Oslo

Gamle Oslos 1000-årige historie på fem minutter

Som Vesuv begrov Pompeii med aske og lava, befalte altså Christian 4. Oslo lagt under jord. Få andre byer fikk en slik skjebne. Derfor kalte den svenske riksantikvar Curman i 1937 middelalderbyen Oslo for «Nordens Pompeii». Slik skal det etter planen se ut Middelalderparken og Gamlebyen når arbeidet med Follobanen står ferdig.

15. mai feirer Oslo sin skytshelgen St. Hallvard. Derfor ser vi i dag bakover på skjebnen til den gamle middelalderbyen Oslo (med nåtidsbetegnelser i parentes).

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

På 1000-tallet

Økende handel med Europa gjør Oslo til et viktigshandelssted med Østre strete (Strømsveien) til en viktig tilførselsvei ned til byens første havn (Sørenga).

Olav Kyrre utnevner Oslo til bosted for Sør-Norges biskop og lar bygge en bispegård nord for havnen.

På 1300-tallet

Som nyutnevnt konge gjør Håkon V Magnusson Oslo i 1314 til sin styringsby («hovedstad») og styrker området nede ved havnen (Sørenga-området).

For å bevisstgjøre oss om middelalderbyen Oslo, ble nylig en hel husvegg ved Bispegata illustrert med et gavlmaleri med dette motivet, som forestiller livet på Oslo torg en gang på 1300-tallet

Samtidig bygger han opp en ny og sterkere borg (Akershus festning) på den andre siden av Bjørvika.

Middelalderbyen er nå på det største med et viktig sentralt Oslo torg øverst i Bispeallmenningen (krysset Oslo gate / Bispegata).

Middelalderbyen Oslo besto av godt tjærede og tettbygde hus med gras på taket der en husbrann raskt ble en bybrann. Etter den siste brannen i 1624 befalte Christian IV at byen skulle legger bortimot øde.

På 1600- og 1700-tallet

Etter en bybrann i 1624 anlegger Christian IV en ny og tryggere by innunder Akershus festning, og befaler borgerne å forlate middelalderbyen Oslo. Den nedbrente byen blir overdekket med jord, og Oslo blir derved først gjemt og så glemt som et forlatt fortidsminne utenfor Christiania.

Oppe fra Ekebergåsen er det lett å se hvorfor kongen forlangte den nedbrente middelalderbyen Oslo fraflyttet: Det forsvarsløst flate og åpne landskapet gjorde den lett å angripe.

På 1800-tallet

Den gamle byen Oslo blir gjenoppdaget når det skal anlegges jernbane gjennom området. Arkeologer gir det tilnavnet «Nordens Pompeii». Ca. 1880 blir Bispegata forlenget over det glemte og nedgravde Oslo torg.

Smaalensbanen ble anlagt på 1870-tallet gjennom deler av den nedgravde middelalderbyen uten at andre enn datidens arkeologer så verdien av mengden av de mange gamle stokkene som måtte bort.

På 1920- og 1930-tallet

En firespors jernbanetunnel blir bygget gjennom løsmassene under St. Hallvardskatedralen, og ruinene blir gjenoppsatt i en nyanlagt Minnepark (Ruinparken).

På 1960-tallet

Bispegata utvides kraftig og bruker deler av St. Hallvardskatedralens ruiner i Minneparken (Ruinparken) som fundament.

På 1980-tallet

Nye store veiplaner legger trafikken utenom den gamle Oslo middelalderby (Gamlebyen).

Gamle Oslo var ikke noen utpreget miljøbydel da dette bildet ble tatt i 1993.

På 1990-tallet

Den første middelalderfestivalen finner sted i 1993 og St. Hallvards dag blir to år senere markert som middelaldersk kulturdag. Etter at Ekebergtunnelen er åpnet, blir Loenga bru i 1996 den første firefelts veibru som rives i Norge.

I år 2000 blir Vannspeilet anlagt for å angi Middelalderbyens opprinnelig strandlinje på 1300-tallet. Samtidig blir kongens område (Sørenga) omgjort til Middelalderparken.

Ruinene i Middelalderparken foran Vannspeilet, i 2000.

På 2000-tallet

Oslo bystyre vedtar enstemmig å gjenopprette Oslo torg som et «Middelalderbyens hjerte». Men på tross av både statlige, kommunale og private planer om en gjenerobring av helheten, mangler Oslos sjeldne middelalderby i Gamlebyen fortsatt mulighetene til å kunne oppleves som et helt «Nordens Pompeii».

Dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise feirer byens tusenårsjubileum med en pølse i brød i Middelalderbyen.
Oversiktsbilde av Bjørvika med vannspeilet ved middelalderparken fra 2010, E18 og byggekraner i ferd med å bygge høyhus i bakgrunnen

I dag, 15. mai

Den gamle St. Hallvards dag markeres for 22. gang i Gamlebyen, bl.a. med markering av et nytt Framtidsbilde for Oslo middelalderby. (Se program for dagen på www.middelalder.no)

Les mer om

  1. Oslo
  2. Handel
  3. Historie
  4. Jernbane