Her bor Høyres kjernevelgere. Er det derfor Høyre ikke vil ha bomstasjon?

På Bygdøy fikk Høyre 66 prosent av stemmene ved siste valg. Nå forsøker partiet å unngå at beboerne skal betale bompenger.

De som bor her, stort sett Høyre-velgere, bør få kjøre bilen hjem uten å betale bompenger, synes Høyre.

Det er politisk enighet om at det skal opprettes en ny, indre bomring med ca. ti bommer i Oslo når bomsystemet for Oslo og Akershus legges om som et ledd i Oslopakke 3. Men konkrete detaljer er det uenighet om.

Omstridt Bygdøy-bom

Blant annet er det uenighet om en av stasjonene er foreslått på Dronning Blancas vei, ut til Bygdøy. Den er det strid om. Høyre er sterkt imot bommen.

Uten å navngi noen, skriver Klassekampen at «Flere Arbeiderpartiet-kilder (…) er overbevist om at halvøyas sterke konsentrasjon av Høyre-velgere er årsaken til at Oslo Høyre kjempet imot denne ene bomstasjonen i Oslo».

– Ingen kommentar

– Bomstasjonen på Bygdøy har vært et tema i komiteen, men jeg kan ikke kommentere forhandlinger som ennå ikke er avsluttet. Her gjelder også at ingenting er klart før alt er klart, sier Arbeiderpartiets talsperson i milj- og samferdselskomiteen, Andreas Halse. – Men hvis Høyre vil kommentere noen av sine forslag, så er det selvfølgelig opp til dem.

– Det er riktig at vi er imot en bom på vei ut til Bygdøy, sier gruppeleder for Høyre i bystyret, Eirik Lae Solberg. Han mener Klassekampen snur saken fullstendig på hodet.

Høyre mener Bygdøy-boere må kunne kjøre bomfritt til Skøyen for å ordne alt det ikke får ordnet ute på halvøya.

– Likebehandling, ikke særbehandling

Eirik Lae Solberg

– Vi ønsker ikke å særbehandle de som bor på Bygdøy. I denne saken handler det om det motsatte av særbehandling, det handler om likebehandling. Vi er imot bommen fordi vi mener at de som bor på Bygdøy, som alle andre i byen, skal kunne kjøre til sitt nærsenter uten å betale bompenger.

Ifølge Lae Solberg er det kun en liten dagligvarehandel på Bygdøy. – Skal beboerne for eksempel gå på apoteket, så må de inn til Skøyen. Derfor ønsker vi ingen bom mellom Bygdøy og Skøyen. Men hvis Bygdøy-beboerne kjører videre inn til sentrum, så må de selvfølgelig betale bompenger som alle andre, sier Lae Solberg.

– Pussig argumentasjon

Sunniva Holmås Eidsvoll

SVs Sunniva Holmås Eidsvoll synes Høyres argumentasjon er pussig.

– Av to grunner. For det første ser det ut som om folk flere steder i byen, blant annet i Groruddalen, også vil bli rammet av det Høyre nå er opptatt av å verne Bygdøy-boerne mot. For det andre synes jeg det er pussig med denne interessen for å gjøre det billig for folk på Bygdøy å bruke bil i sitt nærmiljø. De bør tvert imot oppfordres til å bruke bena, sykkel og kollektivtrafikk.