Søppel-rapport frikjenner politikerne, legger skylden på Renovasjonsetaten

Ny teknologi som ikke funket og et anbud som var feilaktig utformet, er blant konklusjonene i rapporten fra Deloitte. De mener også etaten burde reagert mer på den lave prisen i anbudet fra Veireno.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tok selv initiativ for å få firmaet Deloitte til å granske hele prosessen rundt søppelkaoset i Oslo.

Etter mange måneder med tusenvis av klager på søppeltømmingen i Oslo, en etatsdirektør som fikk sparken, krangling på Oslopolitisk toppnivå og en rekommunalisert søppeltømming, leverte konsulentene i Deloitte i dag sin versjon av hvorfor det gikk så galt.

De konkluderer blant annet med at anbudet ikke var godt nok utformet, at folk med operativ erfaring fra søppeltømming ikke ble godt nok inkludert i arbeidet med anbudet og at etaten forsøkte å gjøre for mye på en gang.

«La alle eggene i én kurv»

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) konkluderte lenge før rapporten kom med at det ikke var en fordel at én leverandør fikk i oppdrag å hente søppelet i hele Oslo.

Mandag 20. februar møter byrådsleder Raymond Johansen (Ap) arbeiderne de har overtatt fra Veireno.

«Det forrige byrådet la alle eggene i én kurv», sa Johansen på en pressekonferanse tidligere i år. Samtidig skulle det innføres en ny skiftordning, noe mange i avfallsbransjen var svært skeptiske til.

Forsinkelser vil fort forplante seg til skift nummer to, som kommer på jobb uten at bilene de skal kjøre ruten med er klare.

Dette er også noe konsulentene i Deloitte peker på. Oslo er delt inn i fire områder, og før anbudskonkurransen var man klar over at det var en teoretisk mulighet for at én leverandør kunne vinne alle områdene – og at dette gjorde avfallsinnsamlingen sårbar.

Det ble også gjort beregninger som viste at det ville blitt vesentlig dyrere å legge inn et krav om at én leverandør ikke kunne få alle fire områdene.

Veireno skulle bare tjene 2,2 millioner i året

Med alle kostnader inkludert, ville Veireno i teorien kun sitte igjen med en mulig fortjeneste på 2,2 millioner kroner i året, skriver Deloitte. Summen tilsvarer i overkant av fire årsverk eller kostnader til tre ekstra biler pr. år.

Veireno planla å gjøre jobben med 89 renovatører, men før anbudet startet skulle de ha ekstra beredskap. De startet derfor med 130 renovatører, noe etaten regnet med at de måtte ha «i noe tid fremover».

De 41 ekstra ansatte hadde en kostnad på 1,6 millioner kroner pr. måned. I løpet av to måneder ville første års fortjeneste være brukt opp. Senere førte press fra Rådhuset til at enda flere renovatører ble ansatt til å gjøre jobben.

Høyre-forslag bidro til at skiftordning ble innført

Selv om politikerne hevder at de ikke blander seg inn i anbudene til Renovasjonsetaten, var det et privat forslag fra Høyre-representant Anne-Lise Høegh som var startskuddet for at man vurderte å innføre en skiftordning, ifølge Deloitte-rapporten.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av bystyret i 2011. Flere Oslobeboere hadde klaget over at de ble vekket da søppelbilen kom mellom klokken 05 og 06 om morgenen.

Derfor vedtok bystyret at Renovasjonsetaten burde se på muligheten for å hente avfall noe senere, og også hente avfall på kvelden utenom rushtiden.

Det er Energi- og gjenvinningsetaten som tar imot søppelet. De ønsket at søppelbilene skulle levere gjennom hele dagen og kvelden, slik at anlegget ble brukt i hele dets åpningstid.

I 2014 var Renovasjonsetaten skeptiske til å innføre en skiftordning, men i 2015 hadde de ombestemt seg. De la det ikke inn som et krav, men åpnet for at det var mulig.

Sommernes kritisk til rapporten: Selektiv og ubalansert

Tidligere direktør i Renovasjonetaten, Pål A. Sommernes, ønsker ikke å la seg intervjue, men viser, via kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for byutvikling (hvor han nå jobber), til svarene han har gitt Deloitte.

I et eget avsnitt i rapporten kommer det tydelig frem at Sommernes er svært kritisk til Deloittes arbeid. Han refereres i rapporten på at han har hatt forventning om en «uhildet faktabasert redegjørelse».

Men er så referert på følgende beskrivelse av utkastet til rapport:

«Deloittes rapport-utkast er dessverre etter min syn selektivt, ubalansert og har så stor avstand fra tidligere direktørs kunnskap om fakta og forståelse av ansvar og roller, kontekst, anskaffelses-regelverk og metode for rapportskriving, at jeg ikke ønsker å polemisere/mene noe om utkast til rapport utover å vise til mitt referat fra intervju 17.02.2017 med Deloitte».

Han skriver videre at utkastet han har lest «inneholder noen læringspunkter», men ellers preges av etterpåklokskap, overveiende negativ vinkling og «jakt på syndebukk».

Veireno gikk konkurs og ble avsatt av Oslo kommune etter fem måneder med klager og søppelkaos. Arbeidstilsynet har politianmeldt selskapet Veireno for gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven.

Deloitte svarer blant annet at de har «gjennomført undersøkelsen i samsvar med anerkjente standarder som sikrer habilitet og nøytralitet…».

Når det gjelder kritikk om overveiende negativ vinkling, viser Deloitte til at de har «svart på de problemstillinger som fremgår av mandatet».

«Renovasjonsetaten»: Vil gå nøye gjennom rapporten

I en pressemelding fredag formiddag skriver Renovasjonsetaten at de vil gå nøye gjennom rapporten, og bruke den til å lære før søppelhentingen om noen år skal ut på anbud igjen.

«Etaten har også merket seg de forslag til tiltak som Deloitte anbefaler. Arbeidet med oppfølgingen av disse tiltakene er påbegynt.» skriver etaten i pressemeldingen.