Oslo

Kreftrammede Syver (9) glemt av sykehuset

Ni år gamle Syver har hatt lymfekreft, og må kontrolleres for tilbakefall hver 12. uke. Men i sommer ble han glemt av gigantiske Oslo universitetssykehus.

Syver (9) er frisk nå, men det er ekstremt viktig at han kommer seg på kontroller. I sommer ble han glemt av Oslo universitetssykehus, som har vært gjennom en storstilt sammenslåing. Foreldrene Alexander og Stine Haug er fortvilet.

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

I oppfølgingsdokumentene fra Ullevål sykehus går det klart frem at Syver må på kontroll hver tredje måned. Foreldrene er ikke i tvil om at det skjedde en systemsvikt da 9-åringen deres, som sist hadde vært til kontroll 12. mai, ikke fikk innkalling i sommer.

Da innkallingen uteble, begynte foreldrene å ringe – bortimot 20 ganger i alt. Familien tok også kontakt med jurist, som opplyste dem om deres rettigheter og hvordan de skulle gå frem.

Til slutt fikk Syver innkalling til sykehuset – i november. Men da hadde mamma Stine Haug på egen hånd ordnet time på røntgen og hos guttens primærlege på sykehuset. Der var han i forrige uke.

Den viktige MR-undersøkelsen, også en del av kontrollrutinen han skal gjennom hver 12. uke, får han likevel ikke før i midten av oktober.

Sinte på systemet

Aftenposten møtte Syver og foreldrene hans på Rikshospitalet i forrige uke. Småsøsknene Sanna og Linus var på skole og i barnehage hjemme på Elverum.

— Vi har nå kjempet i ukevis for at han skulle få en kontroll. Jeg kjenner et sinne mot systemet over at vi skal kjempe oss til en slik avtale. Det er veldig viktig at Syver kontrolleres. Sett at han hadde fått tilbakefall: Da er tre måneder veldig lenge. Jeg har tenkt «at de tør», sier Stine Haug, Syvers mor.

Da sønnen hennes ble syk for to år siden, hadde han en god allmenntilstand. Han spilte fotball og var en aktiv gutt, det var ingen ting som tydet på at han var alvorlig syk. Fordi foreldrene ikke kunne se på gutten sin at han var syk, er det nå ekstra viktig for dem at han får regelmessig kontroll, og at den ikke utsettes.

Fusjonen har skylden

Problemene for foreldrene Haug begynte da Ullevål og Rikshospitalets barneavdelinger skulle slås sammen. De er ikke i tvil om at det er i forbindelse med fusjonen noe har skjedd.

— Hvordan har denne tiden vært?

- De siste dagene før kontroll sover vi dårlig om natten. På vei fra Elverum til Oslo kan vi telle på én hånd de ordene som blir sagt i bilen. Vi gruer oss. Det er en veldig belastende situasjon. Men vi vil stå frem fordi vi tenker på alle dem som ikke kjemper. Som ikke tar alle de telefonene og diskusjonene vi har tatt, sier foreldrene.

Syver er fremdeles frisk, men det er nervepirrende for hele familien før han skal på kontroll. At foreldrene selv måtte argumentere seg til en time Syver både har rett til og som er medisinsk nødvendig, gjør ikke påkjenningen for familien mindre.

Noen dager etter intervjuet fikk vi en SMS fra foreldrene:

«Kontrollen på torsdag gikk bra. De svarene vi har fått så langt ser bra ut – HURRA. Så da kan vi senke skuldrene igjen for en periode.»

Ond sirkel

Aftenposten har snakket med fem forskjellige foreldre som alle beskriver det samme:

Personalet er stresset. Tryggheten er ikke der lenger. Det gode miljøet i gangen er borte.

En mamma til en datter med alvorlig kreft sier:

- Sykepleierne er slitne, og jeg blir irritert. Datteren min merker det og blir redd. Dette er en ond sirkel.

Hun forteller om medisiner som glemmes og om bestillinger av viktige medikamenter som ikke blir gjort. –Det er håpløst at jeg må bruke energi på dette. Jeg har så mye annet å tenke på.

En annen mamma sier:

— Jeg går med klump i halsen hele tiden, jeg får ikke gjort mammajobben min.

Går ut over behandlingen

Allerede i vinter fastslo overlegene at noe slikt som skjedde med Syver, kunne skje. De var svært bekymret for at fusjonen skulle gå ut over pasientbehandlingen.

— Ledelsen i Helse Sør-Øst mener at fusjonen er til det beste for pasientene. At 70 prosent av overlegene mener at pasientbehandlingen blir dårligere på kort sikt, og 50 prosent mener den blir dårligere på lang sikt, viser at sykehusledelsens visjon om kvalitet ikke blir forstått eller trodd av overlegene, sier Christian Grimsgaard, tillitsvalgt for overlegene.

Universitets-sykehuset beklager

Terje Rootwelt, klinikkleder for kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus, innrømmer at det har vært utfordringer i forbindelse med at kreftavdelingene ved Ullevål og Rikshospitalet ble samlet på Rikshospitalet i mai.

- Vi støtte på utfordringer med samordningen av to forskjellige rutiner og datasystemer, og det medførte dessverre at denne ferdigbehandlede pasienten ikke ble innkalt til kontroll i tide. Det har vært et stort arbeidspress på kreftseksjonen, med blant annet mange nyoppdagede krefttilfeller, og sommeren ble derfor utfordrende for mange, sier Rootwelt.

Rootwelt og Jan Eirik Thoresen, fungerende adm. dir., understreker at de jobber hardt for at fusjonen ikke skal gå ut over den medisinske behandlingen. De mener at ingen pasienter har «falt ut av systemet».

Vedgår forsinkelser

Likevel erkjenner de at det er blitt utsettelser og forsinkelser for noen pasienter som skal til kontroll.

— Arbeidet med dette ble noe forsinket under sommerferieavviklingen. Vi beklager sterkt at dette har gått ut over den aktuelle familien ved at de ikke fikk innkalling til time i tide, og heller ikke fikk tilfredsstillende svar når de ringte til sykehuset. Det er ikke akseptabelt, og skal forbedres, sier Rootwelt.

Rootwelt opplyser at samlingen av kreftbehandling av barn på Rikshospitalet har en faglig begrunnelse. Et samlet fagmiljø står bak fusjonen, ifølge klinikklederen.

— Det er likevel krevende å gjøre flyttinger og organisatoriske endringer. Prosedyrer og praktiske arbeidsformer skal bli omforent i en ny felles arbeidsmåte. Vi beklager hvis det i denne situasjonen er pasienter og familier som har opplevd mangelfull service og for dårlig kommunikasjon.

- Får påkrevet behandling

Jan Eirik Thoresen synes det er forståelig at mange ansatte er preget av usikkerhet i forbindelse med sammenslåingen. –Men jeg har tro på at våre ansatte håndterer denne usikkerheten uten at det går utover pasientene. Begge to poengterer at pasientene som utredes eller behandles for kreft, har fått den behandlingen de skal ha.

 1. Les også

  Overleger misfornøyde med arbeidsmiljøet

 2. Les også

  Tilliten er svekket

 3. Les også

  Kreftskanner går for halv maskin

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Sykehussamarbeid i Oslo løser fremtidens utfordringer

 2. DEBATT

  Vi trenger et samlet barne- og ungdomssykehus!

 3. DEBATT

  Sykehusutbygging i Oslo: Alternative løsninger må utredes, ikke bare «belyses»

 4. OSLO

  Slik blir Oslo universitetssykehus

 5. OSLO

  Bekymret for svekket skadebehandling i Oslo

 6. DEBATT

  Nytt Oslo universitetssykehus bør bygges på Gaustad