Oslo

«Nå vil jeg lære andre å være brysomme»

Erling Okkenhaug har kjempet byenes kamp i snart en mannsalder, men er fortsatt full av entusiasme. Nå gjør han et siste forsøk på å stanse Lambda.

  • May Britt Brøyn

Vi kan ikke gå inn på Litteraturhuset, for Okkenhaug har med seg Sasha. Hunden er den tredje kongepuddelen Okkenhaug har, og den følger med ham overalt. Sasha leverer stadig små gullkorn i ymse sosiale medier, og er avfotografert sammen med en rekke celebriteter. Snart blir hun også medforfatter og fotomodell i hans nye bok.

Så han tar kaffen med ut. Her, på trappen på Litteraturhuset, har de god utsikt mot byen. I Revehiet, kontoret i kjelleren under Cochs pensjonat tvers over gaten, klekker de ut nye, kreative påfunn for å få oppmerksomhet rundt det de anser som uforståelige og umenneskelige utbyggingsprosjekter.

- Du kjemper ennå mot Munchmuseum i Bjørvika — selv etter at spuntene for bygget er satt ned? Er det ikke like greit å gi opp?

- Jeg har alltid fått høre at det var for sent. Men det er aldri for sent. Vi klarte å stoppe havnevesenets planer om containerhavn midt i sentrum. Vi har like gode argumenter, og tung dokumentasjon, som skal stanse Lambda.

- Vi?

- Ja, den gang var det Allgrønn - et forum av arkitekter og fagpersoner innen forskjellige samfunnsområder. I dag er nettverket løsere, men veldig mange tungvektere er engasjert. Lambda-saken ligger også nå på Sivilombudsmannens bord. Lambda kommer aldri til å bli bygget - det er jeg overbevist om!

- I havnesaken samarbeidet dere med Venstre. Dette partiet tar nå æren nettopp for å ha iverksatt planer om Lambda. Hvilke politikere samarbeider du med nå?

- Ja, vi ga Venstre alt vi hadde den gang, og følte oss dolket i ryggen da de gikk inn i et samspill med Hav eiendom - som nettopp er havnevesenet. Det gjør selvsagt at jeg blir skeptisk til å gå inn i nært samarbeide med politiske partier. Men vi har samlet mye dokumentasjon som viser det politiske spillet som har foregått.

På kontoret i kjelleren under Cochs pensjonat klekkes mange kreative og kritiske tanker.

- Du har engasjert deg mot utbyggingsprosjekter i en rekke byer og tettsteder, som Risør, Kongsberg, Vågåmo, Trondheim, Grimstad, Arendal ... Du har satt eget hus og hjem i pant, du har selv betalt for å leie møtelokaler. Du har gått på et par smeller? Hvordan føles det?- Ja, det har gått dårlig i Arendal, selv om det nå ser ut som kanalene endelig kommer. Vi tapte nylig kampen i Grimstad, der gamle Fuhrs vinkjeller blir revet nå i disse dager. Men det er også lyspunkter, som for eksempel i Risør, der utbyggerne selv har gjort helomvending.

- Hva blir neste prosjekt fra deg?

- Det blir å lære opp andre mennesker til å være brysomme på en konstruktiv måte, jeg er godt i gang med å holde slike kurs over hele landet.

- Og dersom Lambda ikke blir bygget. Hva ville du selv helst sett på den tomten?

- Kanskje akvarium? Det kunne være havnevesenets gave til byen, etter alle pengene de har tjent på å selge ut tomter på Oslos sjøside.