Oslo

Må nødsikre fasaden på Nationaltheatret

– Teateret forfaller fra kjeller til tak, hevder informasjonssjefen. Arbeidet med å trygge flere innganger og deler av taket mot ras begynner denne uken. Noen av de de midlertidige tiltakene kan bli permanente.

Nationaltheatret sto ferdig i 1899 og ble fredet i 1983. Nå forfaller store deler av bygget.
  • Erlend Tro Klette

I dag begynner arbeidet med å sikre deler av fasaden til Nationaltheatret. Nødsikringsarbeidet, som vil vare i seks uker, er ifølge direktør Marta Færevaag Hjelle i beste fall en midlertidig løsning.

– Vi må umiddelbart sikre fasaden for de ansatte og forbipasserende. Men behovet for oppussing er mye mer omfattende enn vi kan gjennomføre nå.

Les også

Nationaltheatret trenger oppussing

Forrige gang fasaden på Nationaltheatret måtte hastesikres på denne måten var i 2010. Den gang ble det funnet forfall i forbindelse med Statsbyggs evaluering av teatrets tilstand. Nå er det særlig takpartiet på byggets sørside, samt skuespiller- og personalinngangen som må sikres.

– Den delen av bygget som vender mot Stortingsgaten var egentlig tenkt å være baksiden av teatret. Derfor brukte de billigere materialer på den siden, som nå dessverre forfaller enda raskere enn resten av bygget.

– Vi må umiddelbart sikre fasaden for de ansatte og forbipasserende.
Illustrasjon: Deler av fasaden mot Stortingsgata vil sikres og bli dekket av presenning i løpet av de neste seks ukene.

«Kritisk» behov for oppussing

Nationaltheatret har lenge varslet om omfattende forfall. Teatersjef Hanne Tømta har kalt behovet for vedlikehold og rehabilitering «kritisk,» mens kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i høst satte av 2,5 millioner i statsbudsjettet for 2017 til en avklaringsfase for teatret, for å vurdere hva slags rehabiliteringstiltak som skal gjennomføres.

– Nationalheatret trenger omfattende rehabilitering, mener direktør Marta Færevaag Hjelle.

Direktøren mener de nye nødsikringstiltakene som nå må gjennomføres kan oppfattes som en påminnelse om hjelp til politikerne.

– Det har blitt snakket om oppussing i mange år nå. Prisen for rehabiliteringen som vi vet må gjennomføres vil bare stige jo lengre man venter.

Hastearbeidet på fasaden anslår hun til å koste 1,7 millioner kroner.

– Men faren er at når den store rehabiliteringen skal skje, vil dette arbeidet måtte gjøres om igjen. Derfor skulle vi selvfølgelig ønske at vi fikk begynne med den virkelige jobben så fort som mulig.

Les også

La Nationaltheatret skinne

Nødsikringene av fasaden skal være midlertidige, men deler av stillasene og presenningen kan måtte bli stående til storoppussingen av teatret settes i gang. Direktøren vet ikke når det vil skje, men drømmer om å kunne flytte inn i nyoppusset teater til 125-årsjubiléet i 2024.

– Da må politikerne bestemme seg nå, og alle prosesser gå på skinner etterpå.

Murpuss over inngangspartier har flere steder begynt å falle av, mens flere løse stener allerede har blitt fjernet.

Omfattende skader, feil og mangler

Statsbygg har i sine rapporter om Nationaltheatret beskrevet fuktskader, forvitring, slitasje og utdaterte tekniske anlegg. I tillegg har bygget blitt kategorisert i den dårligste tilstandsklassen, grad 3, med «omfattende skader, feil og mangler. Mye slitasje. Betydelig behov for teknisk utbedring. Avvik fra lover og forskrifter.»

Øystein Hygen Christensen, informasjonssjef ved Nationaltheatret, er klar i sin omtale av byggets tilstand:

– Teatret forfaller fra kjeller til tak. Bygningen kommer ikke til å ramle sammen, men dramatikken ligger i at problemene eskalerer, og at prisen for å fikse dem bare vil øke.

I en kvalitetssikringsrapport til Kulturdepartementet operes det med tre ulike kostnadsanslag for den store oppussingen av Nationaltheatret. Det rimeligste anslaget, justert for inflasjon, er på 874 millioner kroner. Det vil innebære rehabilitering av dagens teater, samt noen funksjonsforbedringer, men ikke alle utbedringene teatret selv ønsker.

Den fredede bygningen er statlig heleid aksjeselskap underlagt Kulturdepartementet, og det er derfor opp til politikerne å avgjøre teatrets fremtid.

Les mer om

  1. Nationaltheatret
  2. Rehabilitering
  3. Kultur
  4. Linda Hofstad Helleland
  5. Oppussing