Oslo

BYBLIKK: Olavs hypotese om mulighetsrommet på trikken

Ja, det er fullt på trikken. Men blant Oslos kollektivreisende har det lenge versert rykter om et mystisk «rom».

Et nyoppdaget mulighetsrom kan gjøre reisen for oss alle bedre.
 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Dette «rommet» kan, ifølge ryktene, gi bedre plass til alle — og mindre mulighet for de reisende til å overskride hverandres intimgrenser.

Oslobys kollektivreisende reporter mener nå å ha oppdaget dette mulighetsrommet. Vi kan kalle det «Olavs hypotese om mulighetsrommet».

Dersom den stemmer, kan det få store ringvirkninger for reisende med kollektivtransport. Foreløpig har jeg ikke observert tilfeller av praktisk bruk.

(En kort oppsummering av denne vitenskaplige hypotesen ligger nederst i saken).

 • Vi irriterer hverandre: Dette mener Ruter er våre verste kollektivvaner
  Illustrasjonene er laget med utgangspunkt i de nyeste trikkene Oslo har, SL-95, men hypotesen kan i teorien overføres til såvel eldre trikkemodeller som busser og annen skinnegående kollektivtransport.

Fig. 1

OPT_fig1_doc6oot0hujtxypfn29d4i-Z3apvkt6vr.jpg

Dette er et oversiktsbilde av en SL-95-trikk på linje 17 mot Sinsen-Grefsen stasjon med avgang fra Tinghuset i firedraget.

Basert på naturloven om rushtidsavganger i Oslo by, kan vi med rimelig sikkerhet anta at alle sitteplassene er tatt. Nesten alle som skal på greier å presse seg inn, og får anledning til å reflektere over såvel egne tanker som over de nærmeste medpassasjerers personlige hygiene.

Det er allment akseptert i Oslobys passasjervitenskaplige kollektivhjørne at de reisende i fig. 1 nå har redusert intimsonen sin med 90 prosent.

Fig. 2

OPT_fig2_doc6ooszkky4c0lwfi7d4i_doc6oot1fo3vmr11jewyrb-jLYlUAgOp5.jpg

Det er i den ytre krets av passasjerer — eller randsonen om du vil, at vi finner mulighetsrommet, her markert med «MULIGHETSROM». Olavs hypotese tilsier at det til enhver tid befinner seg et mulighetsrom bak de passasjerer som ikke trekker lenger inn.

Denne gruppen passasjerer blir heretter betegnet som forskansede passasjerer .

Fig. 3

OPT_fig3_doc6ooszkxgako134jobrb_doc6oot1cmy2efdv22s9qj-Kn4_nA3FXb.jpg

Vi skal nå se på hvordan mulighetsrommet kan utnyttes. I fig. 3 illustrerer vi en tenkt forflytning av de forskansede passasjerene inn i mulighetsrommet.Denne prosessen skal så gjenta seg selv: Når de forskansede passasjerer forflytter seg inn i mulighetsrommet, skapes en ny gruppe forskansede passasjerer. Også disse trekker så inn i mulighetsrommet.

Fig. 4

OPT_fig4_doc6ooszilxtll13fnabrb_doc6oot1fz13aa1edxyhd4i-4rDBmRMDLQ.jpg

Dersom de forskansede passasjerene fortsetter å forflytte seg inn i mulighetsrommet, vil det til slutt oppstå et mulighetsroms-vakuum hvor ingen passasjerer er forskansede — fordi all plass er utnyttet.

Sammendrag:

FLYTT DEG LENGER INN NÅR DET ER DÅRLIG PLASS PÅ TRIKKEN!!!!

God tur.

Se også hva som irriterer reisende på T-banen:

Olav Eggesvik er Oslobys kollektivekspert — og frontfigur for #fiksdette - tjenesten som hjelper deg å løse problemer i din gate

Les også

 1. Slik gikk det da småbarnsfamilien droppet bilen

 2. Kapasiteten på trikken i Oslo er på bristepunktet

 3. Ruter tester forslag til fremtidens T-baneplattform