».
afp000850088.jpg