Oslo

Oslo kommune aksepterte kutt av utgifter - skapte søppelkaos

For at Veireno skulle slippe å kjøpe nye biler, ga kommunene tillatelse til at de kunne kjøre nye ruter med en gang de overtok avfallshåndteringen i byen. Det har bidratt til søppelkaos.

Kommunen sparte penger, men det har også en pris å satse på det billigste anbudet.Den betaler forbrukerne.
  • Stein Erik Kirkebøen

Tre uker etter at den nye operatøren Veireno overtok avfallsinnhentingen i Oslo, flyter det fortsatt over noen steder.

Det ble så rent for mye nytt på en gang. Nye biler, ny teknologi, nye rutiner og nye ruter. Dette er blitt anført som en hovedgrunn til at avfall har hopet seg opp mange steder i hovedstaden de siste tre ukene.

  • Starten var fryktelig dårlig. Etter den første dagen lå det igjen 300 tonn avfall. Så har det gått bedre.

Men hvorfor er det sånn?

«…skal i hovedsak følge eksisterende ruteopplegg»

I Konkurransegrunnlaget for anbudskonkurransen som Veireno vant, var kommunen klar over at det kunne oppstå problemer.

Der sto det uttrykkelig: «I innkjøringsperioden (4 ukers drift for restavfall og 3 måneders drift for papir), skal leverandør i hovedsak følge eksisterende ruteopplegg».

Veireno har, som underentreprenør, drevet avfallsinnhenting i ett av de fire områdene i hovedstaden en årrekke og har overtatt ansatte fra de andre firmaene som kjenner andre ruter godt.

Med denne lokalkunnskapen kunne man sannsynligvis fått en mer knirkefri overgang hvis de hadde valgt å kjøre gamle ruter med nye biler og delvis nye mannskaper. Man valgte å ikke gjøre det.

Renovatørene jobber og sliter, og er i ferd med å få fjerne søppelberget.

Fikk unntak

Konkurransegrunnlaget har imidlertid åpning for ruteendring fra dag én, hvis man søker.

Veireno sendte en slik søknad, på tre linjer, 18. mai, og den ble akseptert.

Partene hadde da drøyt tre måneder på å forberede de nye rutene.

Kommunen reddet regnestykket

I en e-post til Aftenposten skriver Renovasjonsetaten at endringen er begrunnet med «ruteoptimalisering (redusert utslipp), jevn levering av avfall, og utnyttelse av større deler av driftsdøgnet (for å få til jevn levering etter ønske fra Energigjenvinningsetaten).

Veireno leverte inn et anbud på 420 millioner, 80 millioner lavere enn nummer to. Grunnene var at de ville innføre skiftordning i avfallsinnhentningen. Kombinert med nye ruter vil de kunne utnytte bilene bedre – og ha behov for vesentlig færre av de kostbare bilene.

For få biler

Men bilparken de skal kunne klare seg med, er ikke stor nok til å håndtere de gamle rutene. For at Veireno skulle få regnestykket sitt til å gå opp, måtte de få endre rutene fra dag 1.

I en e-post beskriver Renovasjonsetaten bakgrunnen for endringen:

«Å starte opp kontrakten med eksisterende ruter ville for Veireno AS’ del medført et behov for ca. 70 renovasjonsbiler, for deretter å nedjustere dette til ca. 42 biler etter noen ukers drift. Slike investeringskostnader var ikke innkalkulert i tilbudet fra selskapet. I tillegg ville de eksisterende rutene også være ukjente for nytilsatte renovatører i Veireno AS. Å gjennomføre en omfattende ruteomlegging etter tre måneder ville ha medført store driftsforstyrrelser på nytt. Det er også komplisert å kommunisere til alle Osloborgere en større omlegging av innsamlingen.»

Renovasjonsetaten skriver til Aftenposten at det er Veireno AS som bærer alle ekstrautgifter til overtids- og helgearbeid som er nødvendig for at søppelberger ikke skal vokse seg større.

I forrige uke ble det hentet inn 2367 tonn husholdningsavfall, det er nesten like mye som det som blir kastet i løpet av en uke.

Les mer om

  1. Søppelkaos
  2. Avfall
  3. Oslo