Eldre kutter trygghet

Trygghetsalarmen har fått 2500 færre brukere siden Oslo kommune innførte egenandel på tjenesten. Flere som burde hatt alarm, har det ikke, mener de ansatte i nødhjelpsteamet.

Harda Løvheim (t.v) og Elsa Borøy på Årvoll dagsenter.
  • Forf>arash A. Nejad (foto)

Siden 1. januar 2004 har det ikke vært gratis å ha trygghetsalarm i hovedstaden. For tiden er egenandelen på 165 kroner i måneden, med mindre du kan dokumentere at husstandens inntekt er under 182 000 kroner i året.I de to og et halvt årene siden egenandel ble innført, har antall brukere gått ned fra 17 000 til 14 500. — Det kan være mange årsaker til at noen velger ikke å ha alarm. Vi kan bare se på tallene, og registrere at vi har hatt en oppsiktsvekkende nedgang, sier kvalitetssjef Lars Gjertsen i selskapet Hjelp 24 Trygghetsalarm, som har ansvaret for driften av trygghetsalarmene i Oslo. Inger Kind, fungerende leder for bestillingskontoret i bydel Østensjø, mener forklaringen er enkel.- Det handler om penger. For dem som ikke har lav nok inntekt til å få alarmen gratis, blir dette en fast utgift hver måned. Den kommer kanskje på toppen av andre ting de betaler for, for eksempel hjemmehjelp. Vi prøver å overtale de eldre til å skaffe seg alarm, og fortelle dem at det er en billig måte å være trygg på, men det er ikke alltid det går. Det har vært tilfeller der vi har gitt alarmen gratis fordi personen trenger den, men ikke innser det selv, sier Kind.Berit Tinglev, sykepleier ved nødhjelpsteamet på Oslo legevakt, deler oppfatningen av at flere eldre som burde hatt trygghetsalarm, ikke lenger har det. Teamet yter akutt hjelp og pleie, hovedsakelig til gamle. - Ofte ringer de som ikke har alarm til legevaktsentralen, og så blir vi kontaktet. Med en trygghetsalarm ville hjelpen kommet raskere, sier Tinglev.

Ikke overrasket

Byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (fr.p.), er ikke overrasket over nedgangen. - Det er vel alltid slik at når en tjeneste får en egenandel, er det kanskje en del som vurderer det slik at de ikke har behov for den, sier hun.Hun mener ikke at det er et stort problem at de som trenger alarm, velger ikke å ha det.- Vi har sagt at bydelene kan utvise fleksibilitet her og gjøre unntak fra reglene, og tilfellene fra Østensjø viser jo at dette fungerer som det skal.Listhaug har ingen planer om å endre dagens ordning med egenandel.- Ideelt sett burde dette vært et gratis tilbud. Men vi har mange ulike tjenester som kommunen skal stå for, og da blir det en prioriteringssak. Akkurat nå mener jeg at det er viktigere å styrke hjemmetjenesten og sykehjemstilbudet. Vi har allerede en ordning der de som tjener minst, får alarmen gratis uansett, sier Listhaug.