De sentrale østlandsfylkene klare for å bli regionen Viken

Fylkene Østfold, Akershus og Buskerud er enige om å etablere Viken som en felles region. De legger til grunn at Oslo også blir med.

Fylkesordførerne for Østfold, Akershus og Buskerud er enige om å går sammen i en ny region med navnet Viken. Fra venstre: Roger Ryberg (Buskerud), Anette Solli (Akershus) og Ole Haabeth (Østfold).

Avtalen legger blant annet til grunn at Akershus/Oslo får regionhovedstaden i Viken, at Buskerud får rundt 130 nye arbeidsplasser og at Østfold får fylkesmannsembetet og ansvar for plan, miljø- og næringssaker.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet i mål med forhandlingene. Dette er en god avtale for både Østfold og de to andre fylkene, sier Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth i en pressemelding.

Viken ønsker å ta over flere oppgaver fra staten, blant annet tilknyttet samferdsel, naturressursforvaltning og næringsutvikling.

Målet er felles og effektive transportløsninger, og partene i Viken ønsker å lede an i det grønne skiftet, heter det i meldingen.

Selv om forhandlingsutvalget nå har avsluttet sitt arbeid i enighet, gjenstår en del arbeid før Viken eventuelt realiseres.

I desember fatter de tre fylkestingene vedtak om en endelig sammenslåing eller ei. Regjeringen legger fram sitt forslag til ny kommune- og regionstruktur våren 2017. Først etter dette begynner en eventuell sammenslåingsprosess.