Oslo

Er dette vinkjelleren i Oslos første rådhus?

Under den planlagte Follo-banen har arkeologer funnet kjelleren til det som kan ha vært byens rådhus i 1577.

Arkeologene har avdekket restene etter en kjeller med fire til seks rom. Kjellergulvet er brostensbelagt og har en tydelig forsenkning som er brukt som renne. Rommene er trolig brukt som lager for matvarer og øl- og vintønner.
  • Thomas Olsen
    Journalist

Bilparken til Fabian Stang og byrådet ville ha slitt med å få plass, men den nyoppdagede kjelleren i Gamlebyen var definitivt stor nok til å romme vinsamlingen, øltønnene og matlageret til en virkelig storkar i det gamle Oslo.

Rett ved Bispegata, midt i den planlagte traseen til Follobanen, har arkeologene avdekket grunnmuren og kjellergulvet til det som kan ha vært et av Oslos tidligste rådhus.

Arkeologene jobber på spreng for å undersøke traseen der Follobanen skal bygges. Helt inntil Bispegata ligger ruinene av den store steinbygningen. Bortenfor er det funnet trehustufter fra senmiddelalderen.

— Denne bygningen er større enn noe av det vi har gravd ut ellers i Gamlebyen, og den ligger sentralt til ved Ladegården, der Oslo bispegård lå tidligere. Det er bakgrunnen for at jeg lekt med tanken om at dette kan være vinkjelleren til rådhuset som ble bygget i 1570-årene, forteller forsker Petter B. Molaug ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).Han leder det arkeologiske arbeidet i forkant av den planlagte Follobanen, som skal gå i kulvert tvers gjennom Oslos middelalderområde.

Les mer om det historiske gravearbeidet på NIKUs arkeologiblogg

Ekspertene tror det kan ha stått en toetasjes steinbygning på den solide grunnmuren. Grunnflaten er på over 200 kvadratmeter.

— Det må ha vært en staselig bygning, som lå tvers overfor Bispeallmenningen. Den er på størrelse med de store bygningene i Christiania fra etter 1624, sier Molaug.

Ruinene skal fjernes

I den forseggjorte kjelleren er det laget en tydelig forsenkning som fungerte som renne. Her ble det trolig oppbevart både matvarer og tønner med flytende føde.

— I bunnen på kjelleren er det kuppelstensbrolegning, veldig pent lagt. Fra kilder vet vi at det i 1577 ble det innredet vinkjeller i rådhuset. Medlemmer av byrådet hadde enerett på å forsørge byen med vin og øl fra rådstuen. I rådhuset drøftet bystyret alle saker som angikk byen. I 1616 ble stein fra Nonneseter kloster brukt til rådhuset, trolig til vedlikehold av dette, forteller Molaug.

- Hva skal skje med ruinene?

— I løpet av året kommer de til å bli fjernet på grunn av kulverten for den nye Follobanen. Bortsett fra østveggen. Dette området blir ikke berørt av utbyggingen, så det skal fremtidens arkeologer få lov å grave ut. Men vi skal i løpet av året grave nord for Bispegata, og her håper vi å finne gjenstander, sier Molaug.

Rett nedenfor "Rådhuset" har arkeologene allerede pirket frem rester av enda eldre bygårder, fundamenter i tre fra 1200 og 1300-tallet. Disse bærer tydelige tegn fra en av de mange bybrannene som herjet det gamle Oslo.

Les også

  1. Her bodde de første Oslo-borgerne for 11.000 år siden

  2. Oslos eldste båt er gravd ned igjen

  3. Graver for livet før betongen kommer