Oslo

Flere boliger skal gjøre Fornebubanen bærekraftig

Placebo Effect/Ruter (Illustrasjon)

Hvis Fornebubanen skal bli lønnsom, må flere bo rundt stasjonene, mener Ruter og Oslo kommune. – Byutviklingen skal ikke styres av kollektivutbyggingen, men omvendt, mener byaktivist.

 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Utbyggere står allerede i kø før å utvikle tomtene rundt Skøyen, som med Fornebubanen, vil få et fullskala kollektivtilbud.

 • Fornebubanen var ett av temaene på Aftenpostens byutviklingskonferanse på Latter tirsdag kveld.

– Skøyen vil bli et kompakt kollektivknutepunkt, sammenlignet med for eksempel Lysaker, hvor det er store barrierer mellom de ulike transportmidlene. Skøyen blir et oversiktlig knutepunkt, med korte avstander for fotgjengere. Det vil bli enkelt å ta seg fra toget og over på T-banen, som blir liggende vegg i vegg. Så hvis PBE klarer å lage en god plan for arealene på overflaten blir dette et veldig godt og menneskevennlig knutepunkt, sier Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør i Ruter, som holdt foredrag om Ruters planer, til Aftenposten.

Skøyen i dag.

I dag er det et sted mellom 1000 og 1500 boliger på Skøyen.

Ruter tror, i tråd med PBE, at det vil bli bygget mye på Skøyen i årene fremover.

– Vi mener at Skøyen vil bli et superattraktivt med den nye banen. Vi tror tomtene rundt Skøyen etterspørres av utviklere fordi det er attraktivt både å jobbe og bo på Skøyen. Og det tror vi dels har med Fornebubanen å gjøre, sier Norli.

Trenger flere reisende fra Vækerø

Fornebubanen vil også få stasjon på Vækerø. Ruters beregninger viser at Vækerø vil ha 2750 påstigende passasjerer i 2030. Ruter skriver også at det er for lite til å forsvare stasjon på Vækerø.

– Hvor samfunnsmessig viktig er det at det bygges boliger rundt stasjonene på Fornebubanen?

– Når man foretar store investeringer i infrastruktur er det viktig at man har en byutvikling som bygger opp om det. Ruter tror at Fornebubanen vil utløse stor etterspørsel etter boliger og kontorer langs stasjonene. Og så er det planmyndighetenes oppgave å sikre at utviklingen skjer på en bærekraftig måte. Det er ikke fornuftig at samfunnet bruker penger på dyr infrastruktur hvis den ikke utnyttes til fulle. Vi snakker om å få igjen for investeringene som gjøres, sier Norli.

I likhet med PBE tror hun Fornebubanen vil utløse en etterspørsel etter arealer rundt stasjonen på Skøyen og de andre stasjonene fremover.

– Når vi anbefaler så sterkt å bygge Fornebubanen, er det fordi det er behov for den, sier hun.

Reiste med tomme vogner i vest

Ifølge Norli var det tidligere ubalanse i T-banenettet med lite passasjerer vest i byen mens det samme toget hadde fulle vogner øst i byen.

– Nå fylles også T-banen vest i byen. Vi tror Fornebubanen vil fylles også, men det er samtidig en fordel at det byutvikles mer på Skøyen, sier Norli.

– Ruter har behov for å selge flest mulig månedskort

– Ruters oppgave skal være å løse samfunnets transportbehov. Det virker som om Ruter snur det litt på hodet; at de går inn for en byutvikling som er tilpasset deres planer om kollektivnett og finansieringen av dette. Ruter er også et firma som har behov for å selge flest mulig månedskort, sier byaktivist Audun Engh, som er rådgiver for organisasjoner og velforeninger som er opptatt av byutvikling, og var med i debatten på Aftenpostens byutviklingskonferanse.

– På 1970-tallet ble det foreslått å bygge motorvei gjennom Slottsparken for å gi rom for mer pendling. I dag har kollektivtransportutbyggerne delvis overtatt motorveibyggernes rolle på 1970-tallet, sier Engh.

Ruter: – En utbredt misforståelse

– Det er dessverre en utbredt misforståelse at Ruter tjener penger på trafikkveksten. Nye kunder utløser investerings- og subsidiebehov som overgår inntektene fra billettsalg. Kollektivtrafikk er en netto kostnadspost på fylkeskommunale budsjetter, påpeker Norli.

Hun minner om at Ruters oppdrag er å gjøre kollektivtilbudet så attraktivt at flere velger bort bilen.

Kan doble antallet avganger med T-banetunnel

Uten T-banetunnel vil Fornebubanen ha kapasitet til å kunne gå to ganger i kvarteret.

– Med T-banetunnel kan man doble frekvensen, sier Norli.

Engh mener politikerne må arbeide for at det forventede befolkningsveksten i Oslo fordeles på andre byer i regionen også.

– Da kan flere bo nærmere arbeidsplassen sin. Og færre blir avhengige av å pendle til jobben, sier Engh.

Andreas Vaa Bermann, direktør for områderegulering i PBE, påpeker at det er viktig med en god blanding av boliger, næring og kontor rundt de viktige kollektivknutepunktene.

– Det er viktig at det utvikles arbeidsplasser og boliger rundt kollektivknutepunktene Skøyen og Vækerø. Da kan folk komme seg enkelt til og fra bolig og arbeid, sier direktør for områdeutvikling i PBE.

Slik skal Oslo få plass til 1 million innbyggereOslo må opprette en egen etat for å bygge Fornebubanen

Les mer om

 1. Bolig
 2. Buss
 3. T-banen
 4. Tog
 5. Fjordbyen
 6. Befolkningsvekst
 7. Fornebubanen