Byrådet taper kampen om E18

Det er flertall på Stortinget for å bygge ut E18 som opprinnelig planlagt. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener det er utrolig at Statens vegvesen vil overkjøre avtalen man ble enige om i fjor.

Byrådet har vært mot byggingen av E18 Vestkorridoren. Etter mye krangling og mange runder ligger det an til å bli flertall i Stortinget for å overkjøre en avtale som ble inngått i fjor, og bygge veien fra Lysaker til Ramstadsletta i første etappe. Fra venstre: Samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen (SV).

De vanskelige forhandlingene om Oslopakke 3 endte i juni i fjor med et skjørt kompromiss. I første omgang skulle man bare bygge ut en kortere strekning av E18, fra Lysaker mot Strand.

Se hvilken strekning det er snakk om i kartet lenger ned i saken.

Selv om Veivesenet var med på forhandlingene, og har underskrevet avtalen, sendte veidirektør Terje Moe Gustavsen i forrige uke et brev til Samferdselsdepartementet. Her ber han departementet ignorere avtalen og fortsette byggingen som planlagt, med sammenhengende utbygging til Asker.

Det er samme løsning som Regjeringen og støttepartiene V og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.

Dermed ligger det an til at mange beboere på Strand får beholde hus som de ville ha mistet ved oppdelt utbygging av E18.

Denne illustrasjonen fra Statens vegvesen viser hvordan veien er tenkt ved Høvik.

Flertall for å overkjøre byrådet i Oslo

Det er ikke Statens vegvesen som bestemmer.

Den endelige avgjørelsen tas først når Stortinget behandler nettopp Nasjonal Transportplan og en egen proposisjon om Oslopakke 3, etter planen før sommeren.

Aftenposten har snakket med partiene som avgjør saken. Gjennomgangen viser at Regjeringspartiene vil ha flertall for å overkjøre byrådet i Oslo.

Venstres stortingsgruppe har riktignok ikke formelt konkludert på hva de mener om Oslopakke 3-proposisjonen, opplyser samferdselspolitisk talsmann Abid Raja (V) til Aftenposten. Men han viser til NTP.

– Da er det langs det sporet vi må konkludere når vi behandler Oslopakke 3 også, sier Raja.

Også samferdselspolitisk talsmann Hans Fredrik Grøvan i KrF gjør det tindrende klart at partiet vil ha sammenhengende utbygging.

– Vi stiller oss bak en slik løsning, slik vi også har gjort i forslaget til ny Nasjonal transportplan. Dette handler om at behovet er klart dokumentert, og at sammenhengende utbygging også er mest kostnadsbesparende, sier Grøvan til Aftenposten.

Dette er strekningen det krangles om

Første etappe av den nye motorveien, som har vært under planlegging i flere tiår, skal blant annet gå under bakken.

I kartet under er første etappe av utbyggingen: Den røde streken viser strekningen man ble enige om å bygge ut i Oslopakke 3-avtalen, mens den blå streken viser strekningen som nå er lagt til.

Mener Venstre og KrF mangler «miljøtroverdighet»

Byrådet i Oslo har vært motstandere av hele prosjektet. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener Veivesenet heller burde reforhandlet avtalen enn å gå inn for å bryte den.

– Vi jobbet hardt og lenge for å finne et kompromiss i fjor. Vi sluttet oss til forslaget som staten selv kom med. Da er det utrolig å være vitne til at de vil overkjøre enigheten uten å diskutere med oss, og uten å lage løsninger som sørger for at titusenvis av Oslo-borgere ikke blir skadelidende av forurensningen prosjektet skaper, skriver Johansen i en e-post til Aftenposten.

Han går samtidig til angrep på Venstre og KrF.

– Venstre og KrF pleiet å være støttespillere for å slanke det gigantiske E18-prosjektet. Det er trist å se at de nå vingler til å heie frem dyre løsninger som hverken hjelper for klima eller den forurensede luften, skriver Johansen.

Ville gjort prosjektet dyrere

I brevet fra veidirektør Terje Moe Gustavsen, advarer han om at konsekvensene av å bygge en kortere etappe blir større enn antatt:

Flere hus vil bli revet, kostnadene vil øke med 200 millioner kroner og byggetiden blir lengre.

– På grunn av prosjektets kompleksitet har det tatt oss noe tid å se alle konsekvensene. Ulempene og kostnadene overgår de antagelser og anslag som vi så i fjor. Vår anbefaling om utbygging av E18 til Ramstadsletta uten unødig opphold gjør at fordyrende løsninger og ekstra belastninger for naboer og trafikanter unngås, mener Gustavsen.

Nye beregninger viser null trafikkvekst

Et av hovedargumentene for byrådets motstand mot prosjektet, er at det de frykter en trafikkøkning inn mot Oslo.

Ifølge prosjektleder for E18 i Veivesenet, Grete Tvedt, viser imidlertid nye beregninger at planlagt E18 ikke gir vekst i trafikken, takket være kollektivfelt med bussvei og sykkelekspressvei, pluss brukerbetaling, parkeringsrestriksjoner og fortetting ved knutepunkter. Veien slik den står i dag, derimot, vil ifølge Tvedt gi økt trafikk.