Her, på båtopplagstomten på Skøyen, kan det komme 1300 boliger

Oslo kommunes planetat vil bygge 1300 boliger på båtopplagstomten innerst i Bestumkilen. Båtfolket mener det er en dårlig idé.

– Hvis båtopplaget blir borte dør båtlivet i Oslo, sier Bjørn Bakke, formann i Frognerkilen båtforening av 1860. På båtopplagstomten innerst i Bestumkilen lagres 1500 båter i vinterhalvåret.
  • Astrid Løken

– Vi tenker oss omtrent 1300 boliger på båtopplagstomten. Dette er viktig for å gi Skøyen kontakt med fjorden, sier Målfrid Nyrnes, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten (PBE).

Frognerkilen og Bestumkilen har båtplass til 3200 båter. Rundt 1500 store og små båter ligger i vinteropplag på båtopplagstomten. Om sommeren leies båtopplagstomten ut til bobilturister.

–Hvor skal båtene, som i dag ligger i vinteropplag på båtopplagstomten, ligge?

– Vi har fått beskjed om at vi skal legge til rette for båtopplagsplasser til de 1500 båtene som i dag ligger på båtopplagstomten i Bestumkilen innenfor Fjordbyen vest. Så det blir sett på en løsning der man stabler båter i flere etasjer på deler av den tomten de er på i dag, i tillegg til andre steder i Fjordbyen vest, eksempelvis på Sollerud, sier Nyrnes.

Frognerkilen Båtforening av 1860 vil ikke ha boliger på båtopplagstomten.

Bjørn Bakke, formann i Frognerkilen båtforening av 1860, som også sitter i småbåtutvalget, kjemper imot boligplanene.

– Hvis båtopplaget blir borte dør båtlivet i Oslo, sier Bakke.

De siste 30 årene har båtfolket kjempet for å beholde den attraktive tomten. Mange har ønsket å bygge på den sjønære tomten opp igjennom årene.

– Oslo vokser. Boligprisene stiger. Behovet for boliger er stort?

– Ja, men vi trenger også båtopplag. Folk skal bo, og ha det godt. Man kan bygge lenger inn i Oslo. Det er mye å ta av, sier Bakke.

Småbåtutvalget har fått laget en mulighetsstudie for Bestumkilen.

– Vi ønsker å myke opp området, og gjøre det attraktivt for alle, slik at man kan ha bobiler, turområde, badestrand og servering der, sier Bakke.

– Kan ikke båtene ligge i isfri boblehavn om vinteren?

– Jo, noen båter kan ligge i boblehavn, men de må uansett tas opp for vask, bunnmaling og polering. Og ett sted må de tas opp, sier Bakke.

– Den sjønære tomten er jo attraktiv for mange grupper? Kan dere ikke vinterlagre båtene på en mindre attraktiv tomt lenger unna sjøen?

Båtfolket: – Kan ikke lagre båtene i Sørkedalen

– Jo, de minste båtene kan kjøres bort og lagres i hager og andre steder. Men de største seilbåtene er vanskelige å frakte, fordi de er så høye, og vil ha problemer med å komme under broer og gjennom tunneler. Vi har blitt forespeilet lagringsplass til båtene både i Sørkedalen og på Linderud, men det er ikke særlig godt egnet, sier Bakke.

– Men det er godt med parkeringsplasser der også. Er det ikke råflott å bruke en så attraktiv sjøtomt til bilparkering?

– Det er fint med stor parkeringsplass. Den kan også brukes av folk som vil ta bysykkel inn til byen eller ut til Bygdøy, sier Bakke.

Men bobilene kan vel være et annet sted?

– Bobilturister og campingvognturister er som ulv og sau. De kan ikke være på samme sted. Bobilparkering på båtopplagstomter er også vanlig andre steder i Europa, sier Bakke.

Skøyen vel: – Mesteparten av båtene må bort

Båtfolket får ikke støtte av Skøyen vel.

– Tiden da Skøyen var båtopplag er forbi. Vi mener mesteparten av båtene må flyttes til et annet sted. Man kan ikke bruke hele dette området til oppbevaring av båter. Området er for verdifullt, sier lederen i Skøyen vel Eivind Bødtker.

Byrådet har ikke tatt stilling ennå

Byrådet teller på knappene.

– Byrådet har ikke tatt stilling til hvorvidt båtopplagstomten skal bebygges med boliger ennå, men vi er opptatt av at Oslo skal ha et levende båtliv. Samtidig ligger båtopplaget på arealer som man også kan tenke seg boliger, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG)

Hun mener det må vurderes om båtene kan lagres på andre måter.

– Om båtopplaget skal være på land, som i dag, må vi finne ut av, sier hun.

– I dag er det båtplass til 1500 båter i Bestumkilen. Vil det være plass til disse båtplassene hvis man bygger boliger på båtopplagstomten?

– Fjorden er viktig for Oslos befolkning, og vi har som mål at antall båtplasser i Oslo ikke skal reduseres. Jeg kan ikke love at båtplassene i Bestumkilen blir akkurat som i dag, men vi skal opprettholde båtkapasiteten på minimum samme nivå som i dag innenfor Fjordbyen Vest, sier Marcussen.

Hør mer om planene for Skøyen og Fjordbyen vest på Aftenpostens byutviklingskonferanse på Latter tirsdag 13. september.

Få har hørt om den. Likevel mener vi Fjordbyen er en suksess.Snart er dette Oslo-motivet historie