Oslo

- Klart diskriminerende

Fylkeslegen mener ambulansepersonalet sviktet sin plikt i Sofienbergparken. - Uttalelsene deres om Ali var klart diskriminerende og kan forstås med rasistiske overtoner, sa Schou.

Ali Farah (37) ble slått ned i Sofienbergparken 6. august. Ambulansefolkene nektet å frakte ham til sykehus.
  • Tale Lind

Les også:


Helsetilsynet har konkludert med at Ali Farah ikke fikk forsvarlig behandling i Sofienbergparken.Fylkeslegen anbefaler at det vurderes å reise straffesak mot de to ambulansearbeiderne som forlot Farah. — Vi ser på dette som et markant avvik fra faglig standard, såpass alvorlig at vi ber tilsynet vurdere strafferettslig påtale, sier Schou.

- Rasistiske undertoner

Schou poengterte flere ganger at det har vært et stort sprik i forklaringene til ambulansepersonellet og de helsearbeiderne som tilfeldigvis var til stede i Sofienbergparken da Farah ble slått ned.

Fylkeslegen ser også svært alvorlig på de uttalelser som ambulansearbeiderne kom med angående Ali Farah i Sofienbergparken. Ifølge flere vitner skal de blant annet ha kalt han for et "svin."

- Vi ser på summen av disse uttalelsene som klart diskriminerende, og de kan forstås med rasistiske undertoner, sa Schou.

I redegjørelsen kom det også frem at ambulansen som ankom Sofienbergparken heller ikke hadde tilstrekkelig faglig helsepersonell ombord.

- Ikke gjort sin plikt

Helsetilsynet har hatt møter med Oslo politidistrikt, Spesialenheten for politisaker, samt fått vitneforklaringer fra politiet. De har også hatt lange møter med hver av de to ambulansearbeiderne, og egne samtaler med vitner som var til stede i parken.

Lydloggen fra sykehus, ambulanse og politi har også vært tatt i bruk i arbeidet med å lage rapporten om ambulansesaken.

I ettermiddag konkluderte altså Fylkeslegen med at innsatsen til de to ambulansearbeiderne i Sofienbergparken var sterkt kritikkverdig.

- De har ikke gjort plikten sin når det gjelder å yte øyeblikkelig hjelp. Det er en gyllen regel å ikke forlate en person som trenger hjelp uten å ha sikret at han blir tatt vare på, sa Schou.

— De har forlatt en person som fremdeles trengte hjelp. Da holder det ikke å forlate stedet og sende ham i drosje, sier han.

- Mistanke om rus ingen unnskyldning

I rapporten fra Fylkeslegen har man lagt stor vekt på vitneutsagnene til dem som var til stede i Sofienbergparken.

— Etter vår mening ble pasienten nærmest ikke undersøkt. Ambulansearbeiderne gjorde et øyeblikksinntrykk, og det var det, sa Schou.

Fylkeslegen sier de i rapporten har kommet fram til at ambulansen oppholdt seg i parken i kun fire-fem minutter, maks seks. Dette strider med tidligere opplysninger der det har blitt hevdet at ambulansearbeiderne tok seg av Ali i rundt åtte minutter.

Ifølge Fylkeslegen er det overhodet ikke formildende at ambulansepersonellet hadde mistanke om at Farah var ruset, og at det var grunnen til at ambulansearbeiderne nektet å ta med seg 37-åringen.

- At en person er ruset betyr ikke at vedkommende ikke har rett til behandling. Vi mener at der det er mistanke om rus må man heller ta ekstra gode undersøkelser, sa Schou.

Manglet autorisasjon

— Den ene av ambulansearbeiderne i denne saken er ikke autorisert som ambulansepersonell, sa fylkeslege Petter Schou onsdag ettermiddag.

Schou understreket at saken ikke er over selv om rapporten nå er offentliggjort.

— Vi kommer som normalt til å sende denne saken videre til Helsetilsynet. Og de får komme med de endelige reaksjoner, sa Schou.

Det har også kommet kritikk mot politiets opptreden i Sofienbergparken, men Fylkeslegen valgte i sin rapport kun å fokusere på helsevesenets håndtering av saken.

Kritiserte ikke politiet

— Dette var en sak for helsevesenet, ikke politiet. De skulle konsentrere seg om forbrytelsen og gjerningsmannen, sa Schou.

Fylkeslegen kom også med kritikk av den manglende kommunikasjonen mellom helsepersonell og andre etater.

— Det finnes ikke noen måte å kommunisere på mellom for eksempel helsevesen og politiet. Dette er noe Ullevål bør ta tak i, sa Schou.

Det ble også påpekt at det er et mangelfullt kommunikasjonssystem mellom legevakt og alarmsentral.

Les også:

Les også

  1. - Der mistet du sjansen din

  2. - Systemet har <br/>sviktet totalt

  3. Pågrepet og siktet <br/>i ambulansesaken

  4. Ambulansesjåfører kan miste bevillingen

  5. Ali har startet rehabilitering

  6. - Må jobbe med holdninger

  7. - Kohinoor følte ikke at han kjente henne igjen

Alis samboer, Kohinoor Nordberg, sa til Aftenposten.no i formiddag at hun ikke ville gi seg med saken før ambulansepersonellet hadde fått sparken.