Oslo

Politiet slakter forslag om lavutslippssoner

Politiet sier klart ifra om at de ikke ønsker å sitte med ansvaret for å følge opp lavutslippssoner som Oslo og andre byer har kjempet for.

Utfordringene står i kø for Oslo byråds forsøk på å begrense luftforurensningen til vinteren.
 • Petter Winther

«I en hverdag hvor politiet har mer enn nok med å bruke sine ressurser i å bekjempe kriminaliteten og sørge for vakt og beredskap, vil det ikke være ønskelig å bli påført en forventning om å følge opp en slik forskrift.»

Dette skriver Innlandet politidistrikt i sitt høringssvar til Samferdselsdepartementets forslag til forskrift om lavutslippssoner.

Bakgrunn: Allerede til vinteren ønsker byrådet i Oslo å femdoble bompengene på dager med mye luftforurensning.

Politiet ønsker ikke å håndheve

Innlandet politidistrikt skriver at de er betenkte over at forskriften pålegger eller skaper en forventning om at det er politiet som skal kontrollere disse lavutslippssonene.

En lavutslippssone er et område der biler med utslipp over en bestemt verdi må betale ekstra miljøgebyr. Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg har lenge kjempet for å få innført slike soner i Oslo.

Politidirektoratet mener at det må komme tydeligere fram at det ikke en plikt for politiet å foreta kontroller og at kontroller til enhver tid må prioriteres opp mot andre oppgaver.

Er avhengig av manuell kontroll til vinteren

I forslaget til forskriften er det kommunen som skal ha hovedansvaret for kontroll av lavutslippssonene, med hjelp fra politiet og regionvegkontor.

For førstkommende vinter, før kommunene har fått på plass automatiske måter å kontrollere lavutslippssonene på, skal disse kontrolleres manuelt.

Det er kun politi og regionvegkontor som kan gjøre dette.

– Manuell kontroll vil trolig føre til kø

Oslo politidistrikt skriver at de ikke ser dette som hensiktsmessig:

«Manuell kontroll vil trolig raskt føre til kø og opphopning av kjøretøy som igjen vil påvirke luftforurensningen negativt.»

Dermed kan det bli vanskelig å håndheve lavutslippssonene allerede denne vinteren.

Bompenger ville vært billigere og bedre

Samtidig er politiet krystallklar at de heller hadde sett at kommunene holdt seg til å benytte seg av bompenger.

Både Politidirektoratet og Oslo politidistrikt påpeker at miljødifferensierte bompenger ville vært langt lettere og mer ressursbesparende å håndtere.

Paradoksalt nok er det sistnevnte virkemiddel som kan skape problemer for Oslo.

 • Dette kan kommunen gjøre: Noe kan de gjøre nå. Noe krever godkjenning fra staten.
Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg kan få problemer med å begrense luftforurensningene i Oslo til vinteren uten hjelp fra politiet.

Dobbeltbeskatning skaper problemer for Oslo

I forslaget til forskriften står det nemlig at lavutslippssoner og miljødifferensierte bompenger ikke kan brukes i samme område samtidig.

Det vil nemlig kunne oppfattes som dobbeltbeskatning.

I Oslopakke 3 er det vedtatt å innføre miljødifferensierte bompenger fra 1. mars 2017.

– Forslaget fra departementet som ligger på høring, setter i praksis en stopper for lavutslippssoner, konstaterte Lan Marie Nguyen Berg overfor NRK forrige uke.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) understreket i en sms til VG at Samferdselsdepartementet og regjeringen enda ikke har bestemt seg og at de enda ikke er ferdig med forskriften.

Hverken byrådet eller politiet ønsket å kommentere saken mandag kveld.

 1. Les også

  Gratis kollektivtransport gir ikke bedre luftkvalitet

 2. Les også

  Her er luften dårligst i Oslo

 3. Les også

  Hvor farlig er «byluft»? | Per Søstrand og Sverre Langård

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  NORGE
  Publisert:

  Rivingen av Tretten bru er utsatt

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5