Beboerparkering skulle gjøre det lettere å finne plass. Nå kan prisen bli skrudd kraftig opp.

Beboerparkering ble innført for å hjelpe Oslo-folk med bil. Nå vil byrådet bruke ordningen for å redde klimaet.

Hanan Naser, som bor på Kampen, mener det stadig er vanskelig å finne parkeringsplass – beboerordningen til tross. Nå kan det bli dyrere, byrådet vil at det skal koste 5400 kr med P-bevis for bensinbil.

– Det er rett og slett noe dritt, sier Hanan Naser om byrådets forslag.

Onsdag la det rødgrønne byrådet frem sitt budsjettforslag for hovedstaden i 2021. Der foreslår det å øke prisen for beboerparkering med konvensjonell bil fra 3600 til 5400 kroner i året.

Naser bor på Kampen i Gamle Oslo bydel. Der fjerner kommunen for tiden et hundretall parkeringsplasser. Dels for å gjøre fremkommeligheten bedre i trange gater, dels for å gjøre torget foran kirken bilfritt.

Da beboerparkeringen kom, hadde den ett formål. Det er vedtatt av bystyret og gjelder stadig: «Å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser for beboere innen et avgrenset område.» Beboere fikk P-kort, mens tilreisende måtte begynne å betale pr. time de sto parkert.

På Kampen, i likhet med flere andre steder, blir det nå vanskeligere igjen fordi mange plasser fjernes. Kommunens egne tall viser at det i fjor ble fjernet rundt 4000 gate-P-plasser utenfor sentrum.

– Det er dårlig med plasser, man må kjøre rundt for å finne en og ha flaks. Samtidig må man passe seg. Står man bare bitte litt feil, får man bot, sier Naser, som påpeker at mange har bil av en grunn:

– Det er ikke alltid kollektivtransport kan ta deg frem til arbeidsplassen.

Les også

Budsjettpartner Rødt anklager Oslo-byrådet for «alvorlig løftebrudd»

Utslippsreduksjon er målet

Byrådet begrunner forslaget sitt med klima. Oppdatert statistikk fra myndighetene over fylkenes utslipp viser at det i hovedstaden er gått feil vei i senere år. Parkeringsavgiftene er et av få raske virkemidler Oslo kan svare med.

– Vi må gjøre det dyrere å forurense og relativt sett billigere å reise miljøvennlig, og sikre at vi får den effekten vi trenger for å kutte utslippene fra veitrafikken i Oslo, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

– Er det i tråd med forskriften for beboerparkering å bruke den som et klimapolitisk virkemiddel?

– Det er jo sånn at vi fastsetter parkeringsavgiftene i byen. Forskriften skal sikre at man får mulighet til å parkere i sine områder. Det er to ulike ting, svarer byråd Berg.

– Vi er tydelige i byrådsplattformen vår på at vi skal bruke de virkemidlene vi har slik at de samlet sett sørger for at vi kommer til null utslipp i Oslo. Da vil vi selvsagt også bruke parkeringsavgiftene, sier hun.

– Forskriften sier at beboerparkeringsordningen har ett formål: Å gjøre det enklere å parkere. Er det da grunnlag for å bruke beboerparkering som et klimapolitisk virkemiddel?

– Ja, det er grunnlag for å bruke parkeringsavgifter som et klimapolitisk virkemiddel. Beboerparkeringsordningen velger bydelene om de vil innføre, men avgiften er det vi som setter.

Les også

«Festen er over, det er ikke engang vegetarmat igjen», skriver kommentator Andres Slettholm om budsjettforslaget fra byrådet

Har økt fra 300 til 3600 kr på få år

Hallstein Bjercke, gruppeleder for Venstre, kritiserer forslaget.

– Det er en uklok og usosial måte å øke parkeringsavgiftene på, sier han.

Hallstein Bjercke (V) mener beboerparkeringsordningen i utgangspunktet er et gode for innnbyggere i Oslo.

Bjercke synes det er pussig å øke avgiften 50 prosent for dem som bor i Oslo, når timeavgiftene for dem som er tilreisende, bare foreslås økt med 25 prosent.

– Da vil byrådet gjøre det relativt sett billigere for besøkende og pendlere enn for Oslo-folk, påpeker han.

Da ordningen med beboerparkering var et prøveforsøk, kostet den bare 300 kroner. Da den ble permanent og rullet ut mange steder, kostet den først 3000 kroner, før den i fjor økte med ytterligere 600 kroner.

Les også

Alt om Oslo-budsjettet: De rødgrønne vil utsette de største valgløftene sine

Frykter at bydeler vil si nei

I dag er det beboerparkering i hele indre by og flere områder utenfor. Lokalpolitikerne i de 15 bydelene velger selv om og hvor det innføres, men får ikke sette prisen. Byråd Berg forsvarer det prinsippet.

– Hvorfor får ikke bydelsutvalgene selv sette avgiftene?

– Fordi det er sånn det har vært over tid at det er fordelt, svarer Berg.

– Hva er begrunnelsen for det?

– Pengene fra beboerparkering og P-avgifter generelt går inn til bykassen. Noen andre avgifter, som utleie av kommunal grunn, får bydelene inn. Så det er ulike måter budsjettet er innrettet på, svarer Berg.

Hallstein Bjercke mener ordningen, slik den opprinnelig var tenkt, var god. Han frykter at økte priser kan betyr at utrullingen stanser opp.

– Jeg frykter at flere bydeler, hvis dette vedtas, nå vil begynne å si nei til mer beboerparkering, sier Venstre-politikeren.

Les også

Høyre og Venstre ber Oslo-byrådet finansiere karbonfangst og -lagring på Klemetsrud

Ikke sikkert det får flertall

Bjørn Revil, bystyrerepresentant for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, kalles forslaget «leit».

– Det rammer folk med normal økonomi. Til slutt blir veiene for de rike, sier han.

Også Øystein Sundelin, gruppeleder for Høyre, kritiserer forslaget:

– Det lønner seg å ha egen garasje. De som har det, kommer bedre ut av det. Det begynner å bli dyrt med beboerparkering nå.

Øystein Sundelin (t.v.) i samtale med Rødts Eivor Evenrud etter fremleggelsen av budsjettforslaget.

Byrådspartiene Ap, SV og MDG har hvert år kommet til budsjettenighet og dannet flertall sammen med Rødt hvert år siden 2015. Rødt har ikke tatt stilling til forslaget ennå.

– Vi har ikke vedtatt politikk på dette og må diskutere det internt, sier gruppeleder Eivor Evenrud i Rødt.