Oslo

Taper 140 millioner bomkroner på tunnelarbeidene

Flere lar bilen stå når Oslos tunneller fikses. Det kan gå ut over nye kollektiv- og sykkelprosjekter. Tunnelarbeidene kom brått på for både Veivesenet og for bompengeringen.

ta62a037-GjRctCuUq0.jpg Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

 • Kjersti Flugstad Eriksen

Tunnelsikkerhetsforskriften ble vedtatt i Norge allerede i 2007. I 2004 vedtok EU-parlamentet et direktiv som påla utbedring av tunnelsikkerheten, etter flere store tunnelbranner i Europa. Allerede i desember 2002 ble forslaget til direktiv offentliggjort.

Først i fjor fikk Statens vegvesen penger til å gjennomføre arbeidene. EUs krav er at tunnelene skal være ferdige til 2019.

Og Oslopakke 3-sekretariatet fikk ikke vite om planene tidsnok til å legge inntektssvikt inn i budsjettet for 2015.

Les også:

Les også

Forsker: Køen blir ikke lenger av at tunnelen stenger

20 millioner mindre til sykkel og kollektiv i år

Sekretariatsleder for Oslopakke 3, Terje Rognlien i Statens vegvesen, sier at sekretariatet først fikk kjennskap til tunnelstengingen etter at forslag til budsjett for Oslopakke-midler i 2015 var vedtatt.

En ny vurdering av inntektene for 2015 ble gjort nå i vår. De viser at bompengeinntektene i 2015 sannsynligvis reduseres med ca. 20 mill. kr. i forhold til det som var budsjettert.

— Det er gjort en konkret vurdering av hver bomstasjon, sett opp mot når tunnelene stenger, hvilken kapasitet som blir borte, og hvor mye trafikk som flyttes til en annen bomstasjon, sier Rognlien.

Han understreker at det er usikre beregninger, men at fra 2016 til 2019 er det anslått at inntektene fra bomringen vil være 140 millioner kroner lavere enn ellers.

— Det er penger som trolig ville gått til sykkeltiltak og kollektivtiltak, sier Rognlien.

Les også

Kommentar: Tunnelstengingene kan gi oss et spark bak

Stenger tre tunneler samtidig

Neste år skal Smestadtunnelen, Granfosstunnelen og Bryntunnelen være stengt samtidig. Det kunne vært unngått, mener samferdselsbyråd i Oslo Guri Melby (V).

— Hadde vi begynt for tre-fire år siden, kunne vi spredt arbeidene mer utover i tid. Jeg mener det er verdt å stille spørsmål ved om det kunne vært planlagt annerledes, sier Melby, som understreker at hennes inntrykk er at Statens vegvesen har jobbet så fort de har klart.

Veivesenet fikk øremerkede penger til tunnelrehabiliteringen over statsbudsjettet for 2014.

— Vi startet så fort vi fikk midler, sier Hilde Ulvik, prosjektleder for tunnelutbyggingen i Oslo i Statens vegvesen.

Tunnelarbeidene må være ferdige i løpet av fem år. I en periode neste år vil både Smestadtunnellen, Granfosstunnelen og Bryntunnelen være stengt samtidig.

Det betyr mer krøll for bilister i Oslo.

— For gjennomgangstrafikken spiller det mindre rolle om det er stengt flere steder samtidig, så lenge vi jobber på bare en av hovedfartsårene av gangen. Da flytter trafikken over på en annen hovedfartsåre, sier Ulvik.

Arbeidet på Ring 3 skal være ferdig i 2017. Da starter arbeidet i blant annet Operatunnelen, som er på E18.

 1. Les også

  Vegvesenet om tunnelarbeidet i Oslo: - Kunne ikke vært gjort fortere

 2. Les også

  Én av tre biler borte fra Ring 3

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Trafikkaos etter takras i den nyoppussede Brynstunnelen – og på mandag stenger trolig Operatunnelen

 2. OSLO
  Publisert:

  Vurderer 50 nye bomstasjoner i Oslo

 3. OSLO
  Publisert:

  Nye motorveiplaner i Oslo vil gi enda mer bompenger

 4. OSLO
  Publisert:

  Nye bomstasjoner sentralt i Oslo skal sørge for at flere må betale

 5. OSLO
  Publisert:

  Ekeberg- og Svartdalstunnelen: nattestengt i to år

 6. OSLO
  Publisert:

  Nye planer for E6-tunnel i Oslo: – Vil løse luftforurensningsproblemet for mange