Oslo

Oslo før: Maridalsvannets hemmeligheter

Maridalsvannet kan riktignok drikkes, men det du bør gjøre er å ta en gå- eller sykkeltur på historiske stier rundt vannet.

Nes gårds korte navn og kongeeikene rett ved forteller om et sted med gammel bosetting, kanskje oppdyrket allerede i eldre jernalder. Foto: Leif Gjerland

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

I stedet for bare å drikke Maridalsvann, kan du faktisk gå eller sykle i byens historie rundt det; Oslos største drikkevannskilde er omgitt av historiske minner.

Startes turen ved Oset der Akerselva begynner, er man garantert en flott og variert tur på oldtidsveien som går langs østsiden av vannet, på oversiden av Gjøvikbanen.

Avstikkermulighetene ligger på rekke og rad, som f.eks. de tydelige restene etter en bygdeborg i bratta opp til høyre et stykke før Sander gård. Gården er utgammel med solide røtter kan hende tilbake til tidlig rydningstid da en bygdeborg kunne beskytte mot påtrengende fiender. På begynnelsen av 1800-tallet var Sander før øvrig en så viktig storgård at Maridalsvannet også ble kalt «Sander Søe».

Les også

Stortinget som skyskraper og trafikk i tre etasjer – slik så Aftenposten for seg dagens Oslo i 1929

Endelig fremme på «Sittpå»

Ved nordenden av vannet ligger gården Nes, en av de andre tidligere storgårdene ved rundt dagens drikkevann. Navnet har den etter Nestangen som stikker ut i Maridalsvannet rett ved, og navnets korte entallsform forteller at gården er svært gammel.

Under Nes lå det for øvrig på slutten av 1700-tallet en husmannsplass som også hadde et fortellende navn. Plassen het «Sittpå» fordi det var her tømmerkjørerne endelig var ferdige med den lange bakken opp fra vannet og kunne sette seg på lasset.

Skulle klatringen opp til borgrestene og bakken opp til Sittpå virke for tunge i varmen, venter det en mye lettere tilgjengelig godbit straks nedenfor Nes. Der står fire store eikestammer og ruver tett i klynge og markerer … hva?

De fire eikene kan selvsagt en gang ha blitt plantet av en fortids-estetiker, men gamle beretninger vil ha det til at de markerer at det ligger en konge begravet her. Og selv om ryktene er uten kongsnavn, tror vi det så gjerne; den lille store eikeklyngen ved den utgamle gården er noe helt spesielt. Se bare selv!

Leif Gjerland (leif.gjerland@gmail.com) er historieformidler og byvandrer. Han skriver i Aftenposten om historiske Oslo.

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Oslo
  3. Tur