Oslo

Ønsker seg S-bane i Oslo

For at ikke alle skal stå i bilkø i 2040, må det bygges mer bane i Oslo. Da er S-bane i tunnel fra sentrum til Groruddalen et alternativ. S-bane er hverken tog eller T-bane, men en rask hybrid på togskinner. Velegnet for Oslo, mener Jernbaneverket.

København har S- bane. I Oslo vurderes syv mulige nye stasjoner i byen for S-bane: St. Olavs plass, Bislett, Arkitekt Rivertz plass, Torshov, Elisenberg, Sinsen og Økern.
  • Kjersti Flugstad Eriksen

S-banen går raskt, med kort avstand mellom stasjonene sammenlignet med lokaltog. Billigere er det også, fordi det bare er en fører, og ingen konduktører.

afp000820665-xaIHEgYOLv.jpg

S-bane er en mulighet når Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter jobber med å redusere antall mulige konsepter for hvordan kollektivtrafikken i hovedstadsområdet kan se ut når det vokser de neste 30–40 årene.Prosjektleder Terje Grytbakk i KVU Oslo-Navet sier de holder på med en utsiling av mulige forslag.

— Det en slags Grand Prix-finale for kollektivløsninger, sier Grytbakk. De startet med 17 alternativer, før 7. januar skal de være nede i tre eller fire. Målet er én klar anbefaling til Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylke innen 1. mai 2015.

S-bane på gamle togspor

S-banen er tenkt i tunnel gjennom byen fra Oslo S med stopp på Bislett og Sagene og videre opp og øst til Groruddalen.

– Det er reisebehovene til befolkningen som ligger til grunn for konseptutviklingen. Det bor færre mennesker i Asker, Bærum og i Oslo vest enn østover og sørover, sier Grytbakk.

S-banene skal kjøre på gamle togspor ut fra Oslo. Det blir mulig fordi det er blitt nye jernbanetunneler ut av Oslo i alle retninger.

De tre tunnelene Romeriksporten, Askertunnelen og Follobanen, den siste ferdig i 2021, gir ledig kapasitet til S-baner på gamle dobbeltspor som går oppe i dagen. S-banen vil erstatte lokaltogene.

– Sporene skal fortsatt kunne brukes av andre tog, derfor ser vi for oss bruk av jernbaneteknologi og ikke T-baneteknologi. Det kan tenkes trafikk med fem til ti minutters mellomrom, og med en utforming som er mer som T-banevogner, går på- og avstigning raskere enn på dagens lokaltog, sier Grytbakk.

Flere nye stasjoner i sentrum

Tunnelen gjennom sentrum gir transport fra Oslo sør til Oslo nord uten overgang. Det knytter forstedene, ytre by og sentrum sammen.

En slik tunnel kan gå som en forlengelse av Follobanen opp forbi Oslo S til Bislett, Ullevål sykehus og videre opp til Bryn og Groruddalen (se kart). Jernbaneverket og Oslo-Navet ser på syv mulige nye stasjoner i byen for S-tog: St. Olavs plass, Bislett, Arkitekt Rivertz plass, Torshov, Elisenberg, Sinsen og Økern.

Jernbaneverket og Oslo-Navet jobber samtidig med muligheten for ny T-banetunnel, som er planlagt parallelt med dagens, fra øst til vest i sentrum, som et annet alternativ.

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal økes fra 300 til 600–800 millioner reiser årlig, avhengig av hvor mye av veksten som tas med gåing og sykling. Målet er at privatbiltrafikken ikke skal vokse i det hele tatt.

Les også

  1. Kinesisk selskap vil kjøpe T-banen i Oslo

  2. Her er Ruters billettpriser for 2015

  3. Italia-trikkene må repareres nok en gang