Oslo

Ber om utsatt budfrist på Gamle Deichman

Kulturaktører mener budfristen for det gamle biblioteksbygget er for kort. – Vi har på nytt vurdert budfristen sammen med megler, og har landet på at fristen holdes, svarer Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY).

Mandag 31. august går budfristen for Gamle Deichman ut. Prislappen for bygget ligger på 58,6 millioner kroner.
  • Maria T. Pettrém
    Maria T. Pettrém
    Journalist

Gamle Deichmanske hovedbibliotek på Hammersborg er lagt ut for salg. Hverken kommunale eller statlige etater har ønsket å ta i bruk det gamle hovedbiblioteket. Derfor ble det vedtatt at den 12.500 kvadratmeter store bygningen skulle selges.

Prislappen på bygget ligger på 58,6 millioner og kommer ikke uten krav. Kjøper må belage seg på 64 millioner kroner i vedlikeholdsutgifter. 1,8 millioner av disse er strakstiltak.

Mandag klokken 14 går budfristen ut. Nå tar organisasjonen nyMusikk, Unge Kunstneres Samfund (UKS) og NOTAM til orde for at budfristen burde utsettes. De mener budfristen er alt for kort for et så viktig og teknisk kompilsert bygg.

– Hvorfor selges det med to og en halv måneds budfrist lagt til fellesferien? En utilsiktet konsekvens av den korte fristen, blir nå at kulturelle aktører som oss selv er utelatt fra prosessen, sier Tine Valavuo Tyldum i nyMusikk.

Les også

Mandag går budfristen for gamle Deichman ut. Christian Ringnes er blant de interesserte.

Vil skape et levende kunstproduksjonshus

nyMusikk, Unge Kunstneres Samfund (UKS) og NOTAM jobbet før sommeren med å delta i budrunden om gamle Deichmanske hovedbibliotek.

De håpet å kunne foreslå et konsept som handler om å omdanne huset til et kunstproduksjonshus med åpne formidlingslokaler for billedkunst, musikk og teknologisk kunst i kombinasjon med kontorlokaler, servering og møteplassfunksjoner.

Tanken var å skape et levende hus som en kontrast og et alternativ til det ellers så kontortunge Regjeringskvartalet.

– Vi har jobbet aktivt med kontraktens byggtekniske, bevaringsmessige og økonomiske detaljer, og har skissert en samvirkemodell for delt eierskap mellom de ulike aktørene. Men fordi bygget er så teknisk komplisert, er det mange usikkerhetsmomenter, forteller Tyldum.

Når de tre aktørene nå likevel ikke legger inn bud 31. august, er det fordi det under arbeidet ble klart at de ikke har mulighet til å gjøre en solid nok kostnadsberegning. De tror dette ikke bare gjelder dem.

Les også

Privat høyskole vil kjøpe Deichman

Har bedt om utsatt frist

Tyldum forteller at de har gjort Oslo kommune oppmerksomme på at kombinasjonen av kort tidsfrist og de mange detaljerte kravene i kontrakten gjør det svært krevende for kulturaktører å påta seg ansvaret det er å skulle videreføre den sentrale rollen bygget har spilt i bymiljøet.

– Slik vi forstår intensjonene i prospektet, ønsker kommunen seg en ny eier med et klart kulturelt mandat. Det ambisiøse prospektet har klare ambisjoner på bymiljøet og befolkningen sine vegne, men de kommunen ber opp til dans har ikke mulighet til å stille opp, sier Tyldum.

nyMusikk, Unge Kunstneres Samfund (UKS) og NOTAM har nå bedt kommunen om utsatt frist for å kunne gjennomføre en forsvarlig budprosess.

Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som selger bygget på vegne av Oslo kommune. Kommunikasjonssjef Lena Nesset skriver i en e-post til Aftenposten det ikke er vanskelig å forstå at interessenter trenger tid til å vurdere og gjennomgå et så komplekst bygg.

Ikke aktuelt å utsette fristen

– Med så mange interessenter som det har vært i dette tilfellet, er det ikke uvanlig at noen mener fristen er for kort. Det har lenge vært kjent at Oslo kommune skal selge gamle Deichman og 10. juni var eiendommen endelig klar å for salg i markedet, skriver Nesset.

Hun forteller at ettersom eiendommen ble liggende ute for salg også i fellesferien ble det vurdert at budfrist skulle settes til godt etter fellesferien. 31. august ble ansett som romslig frist.

– I tillegg får interessentene noe mer tid utover dette da det er lagt opp til en runde med mulighet for å korrigere bud etter at budfristen er gått ut. Budfristen har vært kommunisert fra start av og interessenter har jobbet utfra disse rammene, fortsetter Nesset.

– Kan det være aktuelt å utsette budfristen slik at mindre kulturaktører får mulighet til delta?

– Det at ulike miljøer er interessert i å ta dette praktbygget inn i fremtiden synes vi er veldig bra. Vi har på nytt vurdert budfristen sammen med megler, og har landet på at fristen holdes som kommunisert til alle interessentene. Det har vært stor interesse for Deichman, men vi forventer ikke at alle legger inn et bud, avslutter hun.

Les mer om

  1. Deichmanske bibliotek
  2. Oslo kommune
  3. Kultur