Alle som omkom i trafikken i Oslo, var over 75 år

Fire fotgjengere og én syklist omkom i ulykker i trafikken i Oslo i 2015.

  1. mai i fjor kolliderte professor Nils Christie (87) med trikken på Torshov mens han var ute og syklet. Han ble kjørt til Ullevål sykehus etter ulykken, men døde dagen etter av skadene.

Han ble dermed én av fem som døde i Oslo-trafikken i 2015. De fire andre var til fots da de havnet i ulykker. Alle var eldre enn 75 år.

LES OGSÅ:

Les også

Sykkelveien går tvers gjennom skolegården

Ofte ulykker i gangfelt

I snitt er det ca. 200 fotgjengerulykker årlig i Oslo, ifølge tall fra Veivesenet. Og 70 prosent av disse ulykkene skjer ved kryssing av vei — mange til og med i gangfelt. Ofte involverer de eldre mennesker.

Den siste ulykken med dødelig utfall fant sted på Nordstrand 21. november. En 77-årig mann ble påkjørt av en varebil.

— Vi vet at typiske alvorlige eldreulykker ofte skjer i og i nærheten av fotgjengerfelt, og på parkeringsplasser. De tror de blir sett, ser bilen for sent og bruker ofte ikke refleks, sier seksjonsleder Kaisa Froyn i Statens vegvesen i Oslo.

Hun forteller at Veivesenet har bygget om flere gangfelt de siste årene for å bedre sikkerheten til fotgjengere. Men brorparten av veiene i Oslo er det kommunen, ikke Veivesenet, som har ansvaret for.

LES OGSÅ:

Les også

125 omkom på norske veier i 2015

Mener egne sykkelfelt er viktig

I 60 prosent av de alvorlige trafikkulykkene i Oslo i fjor var fotgjengere eller syklister involvert, ifølge Veivesenets tall.

Mens fotgjengerulykkene ofte skjer i gangfelt, skjer sykkelulykkene ofte i gatekryss. Ca. 130-140 sykkelulykker med personskader blir meldt til politiet årlig i Oslo.

Froyn i Veivesenet mener det er lurt å skille gående og syklende i områder med mye ferdsel.

— Sammenhengende sykkelveger og sykkelfelt i tettbygde strøk er viktig. Det gir bedre fremkommelighet og gjør det tryggere for syklistene, sier hun.