Oslo

Tommel opp for nasjonalpark i Østmarka

Byrådet ønsker å etablere nasjonalpark i Østmarka. Sigmund Hågvar i Østmarkas Venner jubler over nyheten.

Området som Østmarkas Venner har foreslått til nasjonalpark, går øst og sør for Vangen mot Krokhol.
  • Mari Lund Wictorsen
    Mari Lund Wictorsen
    Journalist

– Østmarkas indre deler er det eneste skogsområdet på Østlandet som er så uberørt og har så store verneverdier at det egner seg som nasjonalpark. Området har en naturtype som ikke er vernet andre steder i landet, sier byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen (V).

Oslo kommune har arbeidet over en tid med planene om nasjonalpark i Østmarka. Formålet med etableringen er å ta vare på naturverdier, rekreasjon og friluftsliv. Det betyr at dagens turveier og løypetraseer opprettholdes samtidig som det legges til rette for fremtidig bruk av marka.

Byrådet mener en nasjonalpark vil føre til at området får høyere status og mer oppmerksomhet enn i dag.

Første bynære nasjonalpark

– Vi roper hurra! At byrådet har vendt tommelen opp er en fantastisk begynnelse, sier Sigmund Hågvar i Østmarkas Venner.

Han tror den endelige avgjørelsen kan ta to-tre år, men mister ikke motet av den grunn.

– Det har aldri vært laget en nasjonalpark så nær en by før. Vi mener ingen andre deler av Oslomarka kan bli nasjonalpark, siden det er gjort for mange inngrep. Siste mulighet er i Østmarka. Markagrensen er under press, og markaloven hindrer for eksempel ikke skogvirke eller skogeiere i å anlegge skogsbilveier.

Hågvar legger til at det er helt avgjørende at de andre berørte kommunene, Ski, Enebakk, Rælingen og Lørenskog, er villige til å diskutere det før valget.

– De andre kommunene sitter i tenkeboksen, det kan komme svar fra dem når som helst, sier han.

– Ryktet kan ha nådd ulven

For noen uker siden ble det kjent at et ulvepar går sammen i Østmarka. Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) sier dette er et eksempel på at Østmarka har helt spesielle kvaliteter.

– Planene om nasjonalpark i Østmarka startet vi å jobbe med før det ble kjent at det er ulv i Østmarka. Men at ryktet har nådd ulven, kan vi ikke utelukke. At det er ulv der, viser at skogen er godt bevart, sier han.

Området som Østmarkas Venner har foreslått til nasjonalpark, går øst og sør for Vangen mot Krokhol. Forslag til nasjonalpark fremmes for Miljøverndepartementet.

Les også

  1. Vil ha nasjonalpark i Østmarka

  2. Østmarka kan få sin egen ulvefamilie

Sigmund Hågvar i Østmarkas Venner jubler over at byrådet ønsker nasjonalpark i Østmarka.