Oslo-politikere selger hemmelige PR-tjenester

Samtidig som Julie Brodtkorb (H) og Rune Gerhardsen (Ap) er folkevalgte politikere i Oslo bystyre, tar de betalt fra hemmelige kunder for å påvirke politiske beslutninger.

Julie Brodtkorb (H) og Rune Gerhardsen (Ap) er bystyrerepresentanter samtidig som de tar betalt for å hjelpe hemmelige kunder med å påvirke politiske avgjørelser. Flere ekspert mener dette er et demokratisk problem.
  • Mathias Vedeler

Tidligere helse— og eldrebyråd i Oslo, Sylvi Listhaug, har møtt massiv motbør de siste ukene for sin dobbeltrolle som både seniorrådgiver i PR-byrået First House og førstevara for Fremskrittspartiet i Stortinget. Listhaug tar betalt fra hemmelige kunder for blant annet å drive lobbyvirksomhet, og flere er sterkt kritiske til at det ikke er mulig å sjekke når hun er inhabil i sine politiske verv.

I forrige uke ba Listhaug om permisjon fra stortingsvervet som følge av bråket, noe hun ikke fikk innvilget.

En gjennomgang som Aften har gjort, viser at også flere bystyrerepresentanter har en slik dobbeltrolle.

Julie Brodtkorb (H) er administrerende direktør for kommunikasjonsselskapet JKL Oslo. Rune Gerhardsen (Ap) selger politisk rådgivning for PR-byrået Burson-Marsteller gjennom sitt enkeltmannsforetak Rune G. Zaineb Al-Samarai (Ap) var trainee i First House i en deltidsstilling frem til i sommer. I tillegg jobber to vararepresentanter i kommunikasjonsbyråer (se fakta).

- Verre lokalt

På samme måte som First House holder JKL og Burson-Marsteller hemmelig hvilke kunder de gjør oppdrag for. Velgerne er dermed fullt og helt prisgitt at representantene selv sier seg inhabile i saker som berører kundene.

Professor Tore Hansen

Professor og ekspert på kommunepolitikk Tore Hansen er svært kritisk til dette og mener en slik rolle er verre i lokalpolitikken enn i den nasjonale politikken på Stortinget.— I lokalpolitikken behandles saker som handler om direkte tildeling av fordeler og goder til ulike grupper i samfunnet, og det utøves stor grad av skjønn. Det kan for eksempel dreie seg om byggetillatelser og skjenkebevillinger. I nasjonal politikk er det et relativt begrenset omfang av denne typen tildelinger, sier Hansen, som jobber ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

— Dette gjelder ikke bare norsk politikk. Vi kjenner fra internasjonale studier at det er svært ofte på lokalt nivå at uheldige relasjoner – og ikke minst korrupsjon – skjer, legger han til.

Krever ny ordning

Også Jan Fridthjof Bernt, jusprofessor ved Universitetet i Bergen og ekspert på inhabilitet, er sterkt kritisk til de hemmelige kundelistene.

— Dette er mye verre enn vanlig inhabilitet. Inhabilitet som alle vet om, er som regel ikke så fryktelig farlig. Da holder alle gjerne et ekstra øye med at ting går riktig for seg. Men inhabilitet som holdes skult, er svært alvorlig både juridisk og etisk, sier han. Bernt er enig med Hansen i at faren for inhabilitet gjerne er større i kommunepolitikken enn i Stortinget.

Julie Brodtkorb (H) og Rune Gerhardsen (Ap) er bystyrerepresentanter samtidig som de tar betalt for å hjelpe hemmelige kunder med å påvirke politiske avgjørelser. Flere ekspert mener dette er et demokratisk problem.

Bernt har forståelse for at PR-byråene ikke vil offentliggjøre kundelistene, men mener at bystyret likevel må finne ordninger for å kontrollere om representantene er inhabile. — Løsningen kan være at man fortløpende registrerer oppdragsforholdene i et fortrolig register i bystyrets administrasjon, slik at det kan slås alarm ved behandlingen av saker hvor det vil kunne oppstå inhabilitetsproblemer. PR-byråene vil neppe være særlig lykkelige ved en slik løsning, men her må hensynet til kommunestyrets integritet og troverdighet være avgjørende, sier han.

Inhabil to ganger

Brodtkorb har sagt seg inhabil to ganger i nåværende bystyreperiode – i én sak som omhandlet Ruter og én sak som omhandlet Innovasjon Norge. Hverken Rune Gerhardsen eller de andre representantene har meldt seg inhabile.

Mens Gerhardsen bare regner seg som inhabil de gangene han selv eller nære medarbeidere er direkte involvert i et kundeforhold, opplyser Julie Brodtkorb at hun er inhabil i alle saker som berører kundene til JKL Oslo, ettersom hun er administrerende direktør for selskapet. Brodtkorb opplyser at de har totalt 60 kunder.Dette er ikke første gang Gerhardsen er i hardt vær som følge av en dobbeltrolle i PR-bransjen og Oslo-politikken. I 1997 trakk han seg som leder for Oslo Aps bystyregruppe etter massivt press fra flere hold da han tok jobb i Geelmyuden.Kiese.

— Ikke forskjellig fra å være advokat

- I et folkestyre må man rett og slett ha tillit til at de folkevalgte forvalter den tilliten de har fått av folket, sier Julie Brodtkorb (H).

Julie Brodtkorb (H) er ikke enig i at det er et demokratisk problem at hun selger politisk rådgivning til hemmelige kunder samtidig som hun er folkevalgt i Oslo bystyre.

— Jeg ser ikke på det som en dobbeltrolle. Jeg vil sammenligne det med alle yrker som har skjulte kundelister – som for eksempel revisorer, advokater og andre konsulenter. Det som er viktig, er at vi melder oss inhabile i de sakene som involverer kunder vi gjør oppdrag for, sier hun.

Sier opp om nødvendig

Brodtkorb forteller at hun ikke kan offentliggjøre kundene, siden dette av ulike årsaker ofte er fortrolig informasjon. Likevel informerer hun bystyret de gangene hun havner i en situasjon der hun kan være inhabil, noe hun så langt har gjort to ganger.

På spørsmål om hva hun vil gjøre den gangen hun blir inhabil i et fullstendig fortrolig kundeforhold der kunden ikke vil at informasjonen skal frem i bystyret, svarer hun:

— Jeg hadde måttet fortelle kunden at jeg blir nødt til å informere bystyret om at de er kunder hos JKL. Hvis kunden sier at det ikke er noe de godtar, må jeg si opp jobben min. Men jeg tror ikke det er en problemstilling jeg kommer opp i.

For offentliggjøring

Heller ikke Rune Gerhardsens (Ap) kunder hos Burson-Marsteller blir offentliggjort. Gerhardsen mener likevel selv at kundene hans bør være offentlig tilgjengelig.

- Jeg er tilhenger av åpenhet, sier han.

— Men jeg er oppmerksom på at jeg må opptre med en viss varsomhet. Jeg er veldig oppmerksom på når jeg er i nærheten av habilitetsspørsmål. Så langt har det ikke vært noe, sier Gerhardsen.

Administrerende direktør i Burson-Marsteller, Morten Pettersen, forteller at de har interne kjøreregler som gjør at Rune Gerhardsen aldri jobber med saker som gjelder Oslo kommune.

— Vi har strenge regler for å være sikre på at selskapet og dets rådgivere ikke havner i en situasjon som setter tvil om habiliteten til hverken selskapet eller de ansatte, sier han