Salget av den gamle krigsskolen satt på vent til nyttår

Ny stiftelse vil overta det historiske bygget i Tollbugata 10. – Dette bygget har ikke noe på private hender å gjøre, sier Oslo Byes Vel.

Ole Rikard Høisæther, generalsekretær i Selskabet for Oslo Byes Vel, leder det nye interimsstyret som nå jobber for å overta den gamle krigsskolen i Tollbugata 10.
  • Arve Henriksen

Det skapte sterke reaksjoner da det i fjor sommer ble kjent at Forsvarsdepartementet hadde bedt Forsvarsbygg om å selge den gamle krigsskolen i Tollbugata 10 i Oslo.

Etter det Aftenposten kjenner til, skulle salget vært igangsatt i august i år og bygget være ferdig tømt innen 1. oktober. Nå er dette utsatt til nyttår i påvente av at Stiftelsen Den Gamle Krigsskole, som er under etablering, skal legge frem sine planer for å kunne overta Tollbugata 10. Det skjer til uken.

– Planen er å reise en grunnkapital på 10 millioner kroner. Bakgrunnen er å vise Forsvaret en realistisk start på at vi er i stand til å påta oss vedlikeholdsansvaret, sier Ole Rikard Høisæther i den nye stiftelsen.

Høisæther er også generalsekretær i Selskabet for Oslo Byes Vel.

I fjorårets reviderte nasjonalbudsjett fulgte det med en merknad fra forsvarskomiteen på Stortinget. Der heter det at komiteens flertall er kjent med at det arbeides med ulike alternativer for overtagelse av den gamle krigsskolen. Regjeringen bes om å vurdere andre alternativer før et salg gjennomføres.

Bygget er opprinnelig fra 1640, men ble i 1802 overtatt av forretningsmannen Bernt Anker, som skjenket det til lokale for krigsskolen.

I disse dager går det en søknad til Sparebankstiftelsen DNB om 5 millioner kroner. I begynnelsen av oktober er et hundretall bedrifter innenfor forsvars- og sikkerhetsindustrien i Norge invitert til en mottagelse i Tollbugata 10.

Målet er å invitere mange av disse med på det samme spleiselaget.

Tollbugata 10

Én krone

I fjor sommer bekreftet spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet at det anslagsvis ville koste 350 millioner kroner å sette bygget i stand. Initiativtagerne ønsker derfor å overdra det 379 år gamle bygget for én krone.

– Det er skammelig hvordan eieren har forsømt vedlikeholdet, hevder Høisæther.

Arkitekt Niels Torp omtaler den gamle krigsskolen i Tollbugata 10 som en historisk perle.

Ifølge Oslo Bys Vel har Forsvarsbygg fått 3,5 millioner kroner i årlige leieinntekter fra Hæren, som har leid den gamle krigsskolen.

– Bare en brøkdel av dette har gått tilbake til bygget. Vi mener derfor at Forsvarsbygg bør sende med ti ganger den husleien de fått for bygget de siste årene, som en medgift. Det vil si rundt 35 millioner. Da er vi et sted hvor dette kan bli bærekraftig kommersielt, sier han.

Det er nå satt ned et interimsstyre i den nye stiftelsen, bestående av tidligere skipresident Sverre Seeberg, Asgeir Myhre fra Krigsskolens Venner, tidligere stortingsrepresentant Marit Nybakk, tidligere Aspelin Ramm-sjef Petter Groth, tidligere generalinspektør i Heimevernet Per Sverre Opedal sammen med Ole Rikard Høisæther, generalsekretær i Selskabet for Oslo Byes Vel.

Målet er å la Tollbugata 10 komme offentligheten til gode, med blant annet kontorer, foredragssaler og restaurantdrift med selskapslokaler.

Les også

Etter 135 år i samme lokaler var det uaktuelt for sjefen å flytte

– Dette bygget har ikke noe på private hender å gjøre, det tilhører vårt kulturelle felleseie og er av nasjonal betydning. Det bør kunne benyttes av allmennheten, sier Høisæther.

Les også

Kinesiske arkitekter blir slått på hjemmebane av sine norske kolleger. Se praktbyggene Norge har levert til Kina.

Usannsynlig vakkert

Stiftelsen Den Gamle Krigsskole, som er under etablering, ønsker at Tollbugata 10 skal komme offentligheten til gode.

Arkitekt Niels Torp har nå utarbeidet en mulighetsstudie med tanke på fremtidig drift for det gamle krigsskolebygget. Torp kaller bygningen en perle.

– Det vil jeg virkelig si, dette er en godt bevart hemmelighet. Bygget har et interiør som er usannsynlig vakkert, og mye er originalt. Det består av mange stemningsskapende små og store rom som virkelig har en tydelig historie. Det er ganske farlig å slippe til hvem som helst i et såpass sårbart bygg, sier Torp.

Han ser blant annet for seg en løsning hvor borggården åpnes for helårsbruk.

– Jeg har sett litt på muligheten for å lage et tak basert på at du kan trekke det til side for å dra nytte av den åpne himmelen. Her har vi alle muligheter for å ta barske løsninger i bruk. Dette bygget, slik det ligger midt i Kvadraturen, vil kunne lyse opp store deler av området rundt seg og gi liv til mange gater i området omkring, sier Torp.

Avviser å gi bort bygget for symbolsk sum

Prosjektleder Frode Karlsen i Forsvarsbygg sier at de ikke har fullmakt til å overdra bygget direkte til Oslo Byes Vel og deres samarbeidspartnere. Det vil heller ikke bli snakk om noen medgift.

– Forsvarsbygg har ikke fullmakt til å avhende Tollbugata 10 for en symbolsk sum, sier han.

Han bekrefter at Forsvarsbygg er kjent med initiativet fra den nye stiftelsen, men understreker at avhendingsinstruksen som gjelder ved salg av statlig eiendom, vil være retningsgivende for Forsvarsbyggs salgsprosess.

– Prosessen starter med at Forsvarsbygg takserer eiendommen og sender den på utvidet offentlig avklaring. Her får statlige institusjoner, aktuell kommune og fylkeskommune tilbud om å erverve eiendommen til takst. Dersom ingen offentlige institusjoner benytter seg av forkjøpsretten, vil eiendommen bli lagt ut for salg på det åpne marked, sier han.

Dermed blir det til syvende og sist opp til Forsvarsdepartementets politiske ledelse å avgjøre om den gamle krigsskolen skal bli overtatt av den nye stiftelsen.

Se flere bilder av bygningen her: