Regjeringen ber Statsbygg iverksette riving av Y-blokken

Rivingen av Y-blokken kan komme til å starte allerede før sommeren. Det til tross for varsler om søksmål.

I dag sender Kommunal- og moderniseringsdepartementet brev til Statsbygg om at de kan starte forberedelsene til å rive Y-blokken.

Onsdag sender Kommunal- og moderniseringsdepartementet brev til Statsbygg om at de kan starte forberedelsene til å rive Y-blokken.

– Departementet har i dag behandlet forespørselen om utsatt iverksetting av riving og kommet frem til at vi ikke imøtekommer det, sier statsråd Nikolai Astrup (H) til NRK.

Han begrunner avgjørelsen med det ikke er kommet frem nye argumenter som ikke allerede er vurdert.

Oslo kommune innvilget 13. desember 2019 tillatelse til å rive Y-blokken. Tillatelsen ble klaget inn for Fylkesmannen i Oslo og Viken, og kommunen ba om at rivingen ble utsatt til klagene var behandlet. 21. februar 2020 konkluderte Fylkesmannen med at rivetillatelsen opprettholdes.

Les også

Statsråd Nikolai Astrup (H): – Y-blokken skal rives, og det skal skje nå

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) mener det nå må settes en endelig strek for debatten rundt skjebnen til Y-blokken.

Et kostbart hinder for nytt kvartal

Fortidsminneforeningen, Oslo Arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund har varslet at de vil gå til søksmål mot departementet for å stanse rivingen av Y-blokken. De har bedt om at rivingen utsettes til rettskraftig dom foreligger.

Det ble altså ikke innvilget. I pressemeldingen begrunner departementet avgjørelsen med at utsatt riving er kostbart for det offentlige og vil være et hinder for gjenreisingen av Regjeringskvartalet.

Y-blokken skulle egentlig rives høsten 2019.

Hege Njaa Aschim er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Vil ikke rives før påske

Statsbygg har fått i oppdrag å sette i gang forberedende arbeider med å rive Y-blokken. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg forteller at de vil begynne å planlegge gjennomføring av riving så fort de har mottatt brevet fra departementet.

– Første steg vil være å sette opp gjerder rundt bygget og sikre området. Det vil ta tid. Deretter vil vi jobbe med å sikre kunsten, og det er heller ikke gjort på en dag, sier Aschim.

Kunsten hun viser til, er Carl Nesjars og Pablo Picassos Fiskerne, som ses på veggen ut mot Akersgata, og Måken i vestibylen.

Aschim understreker at rivingen vil være en stegvis prosess. Bygget skal rives bit for bit.

– Vil Y-blokken rives før påske?
– Nei, det vil nok ta lengre tid enn det. Men akkurat hvor lang tid er foreløpig vanskelig å svare på, sier Aschim.

Statsbygg avviser ikke at rivingen vil kunne skje før sommeren.

Les også

Y-blokken: Nei, nå får det være nok! | Andreas Slettholm

– Dette vil provosere mange

Generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen er ikke overrasket over nyheten. Han synes imidlertid det er synd at regjeringen ikke avventer den rettslige prosessen som er varslet.

– Samtidig føyer dette seg inn i et mønster. Det er siden 2014 blitt påpekt at man må vurdere alternativene skikkelig, men det er aldri blitt gjort, sier Fjeldheim.

Han mener det blir spennene å se hva som skjer videre med tanke på det folkelige engasjement saken har skapt. Tidligere i februar ble det blant annet arrangert støttekonsert for bevaring av Y-blokken.

– Vedtaket vil nok provosere mange. Så det blir interessant å se, sier Fjeldheim.