Ny analyse: To av tre regulerte boliger i Oslo kan ikke bygges nå

På Gjersrud-Stensrud skal det bygges 10.000 boliger. Byggestart er tidligst om et tiår, men allerede i dag regner Oslo kommune dem med i statistikken.

Gjersrud-Stensrud ligger lengst sør i Oslo. Det har vært snakket om å bygge ut området i mange tiår. Dette er det siste store ledige området som ikke ligger i Marka og ikke er et friområde. Men det ligger langt fra sentrum og mangler blant annet skikkelig kollektivforbindelser. Blant annet derfor har byggestart drøyd.
  • Christian Sørgjerd

Hvis det er så stor etterspørsel etter boliger, hvorfor bygges det ikke mer?

Ifølge kommunes egne tall hadde Oslo ved årsskiftet 25.085 ubygde, regulerte boliger.

Les hele saken med abonnement