Svenskemuren i Maridalen

Går man innover i Maridalsskogen, kan man støte på en underlig, lang og 200 år gammel mur.

I ca. 3,5 km kan man gå langs Svenskemuren og beundre hvordan den følger terrenget.

Men hva er dette for en mystisk mur? Den kalles «Svenskemuren», fordi den ble bygget av svenske krigsfanger i 1808, en tid da Sverige og Danmark hadde havnet på hver sin side i Napoleonskrigen og startet det som ettertiden kalte «Den dansk-svenske krig 1808 – 1809».

På den tiden var Norge fortsatt en del av Danmark, så også vi måtte krige mot svenskene. Det må vi ha vært rimelig gode til å gjøre, for vi tok en del svenske krigsfanger. De ble satt på Akershus festning, hvor de så ble leid ut til bøndene rundt Christiania.

Statussymbol anno 1808

Og siden det lå prestisje i å markere eiendommer med solide steinmurer, var steinmurbygging en mye brukt oppgave for de svenske krigsfangene.

Noen steder er muren vanskelig å få øye på, enten fordi den har ramlet ut, eller fordi mosen er i ferd med å ta overhånd.

Nordberg var på den tiden en stor gård der eieren så sitt snitt til å få til en slik prestisje-markering rundt gårdens utjorder mot Brekke gård. Fangene må ha vært mange, for steinene er store og muren var lang; vi kan bare ane slitet.Muren er ikke noen naturfremmed barrière, den følger bakkeløp opp og ned, og har i løpet av sine 200 år blitt en del av naturen rundt. Mosen ligger tykk her og der. Noen steder har den rast sammen og nesten blitt borte. Her ligger det kun steiner i nærheten som helt tydelig har sklidd ut.

Dette er rett og slett et lettere ubrukelig, ganske avleggs og ca. 3,5 km langt historieminne tvers gjennom skogen i Maridalen. Velegnet til å gå langs mens man funderer over krigens vanvidd og menneskets forfengelighet.

Slik finner du den

Flere steder langs muren står det å lese om dette 200 år gamle historieminnet i skogen ved Maridalsvannet

Å følge blåmerket sti innover fra Korsvoll skole er en grei måte å treffe muren på. Eller man kan ta bussen til Brekkekrysset og følge skogsveien innover til et opplysningsskilt forteller at her går stien inn til «Kastegravene ved Svenskemuren».Enda en mulighet er å gå innover fra Havnabakken. Går man så og bruker øynene langs stiene, vil muren før eller siden dukke opp som lange rader med stein. Store og små, vel sammenstablet.