Den forurensede Oslo-luften tar liv

Det viser ny Folkehelseinstituttet-studie.

Politikerne i Oslo vil ha kjøreforbud for dieselbiler og tungtrafikk i Oslo på de kaldeste dagene. Men for å innføre det på statlige veier må Regjeringen være enig.

Folkehelseinstituttet har sett på alle dødsfall hos personer over 50 år i Oslo over en tiårsperiode på 1990-tallet, og undersøkt graden av forurensing i dagene før dødsfallet.

Konklusjonen er skremmende: Tallene viser nemlig at flere har dødd i dagene etter spesielt høye konsentrasjoner av luftforurensing.

Les også

«Do you have pigs in your decks?»

— Studien viser at høy forurensing gir økt risiko for å dø. Luftforurensing kan være utløsende faktor for dødsfallet, sier forsker hos Folkehelseinstituttet, Øyvind Næss.

Så mye øker risikoen for å dø

Studien viser at sannsynligheten for å dø økte med 2,5 prosent når konsentrasjonen av forurensning fra vedfyring økte med 10 milligram pr. kubikkmeter.

Også ekstra høy luftforurensing forårsaket av trafikk økte riskoen for å dø, spesielt av lungesvikt.

Studien kan ikke slå fast om risikoen kun øker for personer med svake lunger og hjerte, eller om det gjelder for befolkningen generelt.

Forskerne har kontrollert helsetilstanden til personene i undersøkelsen, slik at andre dødsårsaker som røyking og andre årsaker har blitt luket ut.

- Oslo-luften på helsen løs

— Dette har vi egentlig visst, men det er fint å få forskning som bekrefter det. Oslo-luften går på helsen løs, og vi må i fellesskap ta konsekvensene av det, sier Marianne Borgen (SV), leder for samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret.

Oslo bystyre har alt vedtatt at det skal bli restriksjoner på tungtransport og dieselbiler i form av kjøreforbud de dagene utslippene er ekstra høye.

— Barn som har astma og folk med luftveislidelser kan ikke gå ut på de verste dagene. Nå ser vi at folk også dør. Dette bør få folk flest til å forstå alvoret, sier Borgen.

— Vi må satse på kollektivtransporten for å få biltrafikken ned. Mange byfolk har vært kritiske til kjøreforbud på de mest forurensede dagene.

Neppe restriksjoner til vinteren

Miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) skulle gjerne innført restriksjonene allerede til vinteren. Men mye tyder på at det ikke kommer til å skje.

— Høy forurensing er helseskadelig, det er det ingen tvil om. Derfor har vi vilje til å innføre akutttiltak, som forbud mot dieselbiler og gjennomkjøring av tungtrafikk. Problemet er at vi ikke får innført dette før Regjeringen er enig, for dette må også gjelde statlige veier, sier Elvestuen.

Byråden har kontaktet Statens vegvesen for å få slå fast en geografisk grense i Oslo hvor restriksjonene er gjeldende.

Statens vegvesen negative

- Men de har vært negative. Derfor skal jeg ha et møte med samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) om dette, forteller Elvestuen.

Han viser til at Oslo kommune også har en rekke andre tiltak på gang for å bedre luftkvaliteten.

— Vi styrker kollektivtrafikken, legger til rette for lavutslippskjøretøy og satser på grønn varebildistrubisjon. Det blir landstrøm til båtene som går fra Vippetangen og Sjursøya, og vi har oljefri-kampanjen for å fjerne oljetankene. Vi jobber bredt for på lang sikt å redusere lokal forurensing, sier Elvestuen.

Skyldes avgiftsomlegging

Han mener at hovedårsaken til at luftforurensingen har økt, er Regjeringens avgiftsomlegging for dieselbiler i 2007.

— Det førte til at salget av dieselbiler økte. Regjeringen ble advart mot det, og nå viser de ingen vilje til å rette opp sine feil. Vi burde innføre miljøsoner i Oslo hvor det er mulig å innføre forbud mot de mest forurensede bilene, slik som i flere andre byer i Europa, mener Elvestuen.

Her kan du lese rapporten fra Folkehelseinstituttet.