Oslo

Trenden snudd: Boligprisene steg i november

Til ekspertenes overraskelse ble de siste måneders trend brutt, og boligprisene i Norge og i Oslo steg i november.

Overraskende utvikling:boligprisene steg i Norge og i Oslo i november. Ekspertene ventet en nedgang.
  • Stein Erik Kirkebøen

Tallene som Eiendom Norge la frem torsdag formiddag, viste at boligprisene i Norge nominelt steg med 0,4 prosent fra oktober, mens veksten i Oslo var på 0,9 prosent.

Bare i to fylker, Finnmark og Rogaland, fortsatte den nedadgående trenden som har vært dominerende siden i vinter.

Korrigert for sesongvariasjonene var økningen på 0,7 prosent på landsbasis og på 1,1 prosent i Oslo.

De siste 12 månedene har boligprisen steget med seks prosent i Norge og med 10 prosent i Oslo.

Og dette skjer samtidig som de mørke, økonomiske skyene blir stadig flere i horisonten.

Sterk utvikling

— Ja, den utviklingen er sterk, og den er overraskende. Folk føler nok at arbeidsplassen deres er trygg og at problmene foreløpig er lenger unna, sier adm. dir. Christian Vammerwold Meyer i Eiendom Norge. Han presenterte tallene i formiddag. Og han var overrasket.i

— Ja, vi forventet at trenden skulle fortsette, og at de nominelle prisene skulle fortsette å falle i november. I stedet fikk vi veldig sterke tall, og en uventet økning i nominelle priser. Selv om vi skal være forsiktige med å legge for mye i tallene for én måned, så ser dette ut til å være et signal om at boligkjøperne ikke er pessimistiske med tanke på egen økonomi i fremtiden. Vi er overrasket, og har egentlig ikke noen god forklaring på at trenden er brutt, sier Meyer.

Lokale forskjeller

I Oslo steg boligprisen i alle bydeler i november sammenlignet med måneden før. Den steg mest på Frogner, hvor den nominelle økningen var på 1,4 prosent og den steg minst i bydel Nordstrand, der var den på 0,5 prosent. Nordstrands nabo, bydel Søndre Nordstrand, kunne notere seg for en prisvekst på 1,2 prosent.

Prisforskjellene er voldsomme mellom bydelene. Det var i november billigst å kjøpe bolig i Søndre Nordstrand, der kostet det i gjennomsnitt 34.876 kroner pr. kvadratmeter. På Frogner var det dyrest, der måtte kjøperne betale mer enn dobbelt så mye for hver kvadratmeter: 69.973 kroner.

OBOS-priser

Tirsdag offentliggjorde OBOS sin statistikk for prisutviklingen på OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området. Den viste at prisene var én prosent lavere i november enn i oktober, mens de var 9,3 prosent høyere enn i november 2014. Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger i Oslo-områdetvar 48 855 kroner.

Hittil i år har prisene for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 6,9 prosent.

For hele landet var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttedeboliger 44 430 kroner i november. Dette er 1,1 prosent lavere enn i oktober, og 6,7 prosenthøyere enn i november 2014.

Les også