Oslo

Byråden om barn i enetiltak: - Vi kan ikke ha det sånn at vi bruker masse penger på tiltak som i verste fall skader

– Hvert døgn koster det enorme summer å ha 12 barn i enetiltak i Oslo, penger vi kunne ha brukt annerledes, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) tror det brukes for lite ressurser tidlig, når man fortsatt kan få ting til å fungere for barna i et normalt mijø - og for mye ressurser når det først har skåret seg.
 • Lene Skogstrøm
  Lene Skogstrøm
  Journalist

8 år gamle «Kathinka» bor alene i en bolig i Oslo med åtte ansatte til å passe på seg, fortalte Aftenposten denne uken. Hun har vært utsatt for grov omsorgssvikt og overgrep, og har vært plassert hos flere fosterforeldre.

Én etter én måtte de melde pass – jenta ble for krevende for dem.

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo, skrev onsdag kveld på Facebook: «I Oslo har vi 12 barn i enetiltak. Hvert døgn koster det enorme summer. Penger vi kunne ha brukt annerledes, og som vi bør bruke på å utvikle tilbud som unge i barnevernet selv sier oppleves trygt. Vi kan ikke ha det sånn at vi bruker masse penger på tiltak som vi ikke engang vet om fungerer – eller oppleves som hjelp for barn! Tiltak som i verste fall skader».

Døgnprisen på enetiltak varierer, men vil ligge fra 6–7 og opp til 9 millioner kroner pr. barn i året.

Thorkildsen presiserer at dette ikke er en kritikk mot fagfolk som ønsker å gjøre det beste, men at barnevernet er inne i en ny tid der det ikke lenger går an å overse barnas egen stemme.

 • BAKGRUNN: Her bor Kathinka (8). Det gjør også åtte voksne som passer på henne.

Vil ut av «silotenkningen»

– Vil du nå se nærmere på de 12 enetiltakene for barn og unge i Oslo, og om noe kan gjøres annerledes?

– Det vil jeg. I tillegg vil vi se på hvordan vi kan utvikle bedre og mer omfattende hjelpetiltak i egen regi, ved å trekke på hele kommunens ressurser. Vi må ut av «silotenkningen», fastslår Thorkildsen.

– Mange av disse familiene har hatt utrolig mange hjelpere inne, uten at det har hjulpet. Vi starter nå prosessen med å finne nye løsninger. Proffer (ungdom med erfaring fra barnevernet), fagfolk, ledere og tillitsvalgte inviteres til å diskutere nye måter å gi hjelp på, sier hun også.

– Vi bruker for mye ressurser når det først har skåret seg

Hun mener at bevisbyrden ligger hos dem som forsvarer enetiltak:

– Har de undersøkt godt nok hva som kan gjøres annerledes i systemene, og hvordan vi kan bruke ressursene på en annen måte? Har vi undersøkt med barna hvorfor det går så galt underveis, eller med fosterforeldrene? Hva skulle til for at det kunne ha fungert? Jeg tror vi bruker for mye ressurser når det først har skåret seg, og for lite i den viktige perioden hvor vi kan få ting til å fungere i et normalt miljø, sier hun.

«Kathinkas» lekerom i den romslige boligen der hun bor med åtte voksne, to og to i team gjennom døgnet.

Thorkildsen har også eksempel på et barn bosatt i enetiltak i Oslo som isteden fikk komme til en familie, selv om det ble sagt at det ikke ville fungere.

– Men dét gjorde det. Det handler jo også om hvilket blikk vi setter på barnet: Om vi adferdsforklarer og sykeliggjør – eller om vi prøver å komme helt inn til hjertet hos barnet, «inn til det vonde», som barnevernsproffene pleier å si.

Byråden sier at hun gleder seg over at mange i bydelene i Oslo nå ønsker å gjøre ting annerledes, sammen med barna selv.

Les mer om

 1. Inga Marte Thorkildsen
 2. Barnevern
 3. Familie
 4. Bufetat
 5. Oslo kommune