Oslo

Kjørte på kvinne med barnevogn: Sjåføren (52) frifunnet for bildrap

Retten kunne ikke utelukke at kvinnen (52) mistet bevisstheten noen sekunder da småbarnsmoren Charlotte Bøhler Wilhelmsen ble påkjørt bakfra og mistet livet.

Charlotte Bøhler Wilhelmsens etterlatte samlet til en minnestund på ulykkesstedet.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

«Det som retten da ser som eneste gjenstående mulige årsak til ulykken er et hos tiltalte tap av eller en betydelig nedsettelse av bevisstheten», skriver tingrettsdommer Torstein Hellesnes.

Oslo tingrett mener heller ikke at ulykkessjåføren skal betale noen form for erstatning til de etterlatte:

«Retten kan etter dette ikke se vilkårene verken for tilkjenning av oppreisning eller erstatning for lidt økonomisk tap til stede. Tiltalte skal etter dette frifinnes», heter det i den enstemmige dommen.

52-åringen får også førerkortet tilbake.

  • Da datteren ble kjørt ned,ble Lisbeth Bøhler «mammamormor».

Omkom på vei til jobb

26-åringen var på vei til jobben som radiograf ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

Hun gikk oppe på fortauet med datteren Alva (snart to) i barnevognen da hun ble påkjørt bakfra og slengt mer enn 15 meter av gårde.

Småbarnsmoren ble drept momentant,

Forsvarer Marijana Lozić kjørte knallhardt på at hennes klient hadde et kortvarig bevissthetstap.

Bevisstløs i gjerningsøyeblikket

Sjåførens forsvarer, Marijana Lozić, har følgende kommentar til dommen:

– Jeg har snakket med klienten som føler en stor lettelse. Hun håper dommen blir stående slik at hun kan komme seg videre i livet. Dette har vært en stor belastning for alle. Jeg synes dette er en riktig dom, sier Lozić.

Mens aktor Bente Vengstad sto på at ulykkessjåføren måtte ha sovnet bak rattet, hadde forsvareren funnet frem til ett sakkyndig vitne som ikke kunne utelukke en kortvarig besvimelse.

Dette var nok for tingrettsdommer Torstein Hellesnes og hans to meddommere.

Om bilisten var bevisstløs i gjerningsøyeblikket, måtte hun frifinnes etter tiltalen om å ha sovnet eller kjørt bil uten å være tilstrekkelig oppmerksom.

– Vil vurdere å anbefale anke

Politiadvokat Bente Vengstad sier at det er opp til statsadvokaten å avgjøre om dommen skal ankes inn for lagmannsretten:

– Nå skal jeg lese dommen og så sende min innstilling til statsadvokaten, sier Vengstad, som hadde de medisinske sakkyndige med seg i konklusjonen om at kvinnen måtte ha sovnet bak rattet.

Bistandsadvokat Christian Lundin og forsvarer Marijana Lozić i Oslo tingrett.

Verbal batalje mellom dommer og advokat

Under prosedyrene kort tid før saken ble tatt opp til doms kom det til en usedvanlig skarp meningsutveksling mellom tingrettsdommer Torstein Hellesnes og bistandsadvokat Christian Lundin, som bisto de etterlatte.

Hellesnes avskar Lundin midt i en argumentasjonsrekke, og sa at han altfor ofte opplevde bistandsadvokatene som en slags aktor nummer to.

Dommeren hadde da alt beklaget seg over at saken var for dårlig opplyst fra politiets side.

Derfor hadde Hellesnes sittet og googlet medisinske spørsmål etter at den medisinsk sakkyndige var blitt dimittert dagen før.

De etterlatte reagerte med skuffelse

– Resultatet er skuffende, men ikke overraskende for de etterlatte, sier bistandsadvokat Christian Lundin, og legger til:

– De etterlatte har liten tillit til rettens behandling av saken. Etter at de tre rettsoppnevnte sakkyndige var dimittert, satt rettens
formann og googlet medisinske spørsmål under partens prosedyrer, og han meddelte i åpen rett om sine funn. De etterlatte opplevde dette som meget oppsiktsvekkende og useriøst. Jeg fikk som oppnevnt bistandsadvokat heller ikke lov til å fremføre deres syn på saken for så vidt gjaldt erstatningsspørsmålet. I stedet for å la meg bruke de 5–10 minutter jeg hadde varslet at jeg skulle bruke, brukte rettens formann 20 minutter på å protokollere hvorfor jeg ikke skulle få lov til å argumentere for de etterlattes syn. Slik de etterlatte ser det var dette fullstendig unødvendig, og med henvisning til at det kjæreste de har ble meid ned og drept da hun gikk på fortauet, hadde de forventet en mer seriøs og respektfull behandling av saken. Retten gjentar flere steder i dommen at saken burde vært bedre opplyst, men det er retten som etter loven har ansvaret for at saken blir fullstendig opplyst. Det forventes at påtalemyndigheten anker dommen, og hvis ikke det skjer ligger det an til at de etterlatte vil gjøre det. Hvis dommen blir stående, er det – slik de etterlatte ser det – bare å skylde på et illebefinnende hvis det skjer en ulykke. I denne saken har tiltalte gjennomgått en rekke medisinske undersøkelser, og det er ingen medisinske holdepunkter for at hun har fått et illebefinnende slik hun påstår, og slik retten legger til grunn, slutter Lundin.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Trafikkulykker