Rødt-forslag: Vil forby bygging av eneboliger i Oslo

Boligpolitikk seiler opp som hovedsak for Rødt i valgkampen i Oslo. Boplikt og forbud mot å bygge flere eneboliger er blant forslagene.

Rødt i Oslo mener det ikke er rom for bygging av flere eneboliger i hovedstaden. Her er gruppeleder Siavash Mobasheri foran blokken han selv bor i.

Til helgen skal Oslo Rødt vedta programmet de skal gå til valg på til høsten.

Hvis fylkesstyret får det som det vil, blir boligpolitikk én av de fire viktigste sakene i valgkampen.

– Byrådet og høyresiden har ikke en sosial og rettferdig boligpolitikk. Det er bare markedet som styrer, sier Rødts gruppeleder i bystyret Siavash Mobasheri.

I forslaget til partiprogram tas det til orde for at politikerne må ta makten tilbake og sørge for kraftig regulering av alle deler av boligmarkedet.

Fylkesstyret mener den viktigste boligsaken for Rødt nå må være å gjøre noe med husleien i kommunale boliger. De krever at dagens system med gjengs leie (markedsleie) avvikles i løpet av fire år. På kort sikt må husleien ned.

– Vi vil opprette en annen modell som er rettferdig. Den skal gjøre at de som bor i kommunale boliger, ikke skal bli fattige, sier Mobasheri.

Slutt på eneboliger

I programforslaget er det et omfattende kapittel om bolig. Flere av forslagene må kunne kalles radikale.

Blant annet foreslås det boplikt for hindre at boliger står tomme i lang tid. Det betyr ikke forbud mot sekundærboliger, presiserer leder av programkomiteen Jorunn Folkvord.

Et flertall i komiteen vil også forby bygging av flere eneboliger i Oslo.

«Det skal ikke bygges flere eneboliger i Oslo. Det skal ikke bygges boliger på mer enn 150 kvadratmeter uten at disse har klausul om antall beboere (kollektiver, storfamilier)», heter det i forslaget. Et mindretall sier nei til et slikt forbud. Dette er én av 17 dissenser i programforslaget.

– Bygging av store og ressurskrevende boliger, særlig eneboliger, bidrar til å øke miljøbelastningen i byen. I Oslo har vi heller ikke masse tomter og arealer som man kan bygge på. Eneboliger er areal- og energikrevende og gir en mer bilbasert bystruktur, sier Mobasheri.

– Er det ikke veldig inngripende i folks privatliv å skulle sette krav til hvor mange som skal bo sammen for å få bygge en enebolig?

– Det vil jeg ikke si. Vi politikere regulerer jo på mange områder som gjør at man griper inn i folks privatliv, indirekte eller direkte, sier Mobasheri.

Han understreker at dette ikke er den viktigste boligpolitiske saken for partiet.

Vil vinne arbeidere og fattige i Oslo øst

Fylkesstyret ønsker også tre andre hovedsaker i valgkampen. Det ene er billigere behandling hos tannlege. Den andre er å ta tilbake flere tjenester i offentlig regi, som renhold og busskjøring. Kutt i kollektivprisene er det tredje. Partiet vil halvere prisen på månedskort og la enkeltbillettene være gyldige i tre timer.

For å finansiere løftene skal blant annet skatten på de største boligene og på næringseiendom økes.

Fylkesstyret mener Rødt i valget må prioritere følgende grupper: Beboere i kommunale boliger, arbeidere på sykehus, sykehjem og barnehager, samt ungdommer, studenter og andre som jobber på usikre vilkår og deltid.

– Vi vil nå arbeiderklassen i Oslo, sier Mobasheri.

De vil også prioritere Groruddalen, Søndre Nordstrand og sentrumsbydelene i øst.

Mobasheri sier valgdeltagelsen i disse områdene er lav. Derfor ønsker Rødt å prioritere dem.

Stikk til byrådspartiene

Oslo Rødt har lagt bak seg en tøff høst. Tidligere gruppeleder Eivor Evenrud forlot partiet på dramatisk vis. Mobasheri har måtte tåle flere verbale angrep fra ledende politikere i de tre byrådspartiene etter at han tok over. Nå er stemningen god i partiet, forteller han.

En ny måling Norstat har gjort for Aftenposten i Oslo viser at Rødt ligger stabilt på 7–8 prosent. Men de fire rødgrønne partiene ligger an til å miste makten.

Mobasheri sier målingen er svært jevn, og at han har tro på fortsatt rødgrønt styre.

– Men da håper jeg de andre rødgrønne partiene forstår hvem som er hovedfienden, og det er ikke først og fremst Rødt, sier han med et lite stikk til sine kritikere i byrådspartiene.

Rødt skal på årsmøtet også ta stilling til videre samarbeidsform med byrådspartiene fremover.