250 kilo antibiotika gikk rett i kloakken

Fem ganger i løpet av i fjor slapp legemiddelprodusenten Alpharma ut en blanding av blant annet antibiotika og bakterier til kloakknettet. Saken kan bli anmeldt til politiet.

Ved ett tilfelle i fjor ble det sluppet ut en blanding som tilsvarer nærmere 250 kilo antibiotika til kloakknettet fra legemiddelprodusenten på Skøyen. Ingen av de fem uhellsutslippene ble meldt til myndighetene. Statens forurensningstilsyn (SFT) oppdaget utslippene under en revisjon ved bedriften, og påpeker både brudd på forurensningsloven og på svikt i rapporteringsrutinene.

Alvorlig.

— Dette er svært alvorlig. Alpharma har ikke tillatelse til slike utslipp. Utslipp av såpass store mengder bakterier og antibiotika skal rapporteres til myndighetene, men det ble ikke gjort, sier seksjonssjef Anne-Elisabeth Arnulf i SFT. Antibiotikaen i utslippene er Bacitracin, som blant annet brukes i sårsalven Bacimycin.- Slike utslipp skal selvfølgelig ikke skje. Men denne antibiotikaen gjør ingen skade på hverken mennesker eller livet i fjorden. Vi har drevet forskning på den i flere år, og har aldri oppdaget resistensutvikling, påpeker Harald Christiansen, verneleder ved Alpharma.Nå har Alpharma fått frist til 1. april for å redegjøre for hvilke tiltak de skal sette inn for å hindre at tilsvarende utslipp og manglende varsling skjer igjen.

Reagerte sterkt.

Utslippet fra Alpharma havnet via kloakknettet i renseanlegget til VEAS på Slemmestad. Her renses kloakken ved hjelp av bakterier, og anlegget selger eller gir bort slammet som gjødsel til jordbruket.- Vi reagerte sterkt da SFT opplyste oss om utslippene. Siden vi ikke fikk beskjed fra Alpharma da utslippene fant sted, vet vi lite om hvordan dette har påvirket våre prosesser og produkter, men det er uholdbart at et så stort firma ikke har bedre kontroll, sier assisterende direktør i VEAS, Arne Haarr. 3. februar skjedde det igjen: Alpharma varslet VEAS om nok et akutt utslipp av blandingen. Nå ber VEAS Oslo kommune om å vurdere og politianmelde Alpharma for brudd på forurensningsloven eller for brudd på utslippstillatelsen. Siden slammet brukes i jordbruket, har VEAS strenge forskrifter å forholde seg til for å forsikre at gjødselen ikke inneholder antibiotika. - Vi er avhengig av tillit i markedet, sier Haarr.

Verneleder Harald Christiansen ved Alpharma står midt i renseanlegget hvor restantibiotikaen trekkes ut fra restene i produksjonen.