Slik vil byrådet i Oslo få bedre kontroll på tiggerne

Byrådet i Oslo vil bruke 15 millioner kroner på tiltak som skal få bedre kontroll på tiggere og tilreisende bostedsløse i hovedstaden.

Byrådet i Oslo vil blant annet be Ruter og Sporveien om å øke tilstedeværelsen med vekter for å stanse aggressiv tigging.

Byrådsleder Raymond Johansen er lei av tilreisende bostedsløse i Oslo. Tirsdag behandler byrådet elleve tiltak som blant annet skal sette en stopper for ulovlige leire.

Blant tiltakene er å utrede et forbedret toalettilbud og flere vektere på T-bane, trikk og holdeplasser.

– Vi har fått tilbakemeldinger om at flere opplever aggressiv tigging. Flere har også klaget på leire i skogsområder. Bare i 2016 ryddet vi over 166 ulovlige leire, sier Johansen til Aftenposten.

Han sier det hovedsakelig dreier seg om personer med bakgrunn fra Bulgaria og Romania.

Kostnadene for tiltakene vil være på rundt 15 millioner kroner, opplyser byrådet i Oslo kommune.

– Dette er den grundigste gjennomgangen som noensinne er gjort i Oslo kommune, forklarer han.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen ber regjeringen om å ta ansvar. Nå vil han be de endre EØS-regelverket.

Ber regjeringen ta ansvar

Tidligere har Aftenposten fortalt at enkelte barnehagers lekeområder og turmål er nærmest umulig å bruke på grunn av forsøpling og avføring. Et av tiltakene til byrådet er å få bukt med disse problemene.

I tillegg mener byrådslederen at Regjeringen må ta sin del av regningen -utover de 15 millionene kommunen vil bruke:

– Det er ingen tvil om at Regjeringen og politiet må ta et betydelig ansvar, mener Johansen.

Et av tiltakene er å be Regjeringen ta initiativ til å endre EØS-regelverket, slik at det kreves bostedsregistrering for alle tilreisende.

– I mange land må du oppgi hvor du skal være. Det samme regelverket sier at man må kunne livnære seg selv og ikke være en byrde for staten. Det er et spørsmål om hvilket regelverk som skal prioriteres, forklarer byrådslederen.

Her er byrådets tiltak:

 1. Økt innsats til rydding og renhold.
 2. Opprette et samarbeidsforum etter «sentrumsmodellen».
 3. Be Ruter og Sporveien øke sin tilstedeværelse med vektere for å stanse aggressiv tigging og musikk på T-bane, trikk og holdeplasser.
 4. Flere informasjonstiltak fra kommunen og frivilligheten.
 5. Øke tilgangen til akuttovernatting og sanitærforhold gjennom tilskuddsordning.
 6. Utrede et forbedret toalettilbud i Oslo.
 7. Vurdere innføring av krav til meldeplikt for tigging, sammen med politiet.
 8. Ta initiativ overfor staten/justisdepartementet om et forskningsprosjekt for å frembringe kunnskap om antall tilreisende i Norge og de store byene.
 9. Krav til Regjeringen om å øke Oslopolitiets ressurser til dette arbeidet.
 10. Krav til regjeringen om å øke innsatsen for rydding og renhold på statlig grunn.
 11. Be staten om å vurdere initiativ for å endre EØS-regelverket slik at det kreves bostedsregistrering for alle tilreisende.

Les også

Slik er det i skogen som tidligere var fylt med barnelek

Les også

Bydelsdirektøren på Nordstrand slår alarm: Barnehagebarn tilgrises av avføring

Debatt om tiggeforbud

Et av problemene har vært at parker, offentlige rom og skogsområder er blitt hjemsøkt av tilreisende som etablerer overnattingssteder. Bydelsdirektøren i Nordstrand har tidligere slått alarm om tilstanden i bydelens skogsområder.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har tidligere oppfordret de store byene i Norge til å vurdere forbud mot tigging.

I dag er det meldeplikt for tigging i Trondheim, Bergen og Kristiansand. Et slik tiltak har tidligere blitt vurdert av Oslopolitiet, men de kom frem til at det er mindre egnet på grunn av det store omfanget i Oslo.

Ferske fiskehoder og avføring møtte Aftenposten i Ekebergskråningen i april. Flere naboer har klaget inn forholdene til bydelen.
Les også

Erna Solberg etter NRK-dokumentar: – Vi kan raskt komme med nytt forslag om tiggeforbud

Oslo Høyre: – Skuffet

Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, tviler på at tiltakene vil føre til merkbare forandringer for Oslos innbyggere.

– Det er en lang rekke med selvfølgeligheter og tiltak som i stor grad allerede er blitt varslet, sier Solberg til Aftenposten.

Han mener byrådet fortsatt ikke tar situasjonen på alvor.

– Vi ville innført et forbud mot tigging, noe som forhåpentlig vil redusere problemene med tilgrising. Vi ønsker også etableringen av et innsatsteam som i samarbeid med politiet kan hindre etableringen av leire i de mest utsatte områdene, forklarer Solberg.