Oslo

T-banefører sparket etter 28 år

Sporveien har fått medhold i Oslo tingrett etter å ha sagt opp en T-banefører på grunn av ordrenekt og illojalitet. Selv mener føreren som har jobbet i Sporveien i 28 år, at han ble sparket fordi han påpekte kritiske forhold.

Det hjalp ikke med høy ansiennitet da T-baneføreren ble beskyldt for illojalitet mot ledelsen og trakassering mot noen av kollegene sine. Mannen som ble ansatt som T-banefører i 1987 tapte på alle punkter i arbeidsrettssaken i Oslo tingrett.
 • Wasim Riaz
  Wasim Riaz
  Journalist

"Vognfører og varsler i Oslo T-banedrift", slik beskriver mannen i 50-årene seg. "Illojal og trakasserende", er beskrivelsen fra arbeidsgiveren.

Det hele startet i 1987 da den unge studenten fikk deltidsjobb som T-banefører. Han har siden vært i bedriften.

 • LES OGSÅ: Spurte om fri, fikk sparken
  Gjennom årene har han flere ganger varslet om forhold han mener er kritikkverdige i T-banesystemet. Dette har han både varslet internt og til aktører utenfor bedriften. Gjennom disse årene har det også vært flere konflikter mellom ledelsen og føreren. Det har blant annet vært snakk om at han skal ha trakassert noen av sine kolleger og ikke etterkommet ordre fra ledelsen.

For ett år siden ble føreren, som nå er i 50-årene, sagt opp. Dermed havnet saken i Oslo tingrett. Nå har T-baneføreren tapt på alle punkter i Oslo tingrett, og kan foreløpig se langt etter førerrommet.

— Varslet kunder

Ifølge den ferske dommen fra Oslo tingrett har den oppsagte T-baneføreren, som i flere år også var et av verneombudene i bedriften, trakassert en kollega som var involvert i en dødsulykke med T-banen. Selv har han tilbakevist dette i retten.

Han ble i retten også beskyldt for å ha sendt udokumenterte beskyldninger mot tillitsvalgte, kolleger og ledere til en rekke mottagere, internt og eksternt. Beskyldningene gjaldt blant annet påstander om korrupsjon.

Arbeidsgiveren viste til en Twittermelding hvor mannen kom med påstander om kritikkverdige forhold i bedriften. I tillegg ble det i retten nevnt e-poster med ubegrunnede påstander som arbeidstageren hadde sendt til flere utenfor bedriften.

Han skal blant annet ha skrevet på Facebook at T-banens nødnett ikke fungerer hele døgnet og om "udugelige ledere".

Selv mener mannen at han ikke har opptrådt klanderverdig overfor kolleger, men fulgt plikten som verneombud til å ta opp forhold av betydning for sikkerheten og arbeidsmiljøet.

Arbeidsgiveren mener derimot at han har opptrådt illojalt fordi han ikke har gått tjenesteveien, men kontaktet politikere, ulike tilsynsmyndigheter og sendt e-poster til uvedkommende, samt varslet på sosiale medier.

Ordrenekt

Den erfarne T-baneføreren ble i retten også beskyldt for ordrenekt. Dette på bakgrunn av at han to ganger ikke hadde dukket opp på et møte og én gang ikke vært hos bedriftslegen.

I sitt forsvar mente den oppsagte medarbeideren at han fikk mindre enn ett døgns frist til å møte opp hos ledelsen i bedriften etter at han hadde sendt en kritisk e-post til utenforstående.

Han oppfattet innkallingen som et forsøk på å kneble ham, og at han på så kort varsel ikke rakk å få tak i noen som kunne være med ham i møte med arbeidsgiver for å dokumentere hva som skjedde. Retten mente at arbeidstageren kunne klart å få med seg en advokat eller en annen person fra fagforeningen selv om det var kort varsel.

 • LES OGSÅ: Fikk fast jobb – så sparken
  Retten har kommet til at mannens uteblivelse fra møtet hos bedriftslegen var klart rettsstridig nektelse av å følge ordre. Retten mener også at førerens ytringsfrihet ikke er ubegrenset. Han må også ta hensyn til kolleger og arbeidsmiljøet. Dermed tapte mannen på alle punkter mot Sporveien, og må ut med hele 419.000 kroner for å dekke arbeidsgiverens saksomkostninger.

Tilfreds med kjennelsen

Kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien er fornøyd med at de ble trodd i retten.

— Det er leit at en personalsak går så langt. Men når den gjorde det, så er vi tilfreds med at Oslo tingrett er enig i det vi mener, sier Asperud.

Cato Asperud i Sporveien.

— Føreren ser på seg selv som varsler og sier at han tok opp kritikkverdige forhold. Hva mener du om det? - Det var et av hovedpunktene i retten. Og retten har valgt å ikke legge særlig vekt på det. Nå får vi avvente og se hva som skjer videre med tanke på en eventuell anke, sier Asperud.

Ordrenekt

Advokat Hanne Skjønsberg representerer den oppsagte føreren. Hun sier at de vurderer å anke dommen.

- Vi er veldig overrasket over grunnlaget retten har sett hen til når de har kommet til avgjørelsen sin. Denne saken er kommet til fordi arbeidstageren har skrevet særlig en aktuell e-post og ytret seg på sosiale medier. Som følge av det gikk arbeidsgiveren til oppsigelse. Dessuten er det påstått at han skal ha anklaget en kollega for en dødsulykke, hvilket min klient har avvist. Bevisene for dette er gjennomgående annenhånds eller innhentet av ledelsen over ett år senere enn det skal være sagt, sier Skjønsberg.

Hun sier at så sent som i sluttinnlegget kom det til nye anførsler som skulle begrunne saklig oppsigelse, blant annet ordrenekt.

— Retten legger ordrenekt til grunn som det hovedsaklige i sin begrunnelse. Vi mener at retten ikke har vurdert det oppsigelsen faktisk opprinnelig var begrunnet i - ytringer. Videre tar ikke retten til etterretning hvordan saken er bygget i etterkant av oppsigelsen av min klient, sier Skjønsberg.

- Har gjort en god jobb

Skjønsberg poengterer at mannen ble ansatt i bedriften for snart 30 år siden.

Advokat Hanne Skjønsberg i Advokatfirmaet Ejuris

— Vi mener fortsatt at oppsigelsen er usaklig. Det er snakk om en mann som har kjørt T-bane i nesten 30 år. Han er blitt trukket frem som en spesielt god T-banefører. Han er ansatt i en snaut 30-prosentstilling som helgedagsbetjening, hvilket innebærer at han har vært på jobb i julen og påsken og andre helgedager når de med familie har ønsket å være hjemme. Han er blitt oppsagt på grunn av andre forhold enn hvordan han har utført jobben sin disse 30 årene. Han har ytret seg og bekymret seg for sikkerheten ved T-banen. Det har ikke Sporveien tålt og mener at han ødelegger arbeidsmiljøet, sier advokaten.

Skjønsberg mener at bedriften burde ha tålt en mann med kritisk røst i systemet.

- Det er bekymringsfullt at det ikke tåles forskjellighet i norsk arbeidsliv. At ikke etablerte virksomheter med et særlig samfunnsmandat, slik som Sporveien, har slik takhøyde at kritikk kan møtes med verdighet og aksept. Kritikk blir ansett som illojalt. Han står nå sogar igjen med Sporveiens saksomkostninger, hvilket er over 400000 kr. Det i tillegg til sine egne, svarer Skjønsberg.

Les også

 1. Skulle rekke T-banen, falt mellom vognen og perrongen

 2. Politiet: Dødsfall på T-banen var et uhell

 3. «Ferieromansen» ble trøblete og dyr