Oslo

Fremtidens Oslo S ett skritt nærmere

En ny og moderne sentralstasjon med butikker, servicetilbud, høyhus og busstasjon er på trappene. Går ting på skinner, kan mye være på plass i 2021.

Slik ser Rom Eiendom for seg Oslo S i fremtiden. Rom Eiendom håper mye er på plass i 2021.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist
Slik ser KLP Eiendoms drøm i Biskop Gunnerus gate 14B ut. Bygget skal vende ut mot gateplan i Biskop Gunnerus gate, men også inn mot stasjonsområdet. KLP håper på ferdigstillelse i 2020.
Slik kan det bli seende ut på Oslo S hvis bussterminalen blir liggende over togskinnene.
Bussterminalen ble bygget for 450 daglige avganger i 1989. Kapasiteten er sprengt forlengst. Ruter har foreslått ny bussterminal over toglinjene.

Oslo er Europas hurtigst voksende storby. Det ventes en kraftig økning i antall reisende rundt Oslo S.

I dag bruker 250.000 mennesker kollektivknutepunktet daglig. I 2030 vil minst 390.000 reisende være innom daglig. Da trengs nye løsninger.

En rekke aktører ønsker å bygge på Oslo S. og i kvartalene rundt.

Når mange mennesker skal forflytte seg samtidig er man avhengig av at det går smidig for seg. Da må det være et godt samspill mellom prosjektene.

Langdryge prosesser

Byrådsavdeling for byutvikling ba Plan— og bygningsetaten (PBE) om å samordne planene for området i 2009. Men planlegging tar tid: Bystyret behandlet prinsippene for Oslo S i et områdeprogram høsten 2012. Deretter konkluderte et plansamarbeid mellom Oslo, Akershus fylkeskommune og Staten høsten 2013 at det skulle lages et felles planprogram for de tre mest sentrale prosjektene.

Slik ser Rom Eiendom for seg Oslo S i fremtiden. Rom Eiendom håper mye er på plass i 2021.

Våren 2014 ble planprogrammet sendt ut på høring og 10. februar 2015 ble det endelig fastsatt.Ny sentralstasjon, nytt høyhus og ny bussterminal skal planlegges sammen.

— Dette innebærer at tre store prosjekter er ett stort skritt nærmere realisering, sier Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i PBE.

- Hva skjer videre, nå når planprogrammet er fastsatt?

— Nå kan aktørene for de tre prosjektene endelig begynne å jobbe med reguleringsplanene sine. De må også sette seg ned sammen for å finne ut av hvordan prosjektene virker inn på hverandre og lage en felles konsekvensutredning. Hvis vi skal få et godt og velfungerende kollektivknutepunkt må de tre prosjektene henge sammen. Man skal for eksempel kunne spasere fra KLPs bygg og inn på bussterminalen over sporområdet og videre ned til området der togene stopper, sier Wasstøl.

Sykkelparkering i forlengelsen

Justeringer må til. Ruter foreslår blant annet 1000 sykkelparkeringsplasser under Christian Frederiks plass.

PBE er opptatt av at de skal bli nok plasser, og at de skal være der det er behov.

KLP Eiendom ønsker å bygge et høyhus der hvor brevsentralen til Posten ligger i dag. Planen er utadrettet virksomhet i de to nederste etasjene. Målet er blant annet å skape liv og røre ut mot Biskop Gunnerus gate.

— Vi forutsetter at det blir tilrettelagt for syklister langs Nylandsveien, hvor det ikke er tilrettelagt i dag. Da må det også legges opp til minimum 1000 parkeringsplasser for sykkel både på nordsiden og sørsiden av sporområdet, påpeker Wasstøl.Rom Eiendoms forslag til ny sentralstasjon må også dimensjoneres riktig.

— Vi er positive til hovedgrepene i forslaget, men vi ønsker å justere på noe. Rom Eiendom legger opp til å forsterke forbindelsen gjennom sentralstasjonen fra Oslo City og bort til Operaen. Når mange mennesker skal bevege seg i denne retningen, må det være god nok kapasitet, sier Wasstøl.

Mye må gå på skinner

Bussterminalen ble bygget for 450 daglige avganger i 1989. Kapasiteten er sprengt forlengst. Ruter har foreslått ny bussterminal over toglinjene.

Tor Saghaug, prosjektdirektør i Rom Eiendom, er glad for at de endelig kan få fortgang i planleggingen.— Vi jobber nå sammen med KLP og Ruter om konsekvensutredningen. Når tre store byggeprosjekter skal foregå samtidig må det planlegges godt. Vi må tenke på temaer som gjennomførbarhet, funksjonalitet, trafikk, sikkerhet og funksjonalitet i byggeperioden, og når den står ferdig. Stasjonen skal jo være i bruk samtidig og trafikken vil og skal øke, sier Saghaug.

Utbyggingen skal foregå etappevis.

— Vi regner med at mye er ferdig til 2021, men at byggingen vil pågå et par år utover det, sier Saghaug.

Nøkkelen ligger i høyhuset

Eskild Rolstad, utviklingsdirektør i KLP Eiendom, er fornøyd med at det endelig løsner.

— Det er lenge siden vi begynte å planlegge. Dagens bygg er tungt og trist. Vårt bygg vil bli nøkkelen til et bedre nærmiljø på Vaterland, sier Rolstad.

Han presiserer at bygget passer inn både med og uten bussterminal på Oslo S. Han håper på ferdigstillelse i 2020.

— Hovedinngangen til bussterminalen vil gå gjennom vårt bygg. Så hvis bussterminalen skal inn må vi være ferdige før den åpner. Hvis ikke må folk rundt Oslo S for å komme seg inn på bussterminalen, sier Rolstad.

Les også

 1. Oslo S nærmer seg sjøen

 2. Bussjåfører truer med å boikotte Galleri Oslo

 3. S-bane kan bli virkelighet i Oslo

 4. Fire alternativer for fremtidens Kollektiv-Oslo

 5. Vurderer å skrote ny bussterminal over Oslo S

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Sykkelpatruljen